Image

Diskusní skupiny

Kvalitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou skupinových diskusí s občany a starosty jednotlivých obcí na území MAS Holicko, přičemž tato aktivita podpořila a objasnila výsledky předcházejícího dotazníkového šetření..

Setkání probíhala v období 23. 1. 2013 – 20. 2. 2013. Byli osloveni starostové všech obcí na území MAS Holicko, přičemž záleželo vždy na ochotě jednotlivých zástupců veřejné správy a také na zhodnocení reálné situace ohledně uskutečnění diskusní skupiny v dané obci. Na území MAS se nachází celkem 16 obcí, přičemž se konalo celkem 8 diskusních skupin v 8 obcích.

Diskusní skupiny se uskutečnily za účelem podpoření a objasnění výsledků získaných z dotazníkového šetření. Výzkumné otázky byly sestaveny tak, aby umožnily získat relevantní informace navazující právě na toto šetření. Byly tedy rozděleny do těchto oblastí: Obnova občanské vybavenosti, Vzdělání a pracovní příležitosti, Dopravní a technická infrastruktura, Podpora cestovního ruchu, Životní prostředí, Podnikání a zemědělství. Výzkumné otázky kladli dva výzkumníci, kteří se navzájem doplňovali. Výhodou diskusních skupin bylo velké množství kvalitních dat od skupiny osob, okamžité zjištění souhlasu či nesouhlasu s určitou oblastí rozvoje, zároveň však práce ve skupině jevila známky náročnosti jak časové, tak organizační, kdy mnohdy bylo nutné chod diskusní skupiny směřovat zpět k předem stanoveným otázkám.

Z každé diskusní skupiny byla vytvořena audionahrávka, podrobný zápis, prezenční listina a v některých případech, dle souhlasu zúčastněných osob, i fotodokumentace.

Jednání diskusních skupin bylo vedeno facilitátorem, který řídil samotná jednání a zajišťoval dodržování pravidel jednání. Na vedení diskusních skupin měla MAS Holicko zajištěného odborného dodavatele, kterým byla firma Benepal a.s. 

 

Výstupy:

 


IROP CZ RO B C RGB

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.