Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Holicko - osobnosti známé i neznámé

Michaela Kovářová

Na konci září 2023 jsme vydali knížku shrnující 15 let působení naší místní akční skupiny a tím i komunitně vedeného místního rozvoje na území Holicka.

Spolupráce obcí (alespoň v těch základních obrysech) na území Holicka funguje již od 14. století, kdy náš region patřil pod Chvojnovské panství. Ale od roku 2000, kdy byl oficiálně založen svazek obcí Holicka, se obce již cíleně pravidelně schází a řeší společné problémy, sdílí zkušenosti a získávají informace „jak to dělají jinde“.

Díky založení MAS v roce 2006 byli do spolupráce přizváni i místní podnikatelé a neziskový sektor, neboť hlavní myšlenkou metody LEADER je, že pouze místní společenství vytvořené z veřejného i soukromého sektoru zná dobře všechny silné a slabé stránky regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy. Prostřednictvím strategického plánování, spolupráce, využívání inovačních přístupů a metody „zdola nahoru“ nacházíme společnou řeč nad potřebami a prioritami regionu. S každou společnou akcí se spolupráce prohlubuje, a hlavně je stále efektivnější. Navíc nově přistoupivší členové nám rozšiřují obzory a tím i řešená témata.

Naším cílem je „HOLICKO – REGION PLNÝ ŽIVOTA“. Sami uznejte, že se rozhodně nejedná o jednoduchý úkol. Je potřeba rozvíjet vícero oblastí najednou, tak aby Holicko mělo všech pět P: „Prestižní * Prosperující * Přitažlivý * Přívětivý * Přátelský region“.

Plakát mapy Holicka malý

 

Proto se vytvářením různých oborových partnerství zaměřujeme zejména na podporu regionálního školství, zájmového vzdělávání, sociálních služeb, regionálních výrobců nebo cestovního ruchu. Od roku 2009 také aktivně získáváme dotační prostředky pro Holicko, které dále přerozdělujeme do území. Jednalo se o projekty zaměřené na rozvoj občanské vybavenosti a spolkových aktivit v obcích, zlepšení kvality vzdělávání, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, investice do provozoven drobných podnikatelů a mnoho dalších. 

Toho, co se díky MAS Holicko a jejím členům a zaměstnancům podařilo, opravdu není málo, a proto neváhejte a knížku si alespoň prolistujte. Určitě tam najde mnoho zajímavého.

Pokud Vám elektronická knížka nestačí, tak její tištěnou verzi můžete zdarma získat v kanceláři MAS Holicko.

Na konci září 2023 jsme vydali knížku shrnující 15 let působení naší místní akční skupiny a tím i komunitně vedeného místního rozvoje na území Holicka.

Spolupráce obcí (alespoň v těch základních obrysech) na území Holicka funguje již od 14. století, kdy náš region patřil pod Chvojnovské panství. Ale od roku 2000, kdy byl oficiálně založen svazek obcí Holicka, se obce již cíleně pravidelně schází a řeší společné problémy, sdílí zkušenosti a získávají informace „jak to dělají jinde“.

Díky založení MAS v roce 2006 byli do spolupráce přizváni i místní podnikatelé a neziskový sektor, neboť hlavní myšlenkou metody LEADER je, že pouze místní společenství vytvořené z veřejného i soukromého sektoru zná dobře všechny silné a slabé stránky regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy. Prostřednictvím strategického plánování, spolupráce, využívání inovačních přístupů a metody „zdola nahoru“ nacházíme společnou řeč nad potřebami a prioritami regionu. S každou společnou akcí se spolupráce prohlubuje, a hlavně je stále efektivnější. Navíc nově přistoupivší členové nám rozšiřují obzory a tím i řešená témata.

Naším cílem je „HOLICKO – REGION PLNÝ ŽIVOTA“. Sami uznejte, že se rozhodně nejedná o jednoduchý úkol. Je potřeba rozvíjet vícero oblastí najednou, tak aby Holicko mělo všech pět P: „Prestižní * Prosperující * Přitažlivý * Přívětivý * Přátelský region“.

 mapa CLLD 31.1.2019

 

Proto se vytvářením různých oborových partnerství zaměřujeme zejména na podporu regionálního školství, zájmového vzdělávání, sociálních služeb, regionálních výrobců nebo cestovního ruchu. Od roku 2009 také aktivně získáváme dotační prostředky pro Holicko, které dále přerozdělujeme do území. Jednalo se o projekty zaměřené na rozvoj občanské vybavenosti a spolkových aktivit v obcích, zlepšení kvality vzdělávání, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, investice do provozoven drobných podnikatelů a mnoho dalších. 

Toho, co se díky MAS Holicko a jejím členům a zaměstnancům podařilo, opravdu není málo, a proto neváhejte a knížku si alespoň prolistujte. Určitě tam najde mnoho zajímavého.

Pokud Vám elektronická knížka nestačí, tak její tištěnou verzi můžete zdarma získat v kanceláři MAS Holicko.

