Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE s.r.o.

Název projektu: Pořízení dodávky a kvalitního nářadí pro poskytování instalačních služeb

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 1.044.805 Kč

Výše dotace: 304.875 Kč

 

Výsledek projektu:

Společnost VODA-PLYN-TOPENÍ HOLICE s.r.o. je firma s více než 15letou historií. Společnost se zaměřuje na veškeré instalatérské práce v okolí města Holice. V rámci projektu byla pořízena dodávka, přívěs na dodávku a kombinované kladivo, což umožní realizovat více zakázek najednou - souběžnou práci ve dvou pracovních skupinách zároveň bez nutnosti čekání na nářadí. Dále došlo i k pozitivnímu vlivu na životní prostředí, a to díky výměně 14leté dodávky za novou.

V pondělí 29.4.2024 v 15:00 hodin byl ukončen příjem projektových záměrů v rámci výzvy MAS Holicko č.2 - OPTAK týkající se automatizace, digitalizace a robotizace malých podniků.

V rámci této výzvy byl na MAS podán pouze 1 záměr, který žádá přibližně o polovinu alokace výzvy.

Více zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/77.html

Představení projektu jak členům MAS, tak i zájemcům z řad široké veřejnosti proběhne 19.6.2024 od 14:00 hodin na MěÚ v Holicích.

Sluníčko svítí, stromy kvetou - hned máme lepší náladu. Tak se pojďte podívat, co nám přináší květen v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných květnových akcí - určitě si vybere každý.

Informujeme všechny z území Holicka, že u nás na MASce se rozhodně nezahálí. Intenzivně připravujeme další výzvu pro příjem žádostí o dotaci, tentokrát se mohou těšit malí podnikatelé (ať již lesníci, dřevozpracující provozovny, zemědělci, výrobci potravin, ale i nezemědělci), obce, jejich příspěvkové organizace a i místní neziskovky a spolky.
 

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Město Holice

Název projektu: Modernizace chat na Blažkovci, Holice

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 205.700 Kč

Výše dotace: 160.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu byla výměna oken a balkonových dveří ve dvou chatách u rybníka Blažkovec, které využívá jako klubovny Junák, spolek Holinka a Český rybářský svaz. Tím došlo ke zlepšení stavu chat a komfortu jejich užívání, k častějšímu využití pro schůzky spolků i v chladnějších měsících a samozřejmě i ke snížení nákladů na vytápění.

Tímto bychom Vás rádi pozvali na Valnou hromadu MAS Holicko, která se bude konat v úterý 28.5.2024 od 10:00 do 16:00 hod v Horním Jelení.

Od letošního roku chceme nově pořádat Valnou hromadu MAS Holicko pokaždé v jiné obci MAS a spojit ji s návštěvou tamních zajímavých a inspirativních projektů a aktivit. Vedle členů MAS uvítáme i účast zástupců všech obcí z našeho regionu.

Pro první otestování této myšlenky jsme vybrali Horní Jelení. Budeme rádi, pokud si najdete prostor a zúčastníte se celého dne. Ale samozřejmě se můžete zúčastnit i jen vybraných částí.

 

Program Valné hromady MAS Holicko:

 • 10:00 hod - Prohlídka města Horní Jelení za doprovodu pana starosty Petra Tupce
 • 12:00 hod - Společný oběd v Restauraci U Floriána Horní Jelení
 • 13:00 hod - Společné jednání Valné hromady, Správní a Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko v Restauraci U Floriána Horní Jelení
 1. Zahájení setkání
 2. Výstupy z předcházejícího per-rollam hlasování
 3. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2023
 4. Informace o hospodaření MAS v roce 2023 a schválení účetní závěrky za rok 2023
 5. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora 
 6. Schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2023
 7. Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2024
 8. Návrh na změnu rozpočtu MAS Holicko pro rok 2024
 9. Různé
 10. Závěr

Veškeré podklady budou účastníkům zaslány nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním.

 • 15:00 hod - Návštěva Jezdecké stáje Dolní Jelení

 

Svou účast prosím potvrďte do 15.5.2024 zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1vDnC2mLfBNlN5DuoxTJ0J_MZovzIupBJPYhWy_TEgKrx4g/viewform

 

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - duben 2024.

Zajímává Vás, co se právě děje na MASce? Jste zvědaví, co nového se chystá? Pak se podívejte na právě vydaný dubnový zpravodaj, který je ke stažení zde: https://www.holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html

Nejen Velikonoce a pálení čarodějnic. Duben je nabitý množstvím volnočasových akcí. Vyberou si sportovci, milovníci kultury a i ti, co rádi něco tvoří vlastníma rukama.

V příloze je kalendář plánovaných dubnových akcí - určitě si vybere každý.

logolink_IROP.jpg

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 26.3.2024

Termín příjmu projektových záměrů: 26.3.2024 - 29.4.2024

 

Podporované aktivity:

 1. Technologie CLLD

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

 1. Robotizace, automatizace, digitalizace
 2. Web, cloud
 3. Komunikační a identifikační Infrastruktura

Výše dotace: 50% - režim de minimis

 

Finanční alokace: 401.746,32 Kč (dotace EU)

Územní vymezení: území MAS Holicko

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažerka SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánovány konzultační dny pro předkladatele projektových záměrů, jež proběhnou:

 • ve čtvrtek 4.4.2024 od 9:00 do 14:00 hodin,
 • ve středu 17.4.2024 od 9:00 do 14:00 hodin.

Žadatelé mohou v tento vyhrazený čas přijít do kanceláře MAS Holicko (Náměstí T.G.Masaryka 1096, Holice) i bez předchozího objednání a zkonzultovat své projektové záměry.

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/77.html

V duchu hesla "Musíme si pomáhat" přichází na scénu Sousedská kampaň, inovativní iniciativa vytvořená Naše company, s.r.o. do které se zapojila Místní akční skupina Holicko. Tento projekt reprezentuje vzájemnou spolupráci a podporu, které jsou klíčové pro rozvoj a prosperitu lokálního podnikání na Holicku a jeho okolí.

Záměrem Sousedské kampaně je nabídnout živnostníkům a malým až středním podnikům marketingové poradenství a plán na míru zdarma a podpořit tak jejich růst. Zároveň chce posílit komunitního ducha mezi podnikateli, což je zásadní pro vytvoření silné, vzájemně podpůrné podnikatelské sítě.

Tomáš Heller, jednatel Naše company s.r.o., podtrhl význam společného úsilí: „Iniciativa Sousedská kampaň představuje náš závazek podporovat podnikatele v našem regionu. Sousedská kampaň je důkazem, že společně můžeme překonat výzvy a vytvářet prosperující podnikatelské prostředí.“

„Smyslem MAS Holicko je rozvoj regionu, kdy cílíme na veřejný i soukromý sektor.  Podnikatelské subjekty podporujeme jak formou individuálních dotací, tak i vytvářením partnerství ať již v rámci značení kvalitních regionálních produktů KRAJ PERNŠTEJNŮ a nebo v oblasti cestovního ruchu založením turistické oblasti Pardubicko. Proto jsem ráda, že se v území našel nový iniciátor, který na naše kroky volně naváže, a prostřednictvím svých aktivit nám pomůže budovat prosperující podnikatelskou komunitu na Holicku,“ uvedla ředitelka MAS Holicko Michaela Kovářová.

Sousedská kampaň, jako iniciativa Naše company, která získala podporu a zapojení MAS Holicko, očekává, že se stane katalyzátorem růstu a inovace. Cílí na to, aby nejen pomohla podnikatelům v oblasti marketingu a strategického plánování, ale také aby podněcovala silnější vzájemnou spolupráci a podporu v rámci podnikatelské komunity.

"Musíme si pomáhat" není jen fráze – je to přesvědčení, které za iniciativou stojí. Pokud to zní jako něco, co by vám nebo vašemu podniku mohlo prospět, neváhejte a připojte se.

Připomínáme, že Sousedská kampaň je sice otevřená všem, ale místa jsou omezená. Máme prostor jen pro 20 podnikatelů a čas tiká, protože nabídka končí za dva měsíce od startu.

Více informací o Sousedské kampani se dozvíte na webových stránkách: https://www.nasecompany.cz/sousedska-kampan

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi