Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Jiří Špaček

Název projektu: Vrtací centrum do truhlářské dílny

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 466.834,43 Kč

Výše dotace: 210.075 Kč

 

Výsledek projektu:

V malém rodinném truhlářství pana Špačka je vyráběn nábytek z masivního dřeva a dřevotřískových desek. Vrtání a frézování bylo dosud prováděno na staré dlabačce resp. pomocí ručních vrtaček. Vzhledem k širokému sortimentu a nových systémů kování bylo potřeba výrobu více racionalizovat. Proto v rámci projektu bylo pořízeno nové vrtací dřevoobráběcí centrum pro vrtání / frézování děr, které zefektivnilo výrobu, zvýšilo přesnost a zlepšilo kvalitu vyráběného nábytku. Díky rozšíření možnosti zpracování nových typů kování se rozšířil i nabízený sortiment nábytku.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Martin Vondrouš

Název projektu: Nákup rozmetadla statkových hnojiv

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 420.000 Kč

Výše dotace: 210.000 Kč

 

Výsledek projektu:

V současné době probíhá na statku kombinovaná živočišná (chov skotu) a rostlinná výroba (zelenina, brambory, obiloviny). Vedlejší produkty živočišné výroby (chlévský hnůj) jsou užívány k hnojení polí a některé komodity rostlinné výroby naopak slouží jako krmivo pro zvířata. Z tohoto důvodu bylo v rámci projektu pořízeno nové rozmetadlo statkových hnojiv, které sníží spotřebu pohonných hmot a časovou náročnost procesu, zjednoduší práci obsluhující osoby a samozřejmě i zkvalitní rozmístění hnojiva do půdy.

logolink_IROP.jpg

 

Programový výbor MAS Holicko poslední týden v červnu 2023 rozhodl o podpoření klíčového projektu s názvem „Centrum sociálních služeb Holice – ambulantní odlehčovací služby“. Jedná se o projektový záměr Oblastní charity Pardubice, který byl jako jediný podaný do 1.výzvy MAS Holicko – IROP – Sociální služby (2023). Celková předpokládaná výše projektu činí 32 mil. Kč. Schválená výše dotace je 22.573.424 Kč.

Hlavní vizí naší místní akční skupiny je, aby „Holicko bylo regionem plným života“. V předchozích letech jsme se zaměřovali především na rekonstrukce sportovišť a kulturních center (podpora občanské vybavenosti a spolkového života), výstavbu chodníků (zlepšení bezpečnosti silničního provozu) a budování odborných učeben (zlepšení vzdělávání na základních školách). V novém programovém období 2021+ chceme podpořit i obyvatele Holicka, kteří potřebují trochu pomoci k tomu, aby mohli vést plnohodnotný život. Méně vzletně můžeme říci, že jsme se zaměřili právě na podporu sociálních služeb.

Cesta k tomu sice nebyla trnitá, ale úplně jednoduchá také ne. Máme za sebou přibližně dva roky komunitního plánování a více jak rok vyjednávání s místními aktéry. Díky tomu, že k jednomu stolu zasedli nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale i starostové obcí a zástupci cílových skupin (uživatelé sociálních služeb), tak nezůstalo pouze u nápadů a přání. Ale naopak jsme se stali svědky toho, jak prvotní myšlenka postupně uzrává a nadšení z ní se rozšiřuje na čím dál větší skupinu lidí. Na vlastní oči jsme viděli, jak starostové místo toho, aby si každý uloupnul z financí MAS Holicko určených na období 2021-2027 svůj malý dílek např. na zvelebení návsi, vybudování školní učebny nebo vybavení pro hasiče, tak se všichni jednomyslně rozhodli finance nedrobit a celý finanční balíček ve výši 22,5 mil. Kč smysluplně využít na jeden společný klíčový projekt, jehož výstupy budou přínosem pro všechny obyvatele Holicka. Díky tomu se v Holicích (na okraji Holic směrem na Vysoké Mýto) počátkem roku 2024 začne stavět centrum sociálních služeb. V rámci první etapy (do poloviny 2026) bude v Holicích vybudováno zázemí pro ambulantní odlehčovací službu (32 mil. Kč). V následujících letech bude následovat 2. etapa – středisko pobytové odlehčovací služby (do konce 2030) a 3. etapa – zázemí mobilního hospice (do konce 2032) v celkové částce cca 70 mil. Kč.

Potřebnost odlehčovací služby a příkladná spolupráce obcí na Holicku zaujala i samotný Pardubický kraj, jež souhlasil s rozšířením sítě sociálních služeb v kraji a pomůže tak obcím s financováním následného provozu centra. Město Holice jako jeden z iniciátorů samotné idey, šlo v tomto ještě o něco dál. Oblastní charitě Pardubice darovalo pozemek, kde bude toto centrum stát. A zdá se, že u toho to ještě nekončí. Nechceme to zakřiknout, ale v tuto chvíli se jedná i o zapojení místních firem do pomoci s financováním stavby.

No, a na závěr ještě malé vysvětlení, co to tedy v Holicích vlastně vznikne. Posláním odlehčovací služby je na přechodnou dobu zajistit potřebnou péči osobám, které mají zajištěnou běžnou péči ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich pečujícím osobám tak umožnit, aby si mohly odpočinout, případně aby si zajistily své osobní záležitosti, a tak předcházely vyčerpání a sociálnímu vyloučení.

Odlehčovací služba je určena klientům, kteří z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zůstat sami doma v době, kdy pečující osoba chodí do zaměstnání nebo je třeba sama ošetřována v nemocnici. Ambulantní odlehčovací služba zajistí péči o klienty ve všední dny vždy od rána do pozdního odpoledne. Pobytová odlehčovací služba zase pomůže vyřešit až tříměsíční pobyt.  Sociální pracovníci pomohou klientům se zvládáním běžných úkonů například při osobní hygieně, při podávání jídla, se samostatným pohybem, přesunem na lůžko, s oblékáním apod.  Vždy bude postupováno tak, aby se život klientů blížil jejich běžnému způsobu života, na který jsou zvyklí z domácího prostředí. Navíc zde budou nabízeny i aktivizační a terapeutické činnosti podporující motorické, psychické a sociální dovednosti (např. společné zpívání, hry, tvoření, kulturní program, výlety, apod.).

HURÁ JSOU TU PRÁZDNINY, SLUNÍČKO, ZMRZLINA, NO PROSTĚ POHODA. A pokud přeci nebudete vědět co s volným časem, tak zde je pár tipů. 

V příloze je kalendář plánovaných červencových a srpnových akcí - určitě si vybere každý.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Josef Branda

Název projektu: Pepeho zmrzlina Holice

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 2 - Podpora potravinářských podniků

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 268.620 Kč

Výše dotace: 99.900 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Branda a jeho Holická zmrzlina je držitelem regionální značky KRAJ PERNŠTEJNŮ a ocenění kvality MLS Pardubického kraje. Cílem tohoto projektu bylo rozšířit nabídku sortimentu v nabídce točené zmrzliny a produktů z ní. Proto byl pořízen stroj na výrobu zmrzlinových shaků, který umožní jak rozšíření výroby o nový populární produkt, tak i zachová kvalitu zde vyráběné řemeslné zmrzliny, která je základní surovinou právě pro výrobu těchto shaků.

Venku je krásně, sluníčko už začíná připalovat. Tak se pojďte podívat, co nám přináší poslední školní měsíc v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných červnových akcí - určitě si vybere každý.

 

PS: Pokud půjdete na venkovní akci, tak se nezapomeňte namazat opalovacím krémem. Ať se ještě před prázdninami nespálíte.

 

logolink_IROP.jpg

 

V pondělí 29.5.2023 v 15:00 hodin byl ukončen příjem projektových záměrů v rámci vyhlášené výzvy MAS Holicko  č.1 - IROP týkající se opatření Sociální služby. V rámci této výzvy byl na MAS podán pouze 1 záměr s požadovanou dotací ve stejné výši jako byla alokace této výzvy, tj. 22.573.424,-Kč.

Seznam přijatých projektů je k vidění zde: https://www.holicko.cz/program-leader/clld-2021-2027-title/vyzvy.html

Představení projektových záměrů členům MAS (popřípadě i zájemcům z řad široké veřejnosti) proběhne v úterý 20.6.2023 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Holice.

 

 

MAS Holicko opět hledá posilu do svého týmu.

Tentokrát potřebujeme člověka, který má vzdělání nebo praxi ve stavebním nebo architektonickém oboru, aby mohl odborně radit seniorům z regionu jak si správně zateplit rodinný dům. Zároveň uvítáme, pokud bude mít zkušenosti i z oblasti strukturálních fondů, protože potřebujeme pomoci i s administrací projektů, které se budou hlásit do právě připravovaných výzev MAS.

Požadavky na uchazeče a náplň práce jsou uvedeny ve zveřejněném inzerátu.

Bližší informace o nabízené pracovní pozici poskytne ředitelka MAS Holicko: Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě zájmu zašlete motivační dopis a Váš životopis do 15.6.2023 na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud vše půjde podle plánu, pak MAS Holicko na podzim letošního roku vyhlásí výzvu OP TAK určenou pouze pro podnikatele z Holicka s cílem nakoupit nové technologie a vybavení umožňující následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Protože se ale jedná o úplně nový program pro MAS, tak nabízíme možnost využít předkonzultací sesbíraných záměrů s agenturotu API (Agentura pro podnikání a inovace, která ma na starosti administraci výzev OP TAK) a ověřit, zda Váš projektový záměr bude moci být podpořitelný a zda by se mohl na podzim přihlásit do plánované výzvy MAS.

 

Možní žadatelé: malý a střední podnik s minimálně dvouletou historií

Míra podpory: 50% v režimu de minimis

Výše podpory: 125 tis. – 1 mil. Kč

Podporované aktivity: Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP (malých a středních podniků) a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb.

 

Podrobnější informace naleznete v příloze nebo Vám je předá ředitelka MAS Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V případě, že si myslíte, že Váš projektový záměr podmínky splňuje a mohl by být podpořen, pak prosím využijte možnosti předkonzultace projektových záměrů: vyplňte přiložený dokument a pošlete ho na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Sluníčko svítí, stromy kvetou - hned máme lepší náladu. Tak se pojďte podívat, co nám přináší květen v oblasti kultury, sportu a trávení volného času na Holicku.

V příloze je kalendář plánovaných květnových akcí - určitě si vybere každý.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi