Image

Podpořené projekty - program CLLD

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: FK HORNÍ ŘEDICE z.s.

Název projektu: Pořízení zázemí pro spolkovou činnost FK HORNÍ ŘEDICE z.s.

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 359.926 Kč

Výše dotace: 213.568 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo rozvíjet spolkové mimosportovní aktivity v obci Horní Ředice, a to pořízením obytného kontejneru umístěného vedle fotbalového hřiště. Ten nyní slouží jako zázemí pro pořádání spolkových aktivit, a to nejen fotbalovým klubem, ale i dalšími obecními organizacemi (kulturní komise, TJ Sokol a divadelní ochotníci). Současně obytný kontejner je vybaven nezbytným nábytkem pro jeho okamžité využívání (stoly, židle, šatní skříně, komody a věšáky s nástěnnou policí).

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: David Skutil

Název projektu: Pořízení stroje do změdělské činnosti

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 1.276.550 Kč

Výše dotace: 445.419 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Skutil obhospodařuje cca 170 ha a věnuje se výhradně rostlinné výrobě. V rámci projektu bylo prioritou rozšířit současnou techniku o traktorový nosič kontejnerů. Stroj je využíván převážně pro vlastní potřebu (odvoz sklizně z pole, převoz kompostu a dalších komodit), ale částečně i v rámci partnerské spolupráce s obcí Chvojenec pro převoz obecního kontejneru (rozšíření již stávající spolupráce s obcí např. při zimní údržbě nebo přesunu různého materiálu pomocí čelního nakladače).

Zima v plném proudu - sníh a mráz zvou na lyže a brusle. Ale pojďte se podívat, co nám kromě sportu přináší únor v oblasti kultury a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných únorových akcí - určitě si vybere každý.

Ve středu 17.1.2024 byl po vánoční přestávce opět otevřen příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light, který prošel několika změnami a došlo také k rozšíření okruhu možných žadatelů.
 
O dotaci ve výši až 240.000 Kč na zateplení a pořízení solárního ohřevu vody mohou vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení, nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti. Kromě majitelů rodinných domů mohou také žádat i majitelé bytů v bytových domech, ve kterých již zbývá vyměnit okna u max. posledních 25% bytů.
 
Za rok naší činnosti v této oblasti jsme již pomohli 157 žadatelům, čímž jsme přinesli do našeho regionu 18,8 mil. Kč. Z toho 91 žádostí je již úspěšně zrealizováno (10,3 mil. Kč).
 
 
 
nebo si řekněte o radu na těchto kontaktech: 

 

MAS Holicko, o.p.s., kancelář: Náměstí T.G.Masaryka 1096,  534 01 Holice

  • Martina Doležalová, tel. 605 966 263, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  • Ing. Michaela Kovářová, tel. 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logolink_IROP.jpg

 

Od listopadu až do 9.1.2024 probíhal příjem projektových záměrů do 2 výzev MAS Holicko: č.1 - OPTAK  a č. 8 - PRV.

Celkem jsme přijali 3 projektové záměry zaměřené na automatizaci a digitalizaci výroby malých podniků na Holicku s celkovou požadovanou dotací 908 253,32 Kč. To znamená, že alokace výzvy (1.310.000 Kč) nebude plně vyčerpána.

Úplně jiná situace nastala v poslední výzvě určené na podporu spolkového života, kde byl přijat jen 1 projekt, ale požadovaná výše dotace (240.000 Kč) převyšuje alokaci výzvy (78.947 Kč).

Více zde: https://www.holicko.cz/program-clld/vyzvy-mas.html

 

Představení projektů jak členům MAS, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti proběhne 6.3.2024 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Holice.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Vladimíra Krejčíková

Název projektu: ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY VÝROBY ZELENINOVÉHO KOŘENÍ ZEGITA

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 67.999,50 Kč

Výše dotace: 27.217 Kč

 

Výsledek projektu:

Malá rodinná firma vyrábí podle vlastní receptury zeleninové koření ZEGITA, jež zvítězilo v soutěži Regionální potravina Pardubického kraje 2021. V rámci projektu bylo rozšířeno stávající vybavení výrobny o profesionální odšťavňovač, 4 gastronádoby s víkem a poloprofesionální sušičku, čímž došlo ke zvýšení efektivity, zkrácení samotného procesu výroby a úspoře elektrické energie.

Do roku 2024 vstupujeme s dobrou náladou a pozitivním přístupem. Těšíme se na vše zajímavé, co nám nový rok přináší.  Jako první vlaštovku Vám přinášíme kalendář plánovaných lednových akcí - určitě si vybere každý.

20. 12. 2023

PF 2024

VŠEM NAŠIM PARTNERŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM (ať už těm nejbližším nebo i těm vzdálenějším) DĚKUJEME ZA spolupráci, podporu, sdílení znalostí a zajímavých nápadů, ale hlavně za VAŠI POMOC S ROZVOJEM HOLICKA.
 
BEZ VÁS BY TO NEŠLO!!! 

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - prosinec 2023.

Přinášíme Vám horké novinky (pro zahřátí v zimních měsících) z MAS Holicko.

Prosincový zpravodaj, ale i předcházející čísla jsou ke stažení zde: https://www.holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html

Všichni jste určitě zaznamenali, že během letošního podzimu proběhla výsadba 29 stromů ve všech 17 členských obcí MAS Holicko. Jednalo se o symbolickou připomínkou patnáctileté spolupráce v regionu dle metody LEADER, která stojí na partnerství subjektů v území a společném plánování.

MAS Holicko zajistilo nákup stromů a souvisejícího materiálu (hydrogel, systém kotvení stromu, substrát a kůru), sázení stromů bylo již na samotné obci. První na řadu přišly třešně v Uhersku - již 27. září 2023. Nejvíce stromů (celkem 17) bylo pak zasazeno koncem října a poslední - dvě lípy - se vysadily poslední listopadový den v Horních Ředicích. Při výběru stromů převládal právě náš národní strom - lípa srdčitá, ale kromě nich starostové vybrali i dub červený, kaštanovník jedlý, smrk pichlavý, borovici černou, jeřáb oskeruši nebo jírovec maďal. Každá výsadba byla spojena se společenskou akcí v dané obci. Akce měly pestrý charakter – zapojily se školy, školky, spolky, veřejnost. Sázení probíhalo při různých obecních oslavách, lampionových průvodech, cyklistických závodech apod.

 

Zde ještě krátké slovo ředitelky MAS Holicko Ing. Michaely Kovářové:

Spolupráce obcí (alespoň v těch základních obrysech) na území Holicka funguje již od 14. století, kdy náš region patřil pod Chvojnovské panství. Ale od roku 2000, kdy byl oficiálně založen svazek obcí Holicka, se obce již cíleně pravidelně schází a řeší společné problémy, sdílí zkušenosti a získávají informace „jak to dělají jinde“. Díky založení MAS v roce 2006 byli do spolupráce přizváni i místní podnikatelé a neziskový sektor, neboť hlavní myšlenkou metody LEADER je, že pouze místní společenství vytvořené z veřejného i soukromého sektoru zná dobře všechny silné a slabé stránky regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.

Prostřednictvím strategického plánování, spolupráce, využívání inovačních přístupů a metody „zdola nahoru“ se na Holicku snažíme najít společnou řeč nad potřebami a prioritami regionu. S každou společnou akcí se spolupráce prohlubuje, a hlavně je stále efektivnější. Navíc nově přistoupivší členové nám rozšiřují obzory a tím i řešená témata.

Spolupráce na Holicku začínala jako všude jinde společnou organizací kulturních a sportovních akcí. Prošli jsme si i fází společného pořizování mobiliáře, jako jsou odpočinková místa podél cyklotras nebo cvičební stroje do každé obce. V současné době ale jde o spolupráci v pravém slova smyslu. Na Holicku totiž postupně vznikají nová oborová partnerství týkající se regionálních výrobců, cestovního ruchu, školství, sociální oblasti, …

 

A teď už pryč s dlouhými proslovy. Místo toho si užijte přiložené video:

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi