Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

SÁZÍME STROMY, KTERÉ SPOJUJÍ CELÉ HOLICKO

Aktuality pondělí, 11 prosinec 2023

Všichni jste určitě zaznamenali, že během letošního podzimu proběhla výsadba 29 stromů ve všech 17 členských obcí MAS Holicko. Jednalo se o symbolickou připomínkou patnáctileté spolupráce v regionu dle metody LEADER, která stojí na partnerství subjektů v území a společném plánování.

MAS Holicko zajistilo nákup stromů a souvisejícího materiálu (hydrogel, systém kotvení stromu, substrát a kůru), sázení stromů bylo již na samotné obci. První na řadu přišly třešně v Uhersku - již 27. září 2023. Nejvíce stromů (celkem 17) bylo pak zasazeno koncem října a poslední - dvě lípy - se vysadily poslední listopadový den v Horních Ředicích. Při výběru stromů převládal právě náš národní strom - lípa srdčitá, ale kromě nich starostové vybrali i dub červený, kaštanovník jedlý, smrk pichlavý, borovici černou, jeřáb oskeruši nebo jírovec maďal. Každá výsadba byla spojena se společenskou akcí v dané obci. Akce měly pestrý charakter – zapojily se školy, školky, spolky, veřejnost. Sázení probíhalo při různých obecních oslavách, lampionových průvodech, cyklistických závodech apod.

 

Zde ještě krátké slovo ředitelky MAS Holicko Ing. Michaely Kovářové:

Spolupráce obcí (alespoň v těch základních obrysech) na území Holicka funguje již od 14. století, kdy náš region patřil pod Chvojnovské panství. Ale od roku 2000, kdy byl oficiálně založen svazek obcí Holicka, se obce již cíleně pravidelně schází a řeší společné problémy, sdílí zkušenosti a získávají informace „jak to dělají jinde“. Díky založení MAS v roce 2006 byli do spolupráce přizváni i místní podnikatelé a neziskový sektor, neboť hlavní myšlenkou metody LEADER je, že pouze místní společenství vytvořené z veřejného i soukromého sektoru zná dobře všechny silné a slabé stránky regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.

Prostřednictvím strategického plánování, spolupráce, využívání inovačních přístupů a metody „zdola nahoru“ se na Holicku snažíme najít společnou řeč nad potřebami a prioritami regionu. S každou společnou akcí se spolupráce prohlubuje, a hlavně je stále efektivnější. Navíc nově přistoupivší členové nám rozšiřují obzory a tím i řešená témata.

Spolupráce na Holicku začínala jako všude jinde společnou organizací kulturních a sportovních akcí. Prošli jsme si i fází společného pořizování mobiliáře, jako jsou odpočinková místa podél cyklotras nebo cvičební stroje do každé obce. V současné době ale jde o spolupráci v pravém slova smyslu. Na Holicku totiž postupně vznikají nová oborová partnerství týkající se regionálních výrobců, cestovního ruchu, školství, sociální oblasti, …

 

A teď už pryč s dlouhými proslovy. Místo toho si užijte přiložené video:

Naposledy změněno 11. 12. 2023

Média

Kalendář aktualit

« Červen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuality

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi