Image

Podpořené projekty - program CLLD

Nákup kolového traktoru

Podpořené projekty - CLLD středa, 06 prosinec 2023

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Martin Štěpánek

Název projektu: Nákup kolového traktoru

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Dolní Ředice

Celková výše projektu: 3.563.450 Kč

Výše dotace: 1.200.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Štěpánek hospodaří na cca 35 ha a zabývá se jak živočišnou (výkrm prasat), tak i rostlinnou výrobou. Doposud disponoval pouze jedním kolovým traktorem, který byl na některé polní práce výkonově nedostačující. Nákup druhého kolového traktoru umožnil zkvalitnit a zefektivnit tyto polní práce, a to i díky jeho vybavení GPS navigací s automatickým řízením. Navíc byla navázána spolupráce s obcí: traktor je příležitostně využíván i pro poskytování služeb obci (prohrnování komunikací v zimě, svoz bioodpadu, apod.).

Naposledy změněno 06. 12. 2023

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi