Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Zájmové vzdělávání nás baví!

Michaela Kovářová

Karlova Studánka se stala na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER.

Slavnostní zahájení již sedmého mezinárodního setkání LeaderFEST 2016 Jeseníky v Karlově Studánce proběhlo ve čtvrtek dopoledne 9. června, přítomné přivítal „otec“ myšlenky LeaderFESTu a místopředseda Národní sítě MAS ČR Jiří Krist.

Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna workshopů, diskuzí a také individuálních setkání nad aktuálními tématy a problémy, které místní akční skupiny řešily v návaznosti na tvorbu svých strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020. Řešil se také rozvoj regionálního školství a místní akční plány vzdělávání, inovace na venkově, Strategie Česko 2030 a zapojení MAS, lesnictví a chráněná území a mnoho dalších.

Celý čtvrtek na lázeňské promenádě probíhal doprovodný kulturní program v podobě jarmarečních stánků nabízejících regionální a místní produkty a výrobky Regionálních značek Jeseníky, Opavské Slezsko, Moravské Kravařsko, Beskydy, Górolsko Swoboda, Haná a Moravská Brána. Návštěvníci měli možnost vidět ukázky venkovské kultury evropských národů v podobě hudby, tance a divadla. Navíc si mohli sportovní nadšenci  vyzkoušet nové trendy sportovního vyžití nordicwalking, elektrokola a koloběžky.

Páteční dopoledne bylo věnováno konferenci Zvýšení kvality strategického plánování, kde zazněly aktuální informace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj a Národní sítě Místních akčních skupin k aktuálním informacím k operačním programům, průběh schvalování strategií CLLD a hlavní přednosti a nedostatky odevzdaných strategií.

MAS Holicko, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Specialista na tvorbu strategií.

Detailní informace jsou uvedeny příloze.

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a Váš životopis do 30. 4.  2016 na email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ing. Michaela Kovářová, Ředitelka MAS Holicko

MAS Holicko, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Manažer / ka MAS.

Detailní informace jsou uvedeny příloze.

 

V případě zájmu zašlete motivační dopis a Váš životopis do 30. 4.  2016 na email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ing. Michaela Kovářová, Ředitelka MAS Holicko

8.3.2016 zasedla již 5. certifikační komise Kraje Pernštejnů, která přivítala tradičně žadatele z venkova, ale nově i z města Pardubic. Jednání certifikační komise se tak účastnili nejen zástupci místních akčních skupin, výrobců, ale i Kulturního centra Pardubice a Krajského úřadu Pardubického kraje. Všichni měli velká očekávání v tom, kteří výrobci se tentokrát přihlásili k certifikaci, a nutno podotknout, že jejich očekávání byla bohatě naplněna.

Prvním žadatelem byl pan Pavel Janoš z Pardubic. Jméno pana Janoše a jeho rodiny je již po generace symbolem pardubického perníkářství. Ne nadarmo, je panu Janošovi přezdíváno „Král perníku“, neboť je držitelem mnoha ocenění. Členy certifikační komise zasvětil do výroby své vyhlášené pochoutky a připravil ukázku krásně zdobených perníčků, které byly pastvou nejen pro oko, ale i mlsné jazýčky.

Druhým certifikovaným se stal pan Jaroslav Linhart, který se zabývá tradiční sklářskou výrobou. Pan Linhart je schopen vyrobit ze skla prakticky vše od upomínkových předmětů, až po barevné vitráže, jaké známe z kostelů. Vše vyrábí ručně ve své malé dílně bez použití moderních zařízení, většinou se inspiruje vlastními nápady a můžete si být jisti, že každý jeho výrobek je originál, neboť jak sám konstatoval, dělat něco dvakrát stejně, by jej ani nebavilo.

Posledním účastníkem z řad výrobců se stal pan Jiří Václavík. Pan Václavík je v rámci certifikačních komisí ostřílený matador, neboť před necelými dvěma lety certifikoval svůj výtažek z hlívy ústřičné pod názvem Imunoprevenc. Vzhledem k tomu, že je známý pěstitel léčivých hub, nechal si tentokrát certifikovat svůj nový přípravek pro názvem  Ganoderma – reishi. Jedná se o výrobek ze vzácné houby právě jménem reishi (česky lesklokorka lesklá), která je známá svými blahodárnými účinky na lidský organismus.

Jak již bylo řečeno v úvodu, všichni tři pánové naprosto předčili očekávání certifikační komise a všem zúčastněným bylo ctí přivítat takto neobyčejné osobnosti v rodině Kraje Pernštejnů.

Další kolo certifikace místních produktů proběhne na podzim 2016. Zájemci o udělení užívání regionální značky s motivem dubového listu se mohou hlásit v kanceláři MAS Holicko - Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobné  informace k regionálním produktům také naleznete na www.regionalni-znacky.cz a http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/ a v novinách „Doma v Kraji Pernštejnů“.

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na jednání Valné hromady MAS Holicko, které se bude konat ve středu 20. 4. 2016 v 15:00 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích. 

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Informace o činnosti MAS v roce 2015
 3. Informace o hospodaření MAS v roce 2015 a účetní závěrka MAS za rok 2015
 4. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
 5. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2015
 6. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2016
 7. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2016
 8. Různé
 9. Závěr

 V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás tímto srdečně pozvali na setkání k rozšíření regionálního značení výrobků a produktů v rámci zapojení města Pardubice do funkčního systému certifikace Kraj Pernštejnů regionální produkt® (koordinátor MAS Region Kunětické hory) na podporu zkvalitňování systému spolupráce v Turistické oblasti Pardubicko.

Setkání pardubických výrobců, řemeslníků, umělců a zástupců služeb v oblasti cestovního ruchu obecně, vč. místních prodejců a pořadatelů akcí se uskuteční dne 25. ledna od 16. hodin v 1. patře Kulturního centra Pardubice – náměstí Republiky 1.

Z důvodu zajištění odpovídajících prostor Vás prosíme o potvrzení účasti do 22. ledna 2016 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Těšíme se na Vaši účast.

Jozef Petrenec, předseda MAS Region Kunětické hory
Petra Pacholíková, Kulturní centrum Pardubice

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

chtěli bychom Vás informovat o vydání nového Zpravodaje MAS Holicko č. 1/2016. Toto číslo stejně jako ty předchozí je zveřejněno na našich internetových stránkách v sekciDOKUMENTY / ZPRAVODAJ MAS Holicko.

MAS Holicko, o.p.s. získala Osvědčení o splnění standardů MAS a naplňuje tak požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Získání osvědčení je splnění jedné z podmínek pro úspěšné čerpání dotací z Evropské unie.

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 se ve Velehradě a Modré uskutečnila Národní konference Venkov 2015. Dvoudenní konference byla zakončena ve velehradské bazilice společným shromážděním a formulací závěrů k hlavnímu tématu půdy a venkovské problematice obecně.


Národní konference Venkov je každoročně pořádána na podporu udržitelného a soběstačného venkova. Setkávají se zde zástupci veřejného a neziskového sekto-ru, podnikatelé i zájemci ze široké veřejnosti, kteří se na jednotlivých úrovních profesně či laicky zabývají rozvojem venkova.


Hlavním tématem letošní konference byla půda, která byla rozpracovávána ze čtyř pohledů: půda jako dar života, obživy, žití a poznání. Účastníci se na odborných exkur-zích vydali do vybraných lokalit Zlínského kraje, kde se přímo seznamovali s aktivitami obcí, neziskového sektoru i podnika-telů vztahujících se k udržitelnému rozvoji zemědělství, ochrany přírody a krajiny či regionální kultury.


Účastníci konstatovali nutnost zejména následujících opatření:

 • Zachovávat co největší množství srážkových vod v krajině, tak aby byly pro krajinu využitelné v období sucha.
 • Posílit retenční schopnost zemědělské a lesní půdy prostřednictvím povinného navracení organické složky do půdy.
 • Při hospodaření na orných půdách zvyšovat využívání krajinné zeleně k protie-rozním opatřením a zavést konzultování osevních plánů.
 • Chránit ornou půdu proti neopodstatněným záborům pro výstavbu a podpořit stavební rozvoj ve stávajících zastavených územích.
 • Podpořit rozvoj drobných živnostníků, stejně jako finančně podporovat malé obce z rozpočtového určení daní.

 

Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, kteří se jednání osobně zúčastnili. Mezi hosty patřil i olomoucký arcibiskup Jan Graub-ner. Letošní Národní konference Venkov se zúčastnilo na tři sta účastníků z České republiky a Slovenska.

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na jednání Valné hromady MAS Holicko, které se bude konat ve středu 10. 2. 2016 v 15:00 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích. 

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020
 3. Změna v partnerské základně MAS Holicko
 4. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2016
 5. Návrh a schválení rozpočtu MAS Holicko na rok 2016
 6. Různé
 7. Závěr

 V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.