Image

Zápisy ze zasedání orgánů MAS

Nahoru

1. výzva - IROP - Sociální služby - rok 2023

logolink_IROP.jpg

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28.4.2023

Termín příjmu žádostí o dotaci: 28.4.2023 - 29.5.2023

Podporované aktivity:

1. Infrastruktura sociálních služeb

  • Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence. Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze pro sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uvedené v příloze č. 7 Specifických pravidel výzvy č. 49 IROP
  • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov je doprovodnou částí projektu na úrovni způsobilých výdajů a bude intenzivně podporováno tam, kde to bude možné, a propagováno mezi žadateli. V případě památkově chráněných budov bude zvýšení energetické účinnosti využito tak, aby nedošlo ke změně charakteru či vzhledu budov

 

Finanční alokace: 22.573.424,- Kč (dotace EU)

Územní vymezení: území MAS Holicko

 

Výzva je navázána na 49. výzvu IROP – Sociální služby – SC 5.1 (CLLD) https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop (na tomto odkaze jsou ke stažení specifická i obecná pravidla pro žadatele včetně veškerých příloh, apod.)

Celkové znění 1.výzvy MAS Holicko – IROP – Sociální služby (2023) včetně všech příloh, příruček pro žadatele a hodnotících kritérií jsou ke stažení níže.

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažerka SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Je naplánováno školení předkladatelů projektových záměrů, jež proběhne:

  • 9.5.2023 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Holicko (Náměstí T.G. Masaryka 24, Holice)

 

Zasedání Výběrové komise proběhnou:

  • 1. zasedání – 13.6.2023 od 14 hod v zasedací místnosti MAS Holicko - přijaté projektové záměry budou předány jednotlivým členům výběrové komise k hodnocení,
  • 2. zasedání – 20.6.2023 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Holice (Holubova 1, Holice) – proběhne veřejná obhajoba projektů, která slouží k seznámení Výběrové komise s jednotlivými projekty, k prezentaci projektu a jeho návaznosti na Strategii CLLD. Je to také možnost žadatelů odprezentovat účelnost a jedinečnost projektu. Poté bude následovat konečné hodnocení projektů.

Programový výbor, který bude rozhodovat o schválení/neschválení projektů, bude zasedat 27.6.2023 od 15:00 hodin 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Holicko.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na vazbu vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany MMR může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a PRO ŽADATELE JSOU ZÁVAZNÁ VŽDY POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÁ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ!


 

VÝSLEDKY VÝZVY


 VÝZVA


 PŘÍRUČKY MAS

 
 
Powered by Phoca Download

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi