Image

Komunitní projednávání

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti.

Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším, formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí. Postupy by měly být v souladu se Strategií Evropa 20203 .

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je:

  • zaměřen na konkrétní subregionální území – území MAS,
  • zapojením místních akčních skupin složených ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv,
  • uskutečňován na základě integrovaných a víceodvětvových strategií komunitně vedeného místního rozvoje zaměřených na dotčenou oblast,
  • koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.

Veřejnost a subjekty působící na území MAS Holicko se mohli do přípravy strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) zapojit několika způsoby:

  • vyplnění dotazníků,
  • účast na diskusních skupinách,
  • účast v pracovní skupině pro tvorbu SCLLD,
  • účast na veřejných projednáváních strategie,
  • konzultace s manažerem MAS,
  • zasílání podmětů e-mailem.
Image

Please publish modules in offcanvas position.