Image

Dotační rádce

Dotace pro obce

Michaela Kovářová

Tímto bychom Vás rádi pozvali na Valnou hromadu MAS Holicko, která se bude konat v úterý 28.5.2024 od 10:00 do 16:00 hod v Horním Jelení.

Od letošního roku chceme nově pořádat Valnou hromadu MAS Holicko pokaždé v jiné obci MAS a spojit ji s návštěvou tamních zajímavých a inspirativních projektů a aktivit. Vedle členů MAS uvítáme i účast zástupců všech obcí z našeho regionu.

Pro první otestování této myšlenky jsme vybrali Horní Jelení. Budeme rádi, pokud si najdete prostor a zúčastníte se celého dne. Ale samozřejmě se můžete zúčastnit i jen vybraných částí.

 

Program Valné hromady MAS Holicko:

 • 10:00 hod - Prohlídka města Horní Jelení za doprovodu pana starosty Petra Tupce
 • 12:00 hod - Společný oběd v Restauraci U Floriána Horní Jelení
 • 13:00 hod - Společné jednání Valné hromady, Správní a Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko v Restauraci U Floriána Horní Jelení
 1. Zahájení setkání
 2. Výstupy z předcházejícího per-rollam hlasování
 3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2023
 4. Informace o hospodaření MAS v roce 2023 a schválení účetní závěrky za rok 2023
 5. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora 
 6. Schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2023
 7. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2024
 8. Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2024
 9. Různé
 10. Závěr

Veškeré podklady budou účastníkům zaslány nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním.

 • 15:00 hod - Návštěva Jezdecké stáje Dolní Jelení

 

Svou účast prosím potvrďte do 15.5.2024 zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1vDnC2mLfBNlN5DuoxTJ0J_MZovzIupBJPYhWy_TEgKrx4g/viewform

 

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - duben 2024.

Zajímává Vás, co se právě děje na MASce? Jste zvědaví, co nového se chystá? Pak se podívejte na právě vydaný dubnový zpravodaj, který je ke stažení zde: https://www.holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html

Nejen Velikonoce a pálení čarodějnic. Duben je nabitý množstvím volnočasových akcí. Vyberou si sportovci, milovníci kultury a i ti, co rádi něco tvoří vlastníma rukama.

V příloze je kalendář plánovaných dubnových akcí - určitě si vybere každý.

logolink_IROP.jpg

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 26.3.2024

Termín příjmu projektových záměrů: 26.3.2024 - 29.4.2024

 

Podporované aktivity:

 1. Technologie CLLD

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 1. Robotizace, automatizace, digitalizace
 2. Web, cloud
 3. Komunikační a identifikační Infrastruktura

Výše dotace: 50% - režim de minimis

 

Finanční alokace: 401.746,32 Kč (dotace EU)

Územní vymezení: území MAS Holicko

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažerka SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánovány konzultační dny pro předkladatele projektových záměrů, jež proběhnou:

 • ve čtvrtek 4.4.2024 od 9:00 do 14:00 hodin,
 • ve středu 17.4.2024 od 9:00 do 14:00 hodin.

Žadatelé mohou v tento vyhrazený čas přijít do kanceláře MAS Holicko (Náměstí T.G.Masaryka 1096, Holice) i bez předchozího objednání a zkonzultovat své projektové záměry.

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/77.html

V duchu hesla "Musíme si pomáhat" přichází na scénu Sousedská kampaň, inovativní iniciativa vytvořená Naše company, s.r.o. do které se zapojila Místní akční skupina Holicko. Tento projekt reprezentuje vzájemnou spolupráci a podporu, které jsou klíčové pro rozvoj a prosperitu lokálního podnikání na Holicku a jeho okolí.

Záměrem Sousedské kampaně je nabídnout živnostníkům a malým až středním podnikům marketingové poradenství a plán na míru zdarma a podpořit tak jejich růst. Zároveň chce posílit komunitního ducha mezi podnikateli, což je zásadní pro vytvoření silné, vzájemně podpůrné podnikatelské sítě.

Tomáš Heller, jednatel Naše company s.r.o., podtrhl význam společného úsilí: „Iniciativa Sousedská kampaň představuje náš závazek podporovat podnikatele v našem regionu. Sousedská kampaň je důkazem, že společně můžeme překonat výzvy a vytvářet prosperující podnikatelské prostředí.“

„Smyslem MAS Holicko je rozvoj regionu, kdy cílíme na veřejný i soukromý sektor.  Podnikatelské subjekty podporujeme jak formou individuálních dotací, tak i vytvářením partnerství ať již v rámci značení kvalitních regionálních produktů KRAJ PERNŠTEJNŮ a nebo v oblasti cestovního ruchu založením turistické oblasti Pardubicko. Proto jsem ráda, že se v území našel nový iniciátor, který na naše kroky volně naváže, a prostřednictvím svých aktivit nám pomůže budovat prosperující podnikatelskou komunitu na Holicku,“ uvedla ředitelka MAS Holicko Michaela Kovářová.

Sousedská kampaň, jako iniciativa Naše company, která získala podporu a zapojení MAS Holicko, očekává, že se stane katalyzátorem růstu a inovace. Cílí na to, aby nejen pomohla podnikatelům v oblasti marketingu a strategického plánování, ale také aby podněcovala silnější vzájemnou spolupráci a podporu v rámci podnikatelské komunity.

"Musíme si pomáhat" není jen fráze – je to přesvědčení, které za iniciativou stojí. Pokud to zní jako něco, co by vám nebo vašemu podniku mohlo prospět, neváhejte a připojte se.

Připomínáme, že Sousedská kampaň je sice otevřená všem, ale místa jsou omezená. Máme prostor jen pro 20 podnikatelů a čas tiká, protože nabídka končí za dva měsíce od startu.

Více informací o Sousedské kampani se dozvíte na webových stránkách: https://www.nasecompany.cz/sousedska-kampan

Hotel Styl v Hlinsku hostí nejčastěji sportovní výpravy, v úterý 20. března se však stal zázemím pro společné jednání představitelů Místních akčních skupin z území Pardubického kraje, které jsou sdruženy pod samostatnou krajskou sítí a představitelů Pardubického kraje.

Po vzájemných zdravicích představil Ing. Petr Vomáčka, předseda krajských místních akčních skupin, činnosti MAS v široké škále oblastí od investic do infrastruktury či podnikání, aktivit ve vzdělávání, nebo nyní velmi aktuálního tématu energetiky. Toto téma bylo rozvinuto v rámci diskuze, kdy se JUDr. Martin Netolický, Ph.D. aktivně zajímal o činnosti MAS v této oblasti, která ač je nová, je velmi aktuální. V průběhu rozhovoru hejtman Netolický upozornil na probíhající tvorbu energetické koncepce kraje a také na existenci stávajících kvalitně vypracovaných dokumentů v oblasti životního prostřední, které by v případě tvorby energetických koncepcí obcí a dalších subjektů měly být také brány v úvahu. Další diskuze se ubírala směrem k dotačním titulům Pardubického kraje, kdy Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní pro regionální rozvoj evropské fondy a inovace, prezentoval oblasti dotačních podpor kraje pro rok 2024. Ačkoliv je trend v poskytování drobných dotací spíš klesající, Pardubický kraj se díky dobrému hospodaření rozhodl dotační podporu v roce 2024 navýšit. Téma doplnil také Miroslav Krčil, DiS., radní pro venkov, životní prostřední a zemědělství, který uvedl že i v rámci jeho resortu bude rozvinuta podpora venkova, přičemž se počítá i s již zavedenou spoluprací s Místními akčními skupinami.

V rámci diskuze došlo také na shrnutí chystané spolupráce mezi krajem a krajskými MAS v oblasti podpory mobility škol do moderních vzdělávacích center Sféra Pardubice a Planeta Hlinsko. Cílem této spolupráce je propagace těchto institucí i ve vzdálenějších regionech a naplnění kapacit jednotlivých vzdělávacích programů. Akce na podporu mobility bude prostřednictvím MAS spuštěna začátkem dubna.

Celé jednání se neslo v přátelském duchu, a tak nezbývá než poděkovat a doufat, že se k takto přínosným jednáním budou scházet zástupci obou subjektů pravidelně.

Za KS MAS Pk zapsala: Radka Šťovíčková

logolink_IROP.jpg

Dne 18.3.2024 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci  výzev MAS Holicko č. 8 - PRV a č.1-OPTAK.

 

Výzva č.8 - PRV: Byl podpořen jediný přijatý projekt obce Horní Ředice zaměřený na podporu spolkové činnosti ve výši 240.000 Kč. Jednalo se o poslední projekt, kterým jsme již uzavřeli úspěšné programové období 2016-2023.

Ale nemusíte se bát. Na červen máme naplánovánu podobnou výzvu z již nového období 2021+ (SP SZP), která bude určená nejen místním spolkům a obcím, ale i drobným podnikatelům z Holicka.

 

Výzva č.1-OPTAK: Byly podpořeny všechny 3 přijaté projekty malých podniků z Holicka zaměřené na automatizaci, robotizaci a digitalizaci v celkové výši 908.253,68 Kč.

Bohužel alokace této výzvy nebyla plně vyčerpána, a proto hned příští týden vyhlásíme druhou výzvu na zbylých 401.746,32 Kč. Příjem žádostí bude probíhat do konce dubna.

 

Více informací zde: https://www.holicko.cz/program-clld/vyzvy-mas.html

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice

Název projektu: Vybavení společenské místnosti hasičské zbrojnice SDH Holice

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 98.000 Kč

Výše dotace: 78.280 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla nově vybavena společenská místnost hasičské zbrojnice SDH Holice, která slouží ke konání schůzí a školení sboru (výjimečně jednotky požární ochrany), pořádání společenských a kulturních akcí a v zimě či za špatného počasí je také využívána kroužkem mladých hasičů. Místnost tedy byla vybavena vestavěnou skříní, policí, notebookem, projektorem s projekčním plátnem a audio zařízením.

Pojďte se podívat, co nám přináší březen v oblasti kultury, sportu a vůbec různých možností trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných březnových akcí - určitě si vybere každý.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: FK HORNÍ ŘEDICE z.s.

Název projektu: Pořízení zázemí pro spolkovou činnost FK HORNÍ ŘEDICE z.s.

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 359.926 Kč

Výše dotace: 213.568 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo rozvíjet spolkové mimosportovní aktivity v obci Horní Ředice, a to pořízením obytného kontejneru umístěného vedle fotbalového hřiště. Ten nyní slouží jako zázemí pro pořádání spolkových aktivit, a to nejen fotbalovým klubem, ale i dalšími obecními organizacemi (kulturní komise, TJ Sokol a divadelní ochotníci). Současně obytný kontejner je vybaven nezbytným nábytkem pro jeho okamžité využívání (stoly, židle, šatní skříně, komody a věšáky s nástěnnou policí).

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi