Image

Pracovní skupina pro tvorbu SCLLD

Zjišťování potřeb území, pro jeho další rozvoj a příprava strategie probíhali nejprve v rámci jednání orgánů MAS, a to jak valných hromad, tak i ostatních orgánů (správní rada, dozorčí rada, programová a výběrová komise). 

Protože ale toto nestačilo, byla na začátku roku 2014 ustanovena pracovní skupina pro tvorbu SCLLD, jejímž cílem bylo posoudit analytické podklady a především výstupy dotazníkových šetření a diskusních skupin.Výsledkem práce pracovní skupiny bylo definování vize MAS, stanovení klíčových aktivit rozvoje území Holicka včetně jejich cílů a seznamu možných záměrů (aktivit, řešení), určení priorit a monitorovacích indikátorů a prvotní návrh finančního plánu SCLLD.

 

Pracovní skupina pro tvorbu SCLLD byla tvořena celkem 9 členy, mezi kterými byli zástupci všech zájmových skupin. Jedná se následující osoby:

  • Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města Holic – zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí
  • Lukáš Horský, Tělocvičná jednota SOKOL Holice – zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život,
  • Ing. Josef Kušička, Český hudební tábor mládeže, o.p.s. – zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život,
  • Mgr. Jiří Pitaš, SKP-CENTRUM, o.p.s. – zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby,
  • Jiří Voborník, Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. – zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství,
  • Ing. Jindřich Hemer – zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství,
  • Ing. Darina Götzlová – zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech,
  • Vladislava Mašková – zájmová skupina: Cestovní ruch,
  • Michal Kurka – zájmová skupina: Životní prostředí.

 

Operativně byli zapojeni také všichni ostatní partneři MAS Holicko, zástupci obcí začleněných ve správním území MAS Holicko, zástupci podnikatelské sféry, zemědělských podnikatelů, škol, poskytovatelů sociálních služeb i ostatních neziskových organizací.

Při ustanovení pracovní skupiny bylo dbáno toho, aby v pracovní skupině byli zastoupeni odborníci – praktici i teoretici a aby skupina byla schopna vzájemné oponentury. Pro každé jednání pracovní skupiny byl určen facilitátor a zapisovatel. Výstupy z činnosti pracovní skupiny jsou zapracovány ve strategické části dokumentu.

 

VÝSTUPY:

 


PROJEDNÁVÁNÍ SCLLD V RÁMCI ORGÁNŮ MAS HOLICKO V LETECH 2012 – 2013 (před ustanovením Pracovní skupiny pro tvorbu SCLLD):

 

- Harmonogram činností integrované strategie území MAS Holicko

- Informace o postupu vyjednávání v rámci příprav operačních programů

 

- Připomínkování zjištěných výsledků z diskusních skupin a dotazníkového šetření k nové rozvojové strategii

 

- Harmonogram činností integrované strategie území MAS Holicko

 

- Dotační politika po roce 2013 – komunitně vedený místní rozvoj metodou LEADER

- Integrovaná strategie rozvoje území MAS Holicko


IROP CZ RO B C RGB

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.