Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Zájmové vzdělávání nás baví!

Michaela Kovářová

Hotel Styl v Hlinsku hostí nejčastěji sportovní výpravy, v úterý 20. března se však stal zázemím pro společné jednání představitelů Místních akčních skupin z území Pardubického kraje, které jsou sdruženy pod samostatnou krajskou sítí a představitelů Pardubického kraje.

Po vzájemných zdravicích představil Ing. Petr Vomáčka, předseda krajských místních akčních skupin, činnosti MAS v široké škále oblastí od investic do infrastruktury či podnikání, aktivit ve vzdělávání, nebo nyní velmi aktuálního tématu energetiky. Toto téma bylo rozvinuto v rámci diskuze, kdy se JUDr. Martin Netolický, Ph.D. aktivně zajímal o činnosti MAS v této oblasti, která ač je nová, je velmi aktuální. V průběhu rozhovoru hejtman Netolický upozornil na probíhající tvorbu energetické koncepce kraje a také na existenci stávajících kvalitně vypracovaných dokumentů v oblasti životního prostřední, které by v případě tvorby energetických koncepcí obcí a dalších subjektů měly být také brány v úvahu. Další diskuze se ubírala směrem k dotačním titulům Pardubického kraje, kdy Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní pro regionální rozvoj evropské fondy a inovace, prezentoval oblasti dotačních podpor kraje pro rok 2024. Ačkoliv je trend v poskytování drobných dotací spíš klesající, Pardubický kraj se díky dobrému hospodaření rozhodl dotační podporu v roce 2024 navýšit. Téma doplnil také Miroslav Krčil, DiS., radní pro venkov, životní prostřední a zemědělství, který uvedl že i v rámci jeho resortu bude rozvinuta podpora venkova, přičemž se počítá i s již zavedenou spoluprací s Místními akčními skupinami.

V rámci diskuze došlo také na shrnutí chystané spolupráce mezi krajem a krajskými MAS v oblasti podpory mobility škol do moderních vzdělávacích center Sféra Pardubice a Planeta Hlinsko. Cílem této spolupráce je propagace těchto institucí i ve vzdálenějších regionech a naplnění kapacit jednotlivých vzdělávacích programů. Akce na podporu mobility bude prostřednictvím MAS spuštěna začátkem dubna.

Celé jednání se neslo v přátelském duchu, a tak nezbývá než poděkovat a doufat, že se k takto přínosným jednáním budou scházet zástupci obou subjektů pravidelně.

Za KS MAS Pk zapsala: Radka Šťovíčková

logolink_IROP.jpg

Dne 18.3.2024 Programový výbor MAS Holicko rozhodl na svém jednání o projektech, které budou podpořeny v rámci  výzev MAS Holicko č. 8 - PRV a č.1-OPTAK.

 

Výzva č.8 - PRV: Byl podpořen jediný přijatý projekt obce Horní Ředice zaměřený na podporu spolkové činnosti ve výši 240.000 Kč. Jednalo se o poslední projekt, kterým jsme již uzavřeli úspěšné programové období 2016-2023.

Ale nemusíte se bát. Na červen máme naplánovánu podobnou výzvu z již nového období 2021+ (SP SZP), která bude určená nejen místním spolkům a obcím, ale i drobným podnikatelům z Holicka.

 

Výzva č.1-OPTAK: Byly podpořeny všechny 3 přijaté projekty malých podniků z Holicka zaměřené na automatizaci, robotizaci a digitalizaci v celkové výši 908.253,68 Kč.

Bohužel alokace této výzvy nebyla plně vyčerpána, a proto hned příští týden vyhlásíme druhou výzvu na zbylých 401.746,32 Kč. Příjem žádostí bude probíhat do konce dubna.

 

Více informací zde: https://www.holicko.cz/program-clld/vyzvy-mas.html

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Holice

Název projektu: Vybavení společenské místnosti hasičské zbrojnice SDH Holice

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 98.000 Kč

Výše dotace: 78.280 Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu byla nově vybavena společenská místnost hasičské zbrojnice SDH Holice, která slouží ke konání schůzí a školení sboru (výjimečně jednotky požární ochrany), pořádání společenských a kulturních akcí a v zimě či za špatného počasí je také využívána kroužkem mladých hasičů. Místnost tedy byla vybavena vestavěnou skříní, policí, notebookem, projektorem s projekčním plátnem a audio zařízením.

Pojďte se podívat, co nám přináší březen v oblasti kultury, sportu a vůbec různých možností trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných březnových akcí - určitě si vybere každý.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: FK HORNÍ ŘEDICE z.s.

Název projektu: Pořízení zázemí pro spolkovou činnost FK HORNÍ ŘEDICE z.s.

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 359.926 Kč

Výše dotace: 213.568 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo rozvíjet spolkové mimosportovní aktivity v obci Horní Ředice, a to pořízením obytného kontejneru umístěného vedle fotbalového hřiště. Ten nyní slouží jako zázemí pro pořádání spolkových aktivit, a to nejen fotbalovým klubem, ale i dalšími obecními organizacemi (kulturní komise, TJ Sokol a divadelní ochotníci). Současně obytný kontejner je vybaven nezbytným nábytkem pro jeho okamžité využívání (stoly, židle, šatní skříně, komody a věšáky s nástěnnou policí).

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: David Skutil

Název projektu: Pořízení stroje do změdělské činnosti

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 1.276.550 Kč

Výše dotace: 445.419 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Skutil obhospodařuje cca 170 ha a věnuje se výhradně rostlinné výrobě. V rámci projektu bylo prioritou rozšířit současnou techniku o traktorový nosič kontejnerů. Stroj je využíván převážně pro vlastní potřebu (odvoz sklizně z pole, převoz kompostu a dalších komodit), ale částečně i v rámci partnerské spolupráce s obcí Chvojenec pro převoz obecního kontejneru (rozšíření již stávající spolupráce s obcí např. při zimní údržbě nebo přesunu různého materiálu pomocí čelního nakladače).

Zima v plném proudu - sníh a mráz zvou na lyže a brusle. Ale pojďte se podívat, co nám kromě sportu přináší únor v oblasti kultury a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných únorových akcí - určitě si vybere každý.

Ve středu 17.1.2024 byl po vánoční přestávce opět otevřen příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light, který prošel několika změnami a došlo také k rozšíření okruhu možných žadatelů.
 
O dotaci ve výši až 240.000 Kč na zateplení a pořízení solárního ohřevu vody mohou vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení, nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti. Kromě majitelů rodinných domů mohou také žádat i majitelé bytů v bytových domech, ve kterých již zbývá vyměnit okna u max. posledních 25% bytů.
 
Za rok naší činnosti v této oblasti jsme již pomohli 157 žadatelům, čímž jsme přinesli do našeho regionu 18,8 mil. Kč. Z toho 91 žádostí je již úspěšně zrealizováno (10,3 mil. Kč).
 
 
 
nebo si řekněte o radu na těchto kontaktech: 

 

MAS Holicko, o.p.s., kancelář: Náměstí T.G.Masaryka 1096,  534 01 Holice

  • Martina Doležalová, tel. 605 966 263, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • Ing. Michaela Kovářová, tel. 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logolink_IROP.jpg

 

Od listopadu až do 9.1.2024 probíhal příjem projektových záměrů do 2 výzev MAS Holicko: č.1 - OPTAK  a č. 8 - PRV.

Celkem jsme přijali 3 projektové záměry zaměřené na automatizaci a digitalizaci výroby malých podniků na Holicku s celkovou požadovanou dotací 908 253,32 Kč. To znamená, že alokace výzvy (1.310.000 Kč) nebude plně vyčerpána.

Úplně jiná situace nastala v poslední výzvě určené na podporu spolkového života, kde byl přijat jen 1 projekt, ale požadovaná výše dotace (240.000 Kč) převyšuje alokaci výzvy (78.947 Kč).

Více zde: https://www.holicko.cz/program-clld/vyzvy-mas.html

 

Představení projektů jak členům MAS, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti proběhne 6.3.2024 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Holice.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Vladimíra Krejčíková

Název projektu: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY ZELENINOVÉHO KOŘENÍ ZEGITA

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 67.999,50 Kč

Výše dotace: 27.217 Kč

 

Výsledek projektu:

Malá rodinná firma vyrábí podle vlastní receptury zeleninové koření ZEGITA, jež zvítězilo v soutěži Regionální potravina Pardubického kraje 2021. V rámci projektu bylo rozšířeno stávající vybavení výrobny o profesionální odšťavňovač, 4 gastronádoby s víkem a poloprofesionální sušičku, čímž došlo ke zvýšení efektivity, zkrácení samotného procesu výroby a úspoře elektrické energie.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.