Image

Dotační rádce

Dotace pro obce

Michaela Kovářová

logolink_IROP.jpg

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 3.6.2024

Termín příjmu projektových záměrů: 3.6.2024 - 2.8.2024

Vyhlášené Fiche:

Název Fiche 2 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese 4 - Podnikání malých a středních podniků 5- Základní služby a obnova obcí
Finanční alokace 500.000 Kč 2.000.000 Kč 3.500.000 Kč
Možní žadatelé Podnikatelé, držitelé lesa Malé a střední podniky Obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO
Podporované aktivity
 • Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
 • Lesní školkařská činnost
 • Dřevozpracující provozovny
 • Zemědělské podnikání
 • Zpracování a uvádění na trh produktů
 • Nezemědělské podnikání
 • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
 • Drobné památky místního významu
 • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/ tělocvičny a venkovní prostory)
Výše dotace 50 % 50 % 80 %
Výše způsobilých výdajů projektu 100.000 Kč - 1.000.000 Kč 100.000 Kč - 2.000.000 Kč 100.000 Kč - 2.000.000 Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažerka SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jsou naplánována školení předkladatelů projektových záměrů, jež proběhnou:

 • Čtvrtek 13.6.2024 od 14:00 hodin v sále obecního hostince v Dolních Ředicích,
 • Úterý 25.6.2024 od 14:00 hodin v malém sále sokolovny v Dolní Rovni. 

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/78.html

Venku je krásně, sluníčko už začíná připalovat. Tak se pojďte podívat, co nám přináší poslední školní měsíc v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných červnových akcí - určitě si vybere každý.

 

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE s.r.o.

Název projektu: Pořízení dodávky a kvalitního nářadí pro poskytování instalačních služeb

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 1.044.805 Kč

Výše dotace: 304.875 Kč

 

Výsledek projektu:

Společnost VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE s.r.o. je firma s více než 15letou historií. Společnost se zaměřuje na veškeré instalatérské práce v okolí města Holice. V rámci projektu byla pořízena dodávka, přívěs na dodávku a kombinované kladivo, což umožní realizovat více zakázek najednou - souběžnou práci ve dvou pracovních skupinách zároveň bez nutnosti čekání na nářadí. Dále došlo i k pozitivnímu vlivu na životní prostředí, a to díky výměně 14leté dodávky za novou.

V pondělí 29.4.2024 v 15:00 hodin byl ukončen příjem projektových záměrů v rámci výzvy MAS Holicko č.2 - OPTAK týkající se automatizace, digitalizace a robotizace malých podniků.

V rámci této výzvy byl na MAS podán pouze 1 záměr, který žádá přibližně o polovinu alokace výzvy.

Více zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/77.html

Představení projektu jak členům MAS, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti proběhne 19.6.2024 od 14:00 hodin na MěÚ v Holicích.

Sluníčko svítí, stromy kvetou - hned máme lepší náladu. Tak se pojďte podívat, co nám přináší květen v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných květnových akcí - určitě si vybere každý.

Informujeme všechny z území Holicka, že u nás na MASce se rozhodně nezahálí. Intenzivně připravujeme další výzvu pro příjem žádostí o dotaci, tentokrát se mohou těšit malí podnikatelé (ať již lesníci, dřevozpracující provozovny, zemědělci, výrobci potravin, ale i nezemědělci), obce, jejich příspěvkové organizace a i místní neziskovky a spolky.
 

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Město Holice

Název projektu: Modernizace chat na Blažkovci, Holice

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 205.700 Kč

Výše dotace: 160.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu byla výměna oken a balkonových dveří ve dvou chatách u rybníka Blažkovec, které využívá jako klubovny Junák, spolek Holinka a Český rybářský svaz. Tím došlo ke zlepšení stavu chat a komfortu jejich užívání, k častějšímu využití pro schůzky spolků i v chladnějších měsících a samozřejmě i ke snížení nákladů na vytápění.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na Valnou hromadu MAS Holicko, která se bude konat v úterý 28.5.2024 od 10:00 do 16:00 hod v Horním Jelení.

Od letošního roku chceme nově pořádat Valnou hromadu MAS Holicko pokaždé v jiné obci MAS a spojit ji s návštěvou tamních zajímavých a inspirativních projektů a aktivit. Vedle členů MAS uvítáme i účast zástupců všech obcí z našeho regionu.

Pro první otestování této myšlenky jsme vybrali Horní Jelení. Budeme rádi, pokud si najdete prostor a zúčastníte se celého dne. Ale samozřejmě se můžete zúčastnit i jen vybraných částí.

 

Program Valné hromady MAS Holicko:

 • 10:00 hod - Prohlídka města Horní Jelení za doprovodu pana starosty Petra Tupce
 • 12:00 hod - Společný oběd v Restauraci U Floriána Horní Jelení
 • 13:00 hod - Společné jednání Valné hromady, Správní a Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko v Restauraci U Floriána Horní Jelení
 1. Zahájení setkání
 2. Výstupy z předcházejícího per-rollam hlasování
 3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2023
 4. Informace o hospodaření MAS v roce 2023 a schválení účetní závěrky za rok 2023
 5. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora 
 6. Schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2023
 7. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2024
 8. Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2024
 9. Různé
 10. Závěr

Veškeré podklady budou účastníkům zaslány nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním.

 • 15:00 hod - Návštěva Jezdecké stáje Dolní Jelení

 

Svou účast prosím potvrďte do 15.5.2024 zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1vDnC2mLfBNlN5DuoxTJ0J_MZovzIupBJPYhWy_TEgKrx4g/viewform

 

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - duben 2024.

Zajímává Vás, co se právě děje na MASce? Jste zvědaví, co nového se chystá? Pak se podívejte na právě vydaný dubnový zpravodaj, který je ke stažení zde: https://www.holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html

Nejen Velikonoce a pálení čarodějnic. Duben je nabitý množstvím volnočasových akcí. Vyberou si sportovci, milovníci kultury a i ti, co rádi něco tvoří vlastníma rukama.

V příloze je kalendář plánovaných dubnových akcí - určitě si vybere každý.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi