Image

Podpořené projekty - program CLLD

Nákup rozmetadla statkových hnojiv

Podpořené projekty - CLLD úterý, 11 červenec 2023

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Martin Vondrouš

Název projektu: Nákup rozmetadla statkových hnojiv

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 420.000 Kč

Výše dotace: 210.000 Kč

 

Výsledek projektu:

V současné době probíhá na statku kombinovaná živočišná (chov skotu) a rostlinná výroba (zelenina, brambory, obiloviny). Vedlejší produkty živočišné výroby (chlévský hnůj) jsou užívány k hnojení polí a některé komodity rostlinné výroby naopak slouží jako krmivo pro zvířata. Z tohoto důvodu bylo v rámci projektu pořízeno nové rozmetadlo statkových hnojiv, které sníží spotřebu pohonných hmot a časovou náročnost procesu, zjednoduší práci obsluhující osoby a samozřejmě i zkvalitní rozmístění hnojiva do půdy.

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi