Image

Dotazníkové šetření

Kvantitativní výzkum směřování integrované strategie území MAS Holicko probíhal formou dotazníkového šetření, na jehož základě byly určeny základní směry a cíle v rozvoji území MAS Holicko. 

Snahou bylo zpřístupnit tento dotazník co nejvyššímu počtu obyvatel, proto bylo zvoleno několik forem oslovení občanů a subjektů na území MAS Holicko. Byla stanovena cílová skupina „Občané Holicka“, která byla oslovena jedním samostatným dotazníkem, přičemž vyjádřit se v tomto typu výzkumu měl opravdu každý. Průzkum na území MAS Holicka probíhal od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013. Cílová skupina měla možnost zapojení do průzkumu dvěma způsoby.

A to prostřednictvím:

  • tištěného dotazníku (distribuce k cílové skupině proběhla díky starostům jednotlivých obcí, částečně na diskusních skupinách, na školeních k 5. výzvě MAS Holicko a Zpravodaje MAS Holicko 1/2013).

  

Předmětem šetření dotazníku byly potřeby občanů žijících na území MAS Holicko a jejich názory na budoucí rozvoj regionu. Dotazníky byly určeny všem věkovým skupinám občanů. Otázky byly směřovány na zjištění základního profilu respondenta a následně směřovány do šesti zásadních oblastí veřejného života: Obnova občanské vybavenosti, Vzdělání a pracovní příležitosti, Dopravní a technická infrastruktura, Podpora cestovního ruchu, Životní prostředí, Podnikání a zemědělství. V oblastech veřejného života měli občané možnost vyjádřit svůj názor neomezeně ke všem bodům. Mimo jiné měl každý respondent možnost vyjádřit se v závěru dotazníku individuálně dle vlastního názoru k návrhům, které v dotazníku nezazněly.

  

Celkově bylo distribuováno fyzicky 300 dotazníků prostřednictvím tištěného zpravodaje MAS Holicko a dalších přibližně 100 ks prostřednictvím přímého kontaktu se zástupci jednotlivých obcí, na školeních a zasedáních. Elektronicky byl dotazník rozeslán e-mailem a vyvěšen na webových stránkách MAS Holicko, u tohoto typu distribuce není možno zjistit počet distribuovaných kusů. 

Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS Holicko.

VÝSTUPY:

 


IROP CZ RO B C RGB

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.