Dnes ve svátek svatého Václava byly vysazeny další 2 stromy partnerství. Tentokrát to bylo v Dolních Ředicích na plácku mezi obecní hospodou, sportovištěm a MŠ. Uznejte sami, že je to ideální místo. No, a navíc to velké množství malých pomocníků. To vše je záruka toho, že oběma smrkům se zde bude dařit.
 
A ještě krátké slovo pana starosty Michala Kurky:
Naše obec asi není nikterak výjimečná, rozprostíráme se po obou březích Ředického potoka v těsné blízkosti města Holice. Máme okolo 1 000 obyvatel a stále se rozrůstáme, neboť zájem především mladých lidí o bydlení v naší obci stále roste. Máme zde dobré dopravní spojení jak do Holic a Pardubic, tak nově je kousek od nás i nájezd na dálnici D35. Dolní Ředice jsou také vyhledávané pro aktivní rekreaci, neboť je protkává hustá síť cyklostezek a značených turistických tras.
Zrekonstruovali jsme zde mateřskou školu s novou zahradou, klubovnu myslivců a hasičů, provozujeme dva umělé kurty a travnaté dětské hřiště s hracími a cvičebními prvky. Nejvítanější stavbou byla nová velká tělocvična u základní školy a odborná učebna. Naší chloubou je i nový kulturní sál ve zrekonstruovaném obecním hostinci, který nám nyní umožňuje využívat krásné prostory pro různé akce jako jsou svatby, oslavy, zábavy, plesy atd. Podporujeme i místní minipivovar, jehož pivo zde točíme. V obci také hodně rozšiřujeme zeleň, naopak nás trápí stav potoka a časté záplavy.
Od začátku založení MAS Holicko jsme jejím aktivním členem. Pomohla nám organizačně i finančně zrealizovat školicí a evakuační centrum hasičů, odbornou učebnu v základní škole a bezpečný chodník s přechodem u základní školy. Aktuálně informujeme občany o pomoci MASky s energetickými úsporami rodinných domů.
 
Do projektu jsme vybrali dva smrky pichlavé – glauca, které bude možné využívat jako vánoční stromy. Zasazeny byly na pozemcích u hostince a u mateřské školy.
Dnes začal peloton drobných oslav 15 let existence MAS Holicko. Neslavíme sami někde v kanceláři, ale zapojujeme celý region. Jako symbolická připomínka partnerství nám poslouží 29 stromů, které postupně vysadíme ve všech obcích MAS Holicko. Prvním místem se tak stala obec Uhersko, kde byly dnes vysazeny 2 třešně.
 
A pokud jste ještě o Uhersku neslyšeli, tak si přečtěte, jak ho popsal sám pan starosta Zdeněk Mašek:
Uhersko snoubí přednosti malé vesnice, kdy si jsou lidé bližší, mají blízko k přírodě, a na druhé straně to není daleko do větších měst. Na Uhersku nám funguje mateřská škola, obchod, knihovna, pošta, sokolovna, pekárna, takže o základní potřeby občanů je postaráno.
Povedlo se nám více projektů, ale já bych vyzdvihl rekonstrukci rybníka Sekance, která byla provedena v roce 2021. Během této akce byla obnovena vodohospodářská funkce rybníka, byl vytvořen nový výpustní objekt, byla provedena obnova a oprava břehového opevnění, na hráz rybníka byly vysázeny nové stromy a bylo vystavěno molo, které slouží jako místo pro setkávání a láká k zastavení a chvilkám odpočinku. Právě sem bych pozval každého a poté bychom se příjemnou procházkou přesunuli do další lokality, která u nás stojí za zmínku, a tím je Neulust – odpočinkové místo v prostoru bývalého loveckého zámečku.
Spolupráce s MAS Holicko si vážíme, protože to je pro nás znatelná pomoc od lidí, kteří se v této problematice orientují a dokáží nám pomoci – jak informacemi, tak při žádosti samotné. Díky tomu se u nás v obci zvýšila např. bezpečnost chodců, za což jsme velmi rádi.
 
Při výběru stromu jsme měli dvě kritéria, která nakonec rozhodla o tom, jaký strom a kam vysadíme – jedním bylo, aby se jednalo o ovocný strom, a druhým, aby tam byla nějaká symbolika. A napadlo nás využít tento projekt k oslavě lásky. Proto jsme vybrali třešně, které byly umístěny uprostřed obce, aby to k nim nikdo neměl daleko a zamilovaní se mohli scházet v srdci Uherska. Pod třešně umístíme i lavičku. A jako třešinkou na dortu bude jistě vynikající bublanina s uherskými třešněmi.

Ačkoliv to tak v tuto chvíli venku nevypadá, tak podzim je tu. A až nabyde na síle, tak určitě budeme všichni rádi, že je zde i nabídka zajímavých akcí, které se konají v teple a pod střechou.

V příloze je kalendář plánovaných říjnových akcí - určitě si vybere každý.

Zveme vás na oslavu partnerství a spolupráce v regionu Holicka. Tyto aktivity rozvíjí MAS Holicko od svého vzniku již 15 let. A proto na podzim tohoto roku vysadíme na svém území 29 STROMŮ (1-2 stromy v každé členské obci), KTERÉ SPOJUJÍ.

Vyberte si tedy alespoň jeden termín nebo jednu obec a přijďte za námi. Výsadbou partnerských stromů si chceme připomenout, že s pomocí metody LEADER na Holicku spolupracují a společně plánují subjekty z veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru. Zároveň je to i závazek do budoucna dále společně rozvíjet místní region jako celek. 

Více zde: https://www.holicko.cz/dalsi-projekty/stromy-ktere-spojuji.html

Podnikatelé POZOR, budeme podporovat projekty na digitalizaci a automatizaci

MAS Holicko má v plánu na podzim roku 2023 vyhlásit výzvu pro malé a střední podniky z území Holicka zaměřenou na nákup nových technologií a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby. Předpokládaná finanční alokace výzvy je cca 1,3 mil. Kč.

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT:

 • Malý a střední podnik s minimálně dvouletou historií

 

MÍRA PODPORY:

 • 50 % celkových způsobilých výdajů (režim „de minimis“)

 

KOLIK LZE ZÍSKAT NA JEDEN PROJEKT:

Dotace na projekt je poskytována:

 • minimálně ve výši 125 tis. Kč
 • maximálně do výše 1,07 mil. Kč

 

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vedoucí k:

 1. Robotizaci, automatizaci, digitalizaci
 2. Web, cloud
 3. Komunikační a identifikační infrastruktura

Výběrem jedné nebo více aktivit musí dojít k výraznému posunu v dané oblasti, tzn. bude to pro žadatele znamenat úplně nové nebo alespoň rozšířené řešení oproti stávajícímu stavu.

Nově pořizované stroje a technologie musí být datově integrovány s dalšími nově pořizovanými nebo stávajícími technologiemi.

Nemusí jít jen o výrobní podniky, je možné podpořit i poskytovatele služeb, e-shopy nebo samoobslužné prodejny.

 

JAKÉ VÝDAJE JE MOŽNÉ PODPOŘIT:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Služby
 • Nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů)

 

PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU:

 1. MAS Holicko vyhlásí v průběhu podzimu 2023 výzvu (sledujte web: https://www.holicko.cz/program-clld/vyzvy-mas.html)
 2. Žadatel na MAS prostřednictvím datové schránky podá žádost (doporučujeme předtím konzultovat s manažerkami MAS)
 3. MAS vybere z předložených projektů ty nejlepší na základě předem daných preferenčních kritérií
 4. MAS vydá vybraným projektům stanovisko o souladu projektu se schválenou Strategií CLLD MAS Holicko 2021-2027
 5. Žadatel podá žádost o podporu v MS2021+ do výzvy OP TAK: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I. (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i---273477/?fbclid=IwAR3j-5bB-tOdMfgq3k1ceVDFhvTp68hX56o2Awiypmi56R_gILd0UhssLCE)

Více informací poskytne a případné dotazy zodpoví ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že si myslíte, že Váš projektový záměr podmínky splňuje a mohl by být podpořen, pak prosím využijte možnosti předkonzultace projektových záměrů: vyplňte přiložený dokument a pošlete ho na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Když se řekne září, tak se všem jistě vybaví začátek školního roku. Ale zároveň je to i začátek krásného slunného babího léta.

Pokud nebudete vědět co s volným časem, tak zde je pár tipů na zářijové akce - určitě si vybere každý.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: STAVEKO TRADE s.r.o.

Název projektu: Zefektivnění podnikání prostřednictvím pořízení nového nářadí, přívěsu a plynového topidla do dílny

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 807.675,81 Kč

Výše dotace: 308.487 Kč

 

Výsledek projektu:

Společnost STAVEKO TRADE je významným partnerem obce Horní Ředice při zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných obcí. V rámci své ekonomické činnosti se specializuje na výrobu a instalaci pergol s pohyblivou střechou, posuvných střech a venkovních stínících systémů. Díky tomuto projektu bylo pořízeno nové nářadí (vrtačka, bruska na vrtáky, manuální okružní pila, svářecí stůl, montážní plošina, plasmová řezačka a ohýbačka plechu), přívěsný vozík a plynové topidlo do dílny, což významně přispěje ke zvýšení efektivity práce.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Jezdecká stáj Dolní Jelení

Název projektu: Jezdecká stáj veřejnosti

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Dolní Jelení

Celková výše projektu: 237.247 Kč

Výše dotace: 161.600 Kč

 

Výsledek projektu:

Spolek Jezdecká stáj Dolní Jelení se od roku 2010 věnuje aktivitám s využitím koní. Pořádá dětské dny, jezdecké hry, jezdeckou školičku, tábory s koňmi, vožení dětí na ponících nebo v kočáře, atd. Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím pořízení šatních skříněk, nádob na tříděný odpad a vybavení pro voltižní kroužek (voltižní madla, dečka a uzdečka) zkvalitnit podmínky svým členům při účasti na zájmových volnočasových aktivitách. Naopak multifunkční domek se skluzavkou, lavičkami a pískovištěm rozšířil areál o atraktivní způsob relaxace pro širokou veřejnost. Areál spolku je totiž v každodenním provozu.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.