Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Chvojenec

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chvojenec rekonstrukcí chodníku podél silnice III/29821

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 2.615.379,34 Kč

Výše dotace: 2.031.837,62 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost chodců v obci Chvojenec na velmi frekventovaném úseku silnice III/29821Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost chodců v obci Chvojenec na velmi frekventovaném úseku silnice III/29821(využíván jako tranzit do Opatovic nad Labem). Smyslem bylo také propojit tuto část obce (dětské a fotbalovéhřiště, autobusová zastávka, obchod) s dalšími objekty občanské vybavenosti (obecní úřad, MŠ). Současný nevyhovující(nerovný a narušený povrch) chodník v délce 539,9 m byl díky projektu zrekonstruován. Navíc po celé délcechodníku byl vysázen souvislý pruh zeleně.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Roveň

Název projektu: Stavební úpravy dílen ZŠ Masarykova Dolní Roveň

 

 

Číslo výzvy MAS: 3.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Dolní Roveň

Celková výše projektu: 498.308,25 Kč

Výše dotace: 473.392,83 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování učeben pro pracovní výuku - školních dílen a keramickou dílnu na ZŠ Dolní Roveň včetně bezbariérového provedení přilehlého WC. Pracovní výchova probíhala donedávna v malé učebně, která neumožňovala individuální přístup, praktické ukázky nebo nácvik. Z tohoto důvodu byly vybourány nenosné příčky, tak aby došlo k rozšíření obou dílen o prostory sousedících skládků, položeny nové podlahy a rozvody (elektro, ZTI). Dílny budou využívány i k mimoškolním činnostem - bude zde 1x týdně probíhat modelářský kroužek.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Roveň

Název projektu: Stavební úpravy dílen ZŠ Masarykova Dolní Roveň

 

 

Číslo výzvy MAS: 3.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018)

Opatření: 1 - Vzdělávání

Místo realizace: Dolní Roveň

Celková výše projektu: 498.308,25 Kč

Výše dotace: 473.392,83 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu bylo vybudování učeben pro pracovní výuku - školních dílen a keramickou dílnu na ZŠ Dolní Roveň včetně bezbariérového provedení přilehlého WC. Pracovní výchova probíhala donedávna v malé učebně, která neumožňovala individuální přístup, praktické ukázky nebo nácvik. Z tohoto důvodu byly vybourány nenosné příčky, tak aby došlo k rozšíření obou dílen o prostory sousedících skládků, položeny nové podlahy a rozvody (elektro, ZTI). Dílny budou využívány i k mimoškolním činnostem - bude zde 1x týdně probíhat modelářský kroužek.

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Vysoké Chvojno

Název projektu: Dětské hřiště u fotbalového hřiště

 

Číslo výzvy MAS: Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 59.668,83 Kč

Výše dotace: 24.900,- Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu bylo vybudováno nové dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště ve Vysokém Chvojně. Instalací dětských herních prvků se rozšířili možnosti využití tohoto areálu - kromě sportovních aktivit i pro setkávání místních dětí a rodičů.

 

logo maly leader uni final 2020

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Vysoké Chvojno

Název projektu: Dětské hřiště u fotbalového hřiště

 

Číslo výzvy MAS: Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 59.668,83 Kč

Výše dotace: 24.900,- Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu bylo vybudováno nové dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště ve Vysokém Chvojně. Instalací dětských herních prvků se rozšířili možnosti využití tohoto areálu - kromě sportovních aktivit i pro setkávání místních dětí a rodičů.

 

logo maly leader uni final 2020

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Poběžovice u Holic

Název projektu: Oprava veřejného prostranství Poběžovice u Holic - plocha u hospody

 

Číslo výzvy MAS: Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Místo realizace: Poběžovice u Holic

Celková výše projektu: 274.300,95 Kč

Výše dotace: 24.900,- Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu bylo opraveno veřejné prostranství před hospodou, obecním úřadem a obecním sálem v Poběžovicích u Holic, které  slouží k pořádání obecních kulturních a sportovních akcí. Původní betonový a asfaltový povrch byl nahrazen zámkovou dlažbou.

 

logo maly leader uni final 2020

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Poběžovice u Holic

Název projektu: Oprava veřejného prostranství Poběžovice u Holic - plocha u hospody

 

Číslo výzvy MAS: Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Místo realizace: Poběžovice u Holic

Celková výše projektu: 274.300,95 Kč

Výše dotace: 24.900,- Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu bylo opraveno veřejné prostranství před hospodou, obecním úřadem a obecním sálem v Poběžovicích u Holic, které  slouží k pořádání obecních kulturních a sportovních akcí. Původní betonový a asfaltový povrch byl nahrazen zámkovou dlažbou.

 

logo maly leader uni final 2020

Se začátkem nového týdne, máme pro Vás nový úkol. Na našich webových stránkách jsme totiž zveřejnili k veřejnému připomínkování první pracovní verzi tří částí Strategie území MAS Holicka pro nové programové období 2021-2027.

 

Jedná se o:

  • Socioekonomickou analýzu - Nejobsáhlejší část, kde je popsán současný stav území. Údaje zde uvedené jsme zjistili z dat statistického úřadu, úřadu práce, apod. Dále jsme využili informací z veřejného dotazníkového šetření (8-9/2020), řízených rozhovorů se starosty (8-9/2020) a diskusních setkání na různá témata (10/2020).

 

  • Analýzu problémů a potřeb - Zde je blíže popsáno 25 potřeb území Holicka, které vyplynuly ze socioekonomické analýzy

 

  • Strategický rámec - Tady se již jedná o návhy cílů a opatření, které nám pomohou vyřešit problémy a potřeby uvedené v předchozím dokumentu.

 

Tyto tři dokumenty jsou tedy určeny k připomínkování široké veřejnosti a jsou zveřejněny zde: https://holicko.cz/verejne-pripominkovani-strategie-2021-2027.html

 

Budeme rádi za všechny vaše názory, podněty a připomínky, a to především k Analýze problémů a potřeb a ke Strategickému rámci. Veškeré připomínky (ať již formou vyplněného formuláře nebo formou revizí v daném dokumentu) prosím zasílejte do 28.2.2021 na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

POMOZTE NÁM URČIT SMĚR, JAKÝM SE MÁ HOLICKO VYDAT PO ROCE 2021. VÁŠ NÁZOR JE DŮLEŽITÝ! I DÍKY VÁM, BUDE PODPOŘENO, TO CO JE SKUTEČNĚ POTŘEBA.

Jistě jste si všimli, že Vás od podzimu neustále bombardujeme dotazy, co byste chtěli zlepšit na Holicku v příštích letech. Teď nastal čas na druhý pohled, a to směrem zpět. Právě totiž připravujeme zhodnocení realizace Strategie CLLD MAS Holicko za uplynulý rok 2020. Jenomže realizace strategie se netýká pouze projektů podaných do výzev MAS Holicko, ale jde o rozvoj Holicka všemi možnými typy aktivit a projektů (financování z vlastních zdrojů, z krajských dotací, národních dotací, z evropských fondů,…).

Proto jsme Vás chtěli požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, kam stačí uvést pouze název projektu nebo jiné aktivity, kterou jste zrealizovali v loňském roce 2020 v dané oblasti. Ze zkušenosti z minulých let víme, že dotazník vypadá o hodně delší než ve skutečnosti je. To je způsobeno tím, že jsme se snažili u každého opatření vypsat typy projektů / aktivit, které se daného opatření týkají, tak aby vyplnění bylo pro Vás jednodušší. Proto raději hned na začátku upozorňujeme, že nám stačí pokud pošlete vlastní seznam zrealizovaných projektů / aktivit třeba i v těle e-mailu.

Jedná se nám o projekty / aktivity, u kterých jste ukončili realizaci v loňském roce 2020. Projekty / aktivity mohly být financované jak z evropských fondů, národních nebo krajských dotací, tak klidně i z vlastních zdrojů. Může se jednat jak o např. rekonstrukci provozovny, nebo o nákup nové technologie, ale i třeba o organizaci zajímavé akce (hasičský ples, vzdělávání maminek na rodičovské dovolené, apod.)

Prosíme o zpětnou reakci (vyplněný dotazník x vlastní seznam) na e-mailovou adresu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) do 14. února 2021.

Velice děkujeme za Váš čas 

 

V průběhu října 2020 probíhala diskusní setkání ke klíčovým tématům vznikající strategie.

Na programu byla vždy diskuse nad vývojem slabých a silných stránek v dané oblasti na Holicku za posledních 5 let (období kdy se vznikla dosavadní strategie MAS Holicko). Dále se řešily problémy a potřeby, ale i třeba příležitosti a potenciál Holicka v těchto oblastech.

    

VÝSTUPY JSOU KE STAŽENÍ ZDE:

IROP CZ RO B C RGB

 

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi