Image

Místní akční skupina Holicko

Jsme partnerství obcí, podnikatelů, neziskových organizací a aktivních lidí, kteří chtějí něco udělat pro Holicko – region, kde bydlí a pracují.

Jsme nezávislí na politickém rozhodování – ačkoliv se průběhu let změnili představitelé politických stran, vlády, kraje nebo i obcí, tak MAS Holicko tu stále aktivně působí.

Fungujeme na základě tak zvaného principu LEADER. To ve zkratce znamená, že prostřednictvím partnerství a metody „zdola nahoru" se snažíme najít společnou řeč nad potřebami a prioritami, tak aby život na Holicku byl příjemnější, bezpečnější a radostnější pro většinu místních obyvatel. Proto jsme s místními obyvateli neustále v kontaktu – ptáme se, posloucháme a reagujeme na jejich potřeby.

Cílem MAS Holicko je tedy zlepšit kvalitu života v regionu, a to prostřednictvím mnoha různých aktivit:

1Aktivní získávání dotačních prostředků a jejich přerozdělování dále do území - O tom, jaký projekt bude podpořen rozhodují pouze lidé, kteří zde žijí, kteří Holicko znají a vědí, co region potřebuje. Od roku 2009 podporujeme projekty zaměřené na rozvoj vzdělávání, sportu, volnočasových a spolkových aktivit, na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, na podporu podnikatelů, cestovního ruchu, ....

2 Místní akční plán rozvoje vzdělání - Díky spolupráci všech mateřských a základních škol se snažíme zlepšit kvalitu vzdělávání na Holicku - společně identifikujeme potřeby a reagujeme na ně.

3 KRAJ PERNŠTEJNŮ – regionální produkt - Značení regionálních produktů, díky kterému obyvatelé jednoznačně poznají místního producenta, který dbá na kvalitu.

4Turistická oblast Pardubicko - Pro podporu cestovního ruchu jsme s městem Pardubice a ostatními MAS z okresu Pardubice založily turistickou oblast Pardubicko – Perníkové srdce Čech, jejímž cílem je propojit subjekty působící v cestovním ruchu a společnou propagací zvýšit návštěvnost Pardubicka.

5Komunitní plánování sociálních služeb – Chceme zlepšit dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb na Holicku prostřednictvím vytvořeného partnerství poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

6Zájmové vzdělávání nás baví – Podporujeme činnost organizací, které se zabývají neformálním vzděláváním dětí a mládeže.

7Dotační poradenství – Pokud nemůžete získat podporu prostřednictvím výzev MAS Holicko, pak Vám rádi pomůžeme se zpracováním a administrací žádosti o dotaci, a to jak z národních zdrojů, tak i z evropských fondů

PARTNERSTVÍ
SPOLUPRÁCE
KOMUNITA

Základní principy činnosti MAS

Místní akční skupinu tvoří partnerství mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem.

Partneři tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner podle své převažující činnosti. Partner společnosti může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Image

Navštivte region Holicko!

Území MAS Holicka je součástí Pardubického kraje. Na rozloze 230,99 km2 žije více jak 18 tis. obyvatel. Region má velmi dobrou polohu v blízkosti dvou velkých krajských měst Hradce Králové a Pardubic, které tvoří z Holicka jedinečné místo pro bydlení, drobné podnikání a příměstskou rekreaci. Územím vedou různé značené stezky pro pěší i cyklistické výlety s nenáročným terénem. Kromě velkého množství lesů, se zde nachází historické, kulturní a přírodní památky, které jsou sice místního významu, ale svým charakterem přispívají k rekreační přitažlivosti regionu. Holicko je především spojováno se světoznámým cestovatelem Dr. Emilem Holubem, který přiblížil světu a Evropě život na Černém kontinentu – Africké muzeum v Holicích.

Image
Image
Image

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi