Image

Výroční zprávy MAS Holicko

Nahoru

1. výzva - OPTAK - Technologie CLLD - rok 2023

logolink_IROP.jpg

Datum vyhlášení výzvy MAS: 7.11.2023

Termín příjmu žádostí o dotaci: 7.11.2023 – 9.1.2024

Podporované aktivity:

  1. Technologie CLLD

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

  1. Robotizace, automatizace, digitalizace
  2. Web, cloud
  3. Komunikační a identifikační Infrastruktura

Výše dotace: 50% - režim de minimis

 

Finanční alokace výzvy: 1.310.000,- Kč (dotace EU)

Územní vymezení: území MAS Holicko

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO OP TAK Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/ (na tomto odkaze jsou ke stažení specifická i obecná pravidla pro žadatele včetně veškerých příloh)

Příručky pro žadatele a hodnotící kritéria MAS Holicko jsou ke stažení níže.

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánována školení předkladatelů projektových záměrů, jež proběhnou:

  • Úterý 14.11.2023 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Horním Jelení,
  • Úterý 28.11.2023 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Holicích (v zasedací místnosti).

 

Zasedání Výběrové komise proběhnou:

  • 1. zasedání – 28.2.2024 od 14 hod v zasedací místnosti MAS Holicko - přijaté projektové záměry budou předány jednotlivým členům výběrové komise k hodnocení,
  • 2. zasedání – 6.3.2024 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Holice (Holubova 1, Holice) – proběhne veřejná obhajoba projektů, která slouží k seznámení Výběrové komise s jednotlivými projekty, k prezentaci projektu a jeho návaznosti na Strategii CLLD. Je to také možnost žadatelů odprezentovat účelnost a jedinečnost projektu. Poté bude následovat konečné hodnocení projektů.

Programový výbor, který bude rozhodovat o schválení/neschválení projektů, bude zasedat 13.3.2024 18.3.2024 od 15:00 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Holicko.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na vazbu vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany MPO může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a PRO ŽADATELE JSOU ZÁVAZNÁ VŽDY POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÁ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ!


 VÝSLEDKY VÝZVY


VÝZVA


 PŘÍRUČKY MAS

 
 
Powered by Phoca Download

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi