Image

Stanovy MAS Holicko

Nahoru

1. výzva - SP SZP - rok 2024

logolink_IROP.jpg

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 3.6.2024

Termín příjmu žádostí o dotaci: 3.6.2024 – 2.8.2024

Územní vymezení: území MAS Holicko 

Finanční alokace výzvy: 6.000.000,- Kč

Vyhlášené Fiche:

Název Fiche 2 - Lesnické podnikání a hospodaření v lese 4 - Podnikání malých a středních podniků 5- Základní služby a obnova obcí
Finanční alokace 500.000 Kč 2.000.000 Kč 3.500.000 Kč
Možní žadatelé Podnikatelé, držitelé lesa Malé a střední podniky Obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, NNO
Podporované aktivity
 • Lesnické podnikání, technologie a stroje pro hospodaření v lese
 • Lesní školkařská činnost
 • Dřevozpracující provozovny
 • Zemědělské podnikání
 • Zpracování a uvádění na trh produktů
 • Nezemědělské podnikání
 • Kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven
 • Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí)
 • Drobné památky místního významu
 • Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/ tělocvičny a venkovní prostory)
Výše dotace 50 % 50 % 80 %
Výše způsobilých výdajů projektu 100.000 Kč - 1.000.000 Kč 100.000 Kč - 2.000.000 Kč 100.000 Kč - 2.000.000 Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánována školení předkladatelů projektových záměrů, jež proběhnou:

 • Čtvrtek 13.6.2024 od 14:00 hodin v sále obecního hostince v Dolních Ředicích,
 • Úterý 25.6.2024 od 14:00 hodin v malém sále sokolovny v Dolní Rovni. 

 

Zasedání Výběrové komise proběhnou:

 • 1. zasedání – 4.9.2024 od 14 hod v zasedací místnosti MAS Holicko - přijaté projektové záměry budou předány jednotlivým členům výběrové komise k hodnocení,
 • 2. zasedání – 9.9.2024 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Holice (Holubova 1, Holice) – proběhne veřejná obhajoba projektů, která slouží k seznámení Výběrové komise s jednotlivými projekty, k prezentaci projektu a jeho návaznosti na Strategii CLLD. Je to také možnost žadatelů odprezentovat účelnost a jedinečnost projektu. Poté bude následovat konečné hodnocení projektů.

Programový výbor, který bude rozhodovat o schválení/neschválení projektů, bude zasedat 23.9.2024 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Holicko.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na vazbu vydávání podmínek k poskytování dotací ze strany SZIF může docházet ke změnám v pravidlech, formulářích i dalších pokynech kdykoliv, po celou dobu vyhlášení a administrace výzvy a PRO ŽADATELE JSOU ZÁVAZNÁ VŽDY POSLEDNÍ ZVEŘEJNĚNÁ ZNĚNÍ DOKUMENTŮ!


VÝZVA

Odkaz na výzvu na webových stránkách SZIF: https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-hk?ino=0&portalAction=detail&ji=1000627527


PŘÍRUČKY MAS


AVÍZO VÝZVY

 
 
Powered by Phoca Download

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi