Image

Michaela Kovářová

logolink_IROP.jpg

 

Výzva je určena pro malé a střední podniky s minimálně 2letou historií a provozovnou na Holicku, které si potřebují například pořídit automatické výrobní stroje s napojením na digitální a manipulační systémy, digitální diagnostické přístroje do ordinací, digitální měřící techniku pro projekční kanceláře, vybavení prodejny 24/7, potravinomat, automatickou prádelnu, vnitropodnikový systém, eshop, …

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15.7.2024

Termín příjmu projektových záměrů: 15.7.2024 - 29.4.2024

 

Podporované aktivity:

 1. Technologie CLLD

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 1. Robotizace, automatizace, digitalizace
 2. Web, cloud
 3. Komunikační a identifikační Infrastruktura

Výše dotace: 50% - režim de minimis

 

Finanční alokace: 552.180,68 Kč (dotace EU)

Územní vymezení: území MAS Holicko

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažerka SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánovány konzultační dny pro předkladatele projektových záměrů, jež proběhnou:

 • v úterý 6.8.2024 od 9:00 do 14:00 hodin,
 • ve čtvrtek 5.9.2024 od 9:00 do 14:00 hodin.

Žadatelé mohou v tento vyhrazený čas přijít do kanceláře MAS Holicko (Náměstí T.G.Masaryka 1096, Holice) i bez předchozího objednání a zkonzultovat své projektové záměry.

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/79.html

Slavnostním požehnáním základního kamene Centra sociálních služeb byla ve čtvrtek 11.7.2024 zahájena stavba Centra sociálních služeb v Holicích. Ta bude sloužit především seniorům a jejich pečujícím rodinám. Stavbu realizuje Oblastní charita Pardubice ve spolupráci s městem Holice a s Místní akční skupinou Holicko.

Základní kámen požehnal otec biskup Josef Kajnek spolu s farářem místní farnosti otcem Radkem Martinkem a otcem Pavlem Rouskem, prezidentem Diecézní katolické charity Hradec Králové. S architektonickým řešením střediska přítomné seznámil jeho autor, architekt Lukáš Pavlík. Mezi přítomnými významnými hosty byli Jan Grulich, senátor za obvod Rychnov nad Kněžnou, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, ředitelka MAS Holicko Michaela Kovářová, starosta Holic Ondřej Výborný, starostové a představitelé obcí sdružených v MAS Holicko a další významní hosté.

Na projektu je podle slov ředitelky Oblastní charity Pardubice Marie Hubálkové krásné to, že se spojilo velké množství lidí, město Holice, Charita, cihlářská firma, ale i 17 obcí v regionu, které věnovaly peníze.

„O skrytém problému celého regionu spočívající v nedostatku sociálních služeb pro seniory a pro pečující osoby jsme tušili díky naší práci v území. Proto v nás utkvěl nápad, ověřit si to komunitním plánováním sociálních služeb,“ řekla ředitelka MAS Holicko Michaela Kovářová. Legitimitu tomu dalo partnerství s Městem Holice a Dobrovolným svazkem obcí Holicka. A tak k jednomu stolu v průběhu dvou let zasedali starostové, poskytovatelé sociálních služeb, zástupci škol, policie, úřadu práce (prostě všichni, kdo s dotčeným tématem měli cokoliv společného), ale i aktivní občané (zástupci cílových skupin), kteří navrhli potřebná opatření na skutečně zjištěné problémy regionu. Některých opatření se ujali poskytovatelé sociálních služeb, některé řeší sociální odbor Města Holice a některé zase MAS Holicko ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Holicka.

Podle radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální oblast a neziskový sektor Pavla Šotoly je velmi nezvyklý způsob, kterým se starostové okolních obcí dohodli na darování peněz. „Velmi oceňuji, jak se k tomuto projektu postavilo město Holice, které věnovalo kromě financí i pozemek, ale také okolní obce.  Nebývá zvykem, že by se starostové shodli na tom, že prostředky, které by mohli využít pro svou obec, darují na realizaci jednoho velkého projektu, který bude smysluplný a pomůže celému regionu,“ řekl. Starostové dohromady na stavbu darovali z prostředků MAS Holicko téměř 23 milionů korun.

Jednou z obcí, která věnovala finance, jsou například Horní Ředice. Podle starosty Jiřího Kosela některým lidem v obci chybí možnosti péče o seniory. „Výstavba domova pro seniory nebo nějakého centra je pro nás jako malou vesnici nereálná. Proto jsme se rozhodli vzdát veškerých dotačních možností z programu IROP a veškeré finance věnovat právě na výstavbu centra,“ vysvětlil, že touto formou se snaží podpořit pomoc při stárnutí pro své občany.

Co také není běžné, je to, že firma Wienerberger, když se o projektovém záměru dozvěděla, tak se rozhodla poskytnout cihly na samotnou stavbu. „Jsem hrdý, že jsme byli osloveni a mohli vstoupit do tohoto projektu a stát se jeho partnerem,“ řekl jednatel společnosti Vlastimil Cech.

 

Centrum vyroste po etapách

„Projekt má tři etapy, v té první vzniknou v Holicích ambulantní odlehčovací služby, které pečují ve všední den o klienty, jejichž blízcí si potřebují odpočinout, odlehčit od náročné péče či mají jiné povinnosti, například chodí do zaměstnání,“ uvedl starosta Holic Ondřej Výborný. Tato etapa by měla být dokončena do poloviny roku 2026.

Ve druhé etapě, která by měla být hotová do prosince roku 2026, vzniknou pobytové odlehčovací služby, kde budou klienti omezený čas (maximálně tři měsíce) i přes noc, aby pečující rodina mohla jet na dovolenou nebo zvládla své zdravotní záležitosti. Součástí budou i lůžka okamžitého přijetí.

V poslední fázi vznikne zázemí Domácího hospice Andělů strážných, jehož součástí bude půjčovna pomůcek. To je ale podle ředitelky Pardubické charity otázka budoucnosti, protože dokončení je naplánováno až na konec roku 2032.

Dne 26.6.2024 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci  výzvy MAS Holicko č.2 - OPTAK - Technologie CLLD (2024).

Bude podpořen jediný přijatý projekt, který prošel celým hodnocením bez ztráty kytičky a je zaměřený na automatizaci, robotizaci a digitalizaci malého podniku z Holic ve výši 213.732,50 Kč.

A protože nám ještě nějaké finance zbývají, tak v průběhu července vyhlásíme novou výzvu na veškerou alokaci, kterou žadatelé ještě nevyčerpali (více jak 550 tis. Kč). Příjem projektových záměrů bude probíhat až do září. 

Pokud jste tedy malý nebo střední podnikatel z Holicka a potřeboval byste nový e-shop nebo výpočetní techniku a software nebo zlepšit automatizaci nebo robotizaci výroby, pak sledujte náš web: https://www.holicko.cz/program-clld/vyzvy-mas.html 

HURÁ JSOU TU PRÁZDNINY, SLUNÍČKO, ZMRZLINA, NO PROSTĚ POHODA. A pokud přeci nebudete vědět co s volným časem, tak zde je pár tipů. 

V příloze je kalendář plánovaných červencových a srpnových akcí - určitě si vybere každý.

logolink_IROP.jpg

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 3.6.2024

Termín příjmu projektových záměrů: 3.6.2024 - 2.8.2024

Vyhlášené Fiche:

Název Fiche 2 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese 4 - Podnikání malých a středních podniků 5- Základní služby a obnova obcí
Finanční alokace 500.000 Kč 2.000.000 Kč 3.500.000 Kč
Možní žadatelé Podnikatelé, držitelé lesa Malé a střední podniky Obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO
Podporované aktivity
 • Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
 • Lesní školkařská činnost
 • Dřevozpracující provozovny
 • Zemědělské podnikání
 • Zpracování a uvádění na trh produktů
 • Nezemědělské podnikání
 • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
 • Drobné památky místního významu
 • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/ tělocvičny a venkovní prostory)
Výše dotace 50 % 50 % 80 %
Výše způsobilých výdajů projektu 100.000 Kč - 1.000.000 Kč 100.000 Kč - 2.000.000 Kč 100.000 Kč - 2.000.000 Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažerka SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jsou naplánována školení předkladatelů projektových záměrů, jež proběhnou:

 • Čtvrtek 13.6.2024 od 14:00 hodin v sále obecního hostince v Dolních Ředicích,
 • Úterý 25.6.2024 od 14:00 hodin v malém sále sokolovny v Dolní Rovni. 

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/78.html

Venku je krásně, sluníčko už začíná připalovat. Tak se pojďte podívat, co nám přináší poslední školní měsíc v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných červnových akcí - určitě si vybere každý.

 

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE s.r.o.

Název projektu: Pořízení dodávky a kvalitního nářadí pro poskytování instalačních služeb

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 1.044.805 Kč

Výše dotace: 304.875 Kč

 

Výsledek projektu:

Společnost VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE s.r.o. je firma s více než 15letou historií. Společnost se zaměřuje na veškeré instalatérské práce v okolí města Holice. V rámci projektu byla pořízena dodávka, přívěs na dodávku a kombinované kladivo, což umožní realizovat více zakázek najednou - souběžnou práci ve dvou pracovních skupinách zároveň bez nutnosti čekání na nářadí. Dále došlo i k pozitivnímu vlivu na životní prostředí, a to díky výměně 14leté dodávky za novou.

V pondělí 29.4.2024 v 15:00 hodin byl ukončen příjem projektových záměrů v rámci výzvy MAS Holicko č.2 - OPTAK týkající se automatizace, digitalizace a robotizace malých podniků.

V rámci této výzvy byl na MAS podán pouze 1 záměr, který žádá přibližně o polovinu alokace výzvy.

Více zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/77.html

Představení projektu jak členům MAS, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti proběhne 19.6.2024 od 14:00 hodin na MěÚ v Holicích.

Sluníčko svítí, stromy kvetou - hned máme lepší náladu. Tak se pojďte podívat, co nám přináší květen v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných květnových akcí - určitě si vybere každý.

Informujeme všechny z území Holicka, že u nás na MASce se rozhodně nezahálí. Intenzivně připravujeme další výzvu pro příjem žádostí o dotaci, tentokrát se mohou těšit malí podnikatelé (ať již lesníci, dřevozpracující provozovny, zemědělci, výrobci potravin, ale i nezemědělci), obce, jejich příspěvkové organizace a i místní neziskovky a spolky.
 

Please publish modules in offcanvas position.