Image

Malý LEADER

Image

Malý LEADER pro Holicko je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje, spravuje ho MAS Holicko, o.p.s.. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 – 2020. Podpora jednotlivých projektů je závislá na výši poskytnuté dotace z rozpočtu POV z Pardubického kraje, kterou MAS obdrží za tímto účelem. 

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018

Příjem žádostí:  4.10.2017 - 25.10.2017

Finanční alokace výzvy (400 000,-Kč)
Schválené projekty (400 000,-Kč)

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2019

Příjem žádostí:  4.6.2018 - 7.9.2018

Finanční alokace výzvy (350 000,-Kč)
Schválené projekty (349 180,-Kč)

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Příjem žádostí:  4.6.2019 - 12.9.2019

Finanční alokace výzvy (350 000,-Kč)
Schválené projekty (249 000,-Kč)

Malý LEADER pro Holicko pro rok 2021

Příjem žádostí: 7.9.2020 - 30.10.2020

Finanční alokace výzvy (350 000,-Kč)

Podpořené projekty MALÝ LEADER

Image
Image

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi