Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Zájmové vzdělávání nás baví!

Michaela Kovářová

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit tímto způsobem, abychom zjistili, jestli nemáte zájem realizovat Vaše projektové záměry (období 2016 – 2023) s pomocí dotace od MAS Holicko, o.p.s.

Z dotazníkového šetření, které probíhalo v předcházejících letech, jsme od obcí, škol, neziskovek, podnikatelů a dalších subjektů z území MAS Holicko obdrželi seznam potřebných investic, které jsme zařadili do zásobníku projektů. 

Vzhledem k upřesnění informací o možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím MAS, nebude bohužel řada již zaslaných projektových záměrů přes MAS podporovatelná. Jelikož je našim cílem maximální využití alokovaných prostředků pro rozvoj našeho regionu, prosíme o pročtení přiložených programových rámců a vyplnění tabulky pro projektové záměry a zvážení, zda bychom nemohli dle nastavených parametrů podpořit některou další novou aktivitu realizovanou v období 2016 až 2022, která by zapadala do uvedených oblastí v programových rámcích.

 

MAS Holicko bude moci svému území nabídnout dotaci z:

 • IROP – zaměřeno na obce, sociální podniky, ZŠ a školská zařízení – alokace na období 2016 (2017) – 2022 činí 15,953 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)
 • PRV – zaměřeno na zemědělce, potravináře, lesníky a ostatní mikro a malé podnikatele – alokace na období 2016 (2017) – 2022 činí 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

 

Podrobný popis toho, co může MAS Holicko ve své strategii podporovat (zaměření nových opatření) je uvedeno v příloze.

 

Tímto bych Vás chtěla požádat o zpětnou reakci - zaslání informací o Vašich připravovaných projektech v daných opatřeních, v následující struktuře:

Název organizace:

 

 

Stručná specifikace projektu – max. 100 znaků

Předpokládaný termín realizace

Předpokládaná výše nákladů bez DPH

Vzor

Výstavba chodníků podél hlavní komunikace, cca 800 m

2017

700 000 Kč

Projekt 1

 

 

 

Projekt 2

 

 

 

Projekt 3

 

 

 

 

Obsah jednotlivých opatření totiž není konečný. Na základě Vašich reakcí, bude finanční alokace rozdělena mezi jednotlivá opatření. A tudíž se může stát, pokud v území nezjistíme zájem o některé opatření, že bude z Programového rámce vyřazeno. Proto Vás prosím o zaslání jednoduché informace, že budete realizovat nějaký projektový záměr. V případě zájmu si s Vámi ráda domluvím schůzku, případně můžeme uspořádat hromadné setkání dle zaměření potencionálních žadatelů (obce, zemědělci, cestovní ruch, ostatní podnikatelé, školy, apod..

 

Prosím o vyplnění tabulky a zaslání zpět na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo o domluvení osobní schůzky s ředitelkou MAS Holicko Ing. Michaelou Kovářovou ( tel.: 775 302 057nejpozději do 17. 7. 2015.

29. 06. 2015

DNY HOLICKA 2015

O uplynulém víkendu 20. - 21. června se na prostranství před kulturním domem v Holicích konaly již tradiční oslavy našeho mikroregionu - Dny Holicka 2015. Tato dvoudenní akce nabídla mnoho kulturních akcí, sportovního vyžití i atrakcí pro děti.

V sobotu zahájil kulturní program Dnů Holicka starosta města Mgr. Ladislav Effenberk. Od 10 hodin na pódiu před kulturním domem hrála místní dechová hudba BaŠaPa. Poté se zde vystřídala různá představení regionálních spolků, např. pěvecký sbor Motýlek, Holoubek a Svatomartinský, ZUŠ Karla Malicha Holice, Vzdělávací centrum Paprsek z Dolního Jelení, místní mateřské školy, taneční klub APEL, taneční studio Hany Flekrové, Pohybové studio Energy Holice, DDM Holice, TJ Sokol Horní Ředice, studenti Gymnázia Dr. Emila Holuba, Hasičky Holice a FULL STEAM dance crew.

Největším „tahákem“ bylo nejspíše představení Dashy & Pájky Pájk Quartet. Ve večerních hodinách si bylo možné poslechnout koncerty místních skupin: Kóřaband a RoDeO.

Nedělní dopoledne bylo věnováno dětem, které se mohli jít podívat na pohádku Král třítisíctřistatřicátýtřetí. Odpoledne již opět hrály dechové hudby: FF Blassorchester Frohburg, Dechový orchestr KD Holice, Green Seven Dixieband a JG Dix.

Během obou dní probíhal sportovní program, kdy místní zápasili ve fotbale, nohejbale, plážovém volejbale a stolním tenise. V sobotu i neděli  probíhal v Poběžovicích Gladiator race  - dobrodružný závod v přírodě na předem připravené a vytyčené trati, kde závodníci vlastní silou a dovednostmi překonávají nástrahy trasy. Přírodní a umělé překážky (vodní příkopy, bahenní brody, plazení v "minovém poli", přeskakování, přelézání, sjíždění překážek, nošení břemene, šplh na laně aj.) je doplněno o náročnou trať a gladiátorské výzvy. V neděli cykloturisté vyrazili na rozhlednu Na Milíři (Vysoká nad Labem).

Po oba dny probíhal doprovodný program jako byl Gastrofest, různé výstavy (Africké muzeum Dr. Emila Holuba, Holice v obrazech, výstava prací žáků MŠ a žáků ZUŠ Holice, výstava Lesního družstva Vysoké Chvojno), pouť s houpačkami, vyhlídkové jízdy vláčkem nebo vyhlídkové lety vrtulníkem. V sobotu navíc probíhala chovatelská výstava, dětský den u místních hasičů, trenažér střední školy automobilní, prezentace holických skautů a RVC Holoubek.

V sobotu zde měla svůj stánek i MAS Holicko. I na této akci jsme propagovali svoji dosavadní činnost v regionu Holicka (Strategický plán LEADER) včetně projektu KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.

Zveme Vás na akci Dny Holicka 2015, která se uskuteční o víkendu 20. - 21. června 2015 v prostranství před kulutrním domem v Holicích. 

Tato dvoudenní akce nabídne přemíru kulturních akcí, sportovního vyžití, ale i atrakcí pro děti. Akce se bude účastnit i MAS Holicko, která kromě propagace své činnosti, poskytne zábavu pro děti, kteří rádi malují. Ve svém stánku uspořádáme výstavu uměleckých děl malých návštěvníků. Každé výtvarné dílo bude odměněno.

 

Evropská komise schválila OP Rybářství 2014 - 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství. Čeští produkční rybáři z něj budou v příštích šesti letech čerpat dotace například na zařízení pro chov ryb nebo modernizaci a výstavbu zpracoven ryb.

Tuzemští rybáři a producenti ryb budou čerpat dotace z Evropského námořního a rybářského fondu prostřednictvím OP Rybářství, který České republice odsouhlasila Evropská komise.

OP Rybářství 2014 – 2020 je zacílen mimo jiné také na rozvoj rybářské turistiky, zpracovávání údajů o akvakultuře a efektivnější sledovatelnost ryb a rybích produktů. Bude možné také žádat o dotaci na rozšíření, modernizaci a výstavbu zpracoven ryb, například na zařízení pro vlastní zpracování ryb, finální úpravu, balení a značení výrobku. Výrazným posunem oproti OP Rybářství 2007 - 2013 je rozsáhlejší podpora recirkulačních zařízení a průtočných systémů pro chov ryb, které zajistí vyšší produkci a rovnoměrné dodávky ryb na trh po celý rok.

O první dotace například na investice do akvakultury nebo nákup recirkulačního zařízení pro chov ryb mohou rybáři požádat v říjnu 2015.

 

Oficiální odkaz na webové stránky OP Rybářství 2014 - 2020: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Evropská komise dne 4. 6. 2015 schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel. Potřeba směřovat podporu do oslabených regionů je umocňována trendem posledních let, kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj v některých částech České republiky i vlivem nedávné ekonomické krize stagnovaly či dokonce klesaly.

Integrovaný regionální operační program je rozdělený do čtyř hlavních oblastí. Zahrnuje široké spektrum aktivit: dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení, územní dokumentaci obcí a další. Je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Oficiální odkaz na webové stránky IROP 2014 - 2020: http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

 

V případě, že byste měli zájem o dotaci z tohoto programu, tak se obraťte na ředitelku MAS Holicko Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Náš tým Vám rád pomůže se zpracováním a kompletací žádosti o dotaci.

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na společné jednání Valné hromady a Správní rady MAS Holicko.

Jednání se koná dne 29. 6. 2015 v 15:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích. 

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Seznámení s průběhem administrace Žádosti o standardizaci
 3. Změna statutu MAS Holicko
 4. Volby do orgánů místního partnerství (Programový výbor, Kontrolní výbor a Výběrová komise)
 5. Různé
 6. Závěr

 V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Zjišťování potřeb území, pro jeho další rozvoj a příprava strategie probíhali nejprve v rámci jednání orgánů MAS, a to jak valných hromad, tak i ostatních orgánů (správní rada, dozorčí rada, programová a výběrová komise). 

Protože ale toto nestačilo, byla na začátku roku 2014 ustanovena pracovní skupina pro tvorbu SCLLD, jejímž cílem bylo posoudit analytické podklady a především výstupy dotazníkových šetření a diskusních skupin.Výsledkem práce pracovní skupiny bylo definování vize MAS, stanovení klíčových aktivit rozvoje území Holicka včetně jejich cílů a seznamu možných záměrů (aktivit, řešení), určení priorit a monitorovacích indikátorů a prvotní návrh finančního plánu SCLLD.

 

Pracovní skupina pro tvorbu SCLLD byla tvořena celkem 9 členy, mezi kterými byli zástupci všech zájmových skupin. Jedná se následující osoby:

 • Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města Holic – zájmová skupina: Místní samospráva a svazky obcí
 • Lukáš Horský, Tělocvičná jednota SOKOL Holice – zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život,
 • Ing. Josef Kušička, Český hudební tábor mládeže, o.p.s. – zájmová skupina: Volnočasové aktivity a spolkový život,
 • Mgr. Jiří Pitaš, SKP-CENTRUM, o.p.s. – zájmová skupina: Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby,
 • Jiří Voborník, Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. – zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství,
 • Ing. Jindřich Hemer – zájmová skupina: Zemědělství, lesnictví, potravinářství, rybářství,
 • Ing. Darina Götzlová – zájmová skupina: Podnikání v ostatních oblastech,
 • Vladislava Mašková – zájmová skupina: Cestovní ruch,
 • Michal Kurka – zájmová skupina: Životní prostředí.

 

Operativně byli zapojeni také všichni ostatní partneři MAS Holicko, zástupci obcí začleněných ve správním území MAS Holicko, zástupci podnikatelské sféry, zemědělských podnikatelů, škol, poskytovatelů sociálních služeb i ostatních neziskových organizací.

Při ustanovení pracovní skupiny bylo dbáno toho, aby v pracovní skupině byli zastoupeni odborníci – praktici i teoretici a aby skupina byla schopna vzájemné oponentury. Pro každé jednání pracovní skupiny byl určen facilitátor a zapisovatel. Výstupy z činnosti pracovní skupiny jsou zapracovány ve strategické části dokumentu.

 

VÝSTUPY:

 


PROJEDNÁVÁNÍ SCLLD V RÁMCI ORGÁNŮ MAS HOLICKO V LETECH 2012 – 2013 (před ustanovením Pracovní skupiny pro tvorbu SCLLD):

 

- Harmonogram činností integrované strategie území MAS Holicko

- Informace o postupu vyjednávání v rámci příprav operačních programů

 

- Připomínkování zjištěných výsledků z diskusních skupin a dotazníkového šetření k nové rozvojové strategii

 

- Harmonogram činností integrované strategie území MAS Holicko

 

- Dotační politika po roce 2013 – komunitně vedený místní rozvoj metodou LEADER

- Integrovaná strategie rozvoje území MAS Holicko


IROP CZ RO B C RGB

Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko prošla také veřejným projednáváním a připomínkováním.

 

ZVEŘEJNĚNÍ 3. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

 Dne 21.12.2015 byl na webových stránkách MAS Holicko zveřejněn 3. pracovní návrh SCLLD.

Oproti původnímu návrhu struktura dokumentu již plně odráží požadavky metodických pokynů a doporučení pro tvorbu SCLLD. A samozřejmě jsou doplněny veškeré obdržené připomínky, které byly kladně vypořádány.

 Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.

 


VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ

Veřejná projednání programových rámců se konala dvě, rozdělené dle projednávaného operačního programu:

 • veřejné projednání programového rámce PRV, které se konalo dne 20. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích - jednání bylo určeno pro zemědělce, potravináře, lesníky, a ostatní mikro a malé podnikatele podnikající v nezemědělských činnostech.
 • veřejné projednání programového rámce IROP, které se konalo dne 27. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích - jednání bylo určeno pro starosty obcí a ředitele ZŠ a ostatních školských zařízení.

Předmětem obou jednání byla identifikace zájmu z území, správné rozdělení finanční alokace, nastavení monitorovacích indikátorů a preferenčních kritérií pro výběr projektů.

 

 


ZVEŘEJNĚNÍ 2. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD

Dne 12.10.2015 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 2. pracovní verze programových rámců.

V rámci tohoto dokumentu byly doplněny obdržené připomínky z předchozí verze programových rámců.

 

 


ZVEŘEJNĚNÍ 1. PRACOVNÍ VERZE pROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD

Dne 2.7.2015 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 1. pracovní verze programových rámců. Konkrétně se jednalo o programové rámce pro IROP a pro PRV. Cílem bylo získat informace o tom, jaké projektové záměry se v podporovatelných oblastech (na základě schválených operačních programů) na území MAS Holicko připravují.

Místní aktéři mohli své připomínky a náměty posílat jednak e-mailem nebo bylo možné si domluvit s manažerkou MAS osobní konzultaci.

 

 


 ZVEŘEJNĚNÍ 2. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

 Dne 24.11.2014 byl na webových stránkách MAS Holicko zveřejněn 2. pracovní návrh SCLLD.

Oproti původnímu návrhu je jednak na několika místech doplněn samotný text, jednak zlepšena formální stránka (kompletace příloh, přehlednost, hierarchická struktura a hypertextový obsah atd.). A samozřejmě jsou doplněny obdržené připomínky, které byly kladně vypořádány.

 Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.

 

 


 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SCLLD 29. 10. 2014 V HOLICÍCH

Dne 29. 10. 2014 se v zasedací místnosti (2. patro) Městského úřadu v Holicích od 15:00 hodin konalo veřejné projednávání 1. pracovní verze SCLLD.  Předmětem jednání bylo představení výsledků strategie a diskuse nad navrženou strategickou částí. 

 

  


 ZVEŘEJNĚNÍ 1. PRACOVNÍ VERZE SCLLD

Od 14. 10. 2014 do 7. 11. 2014 byla na webových stránkách MAS Holicko zveřejněna 1. pracovní verze SCLLD. Jednalo se o pracovní verzi úvodní, analytické a strategické části, která byla určena k široké a otevřené diskusi odborníků, občanů i organizací v území, s cílem připravit ucelený rozvojový a strategický dokument, založený na společně zvážených, projednaných a uznaných prioritách rozvoje území MAS Holicko, o.p.s.

Veškeré připomínky, podněty a náměty byly následně vypořádány.


IROP CZ RO B C RGB

Všichni aktéři území (starostové jednotlivých obcí, svazky obcí, ředitelé škol, poskytovatelé sociálních služeb, další neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci) byli osloveni formou dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zmapovat projektové záměry na území MAS Holicko v období 2014 – 2020.

Průzkum na území MAS Holicka probíhal nepřetržitě během celého období zpracovávání SCLLD. Cílová skupina měla možnost zapojení do průzkumu dvěma způsoby. A to prostřednictvím:

 • elektronického formuláře, rozeslaného prostřednictvím e-mailu nebo vyvěšeného na webových stránkách MAS Holicko (zde, zde),

 

Vyplněné dotazníky jsou uloženy v kanceláři MAS Holicko.

Díky tomuto šetření MAS Holicko zjistila absorpční kapacitu svého území v programovém období 2014 – 2020. Výsledek analýzy posloužil také jako vodítko při nastavování finančního plánu a hodnot monitorovacích indikátorů SCLLD.

 

VÝSTUPY:

 


IROP CZ RO B C RGB

Vážená paní, Vážený pane,

Dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, jehož cílem je zjistit projektové záměry, které byste chtěli zrealizovat z finančních prostředků evropských i národních dotačních programů, a to v období 2014—2020.


V současné době se připravujeme pro období 2014—2020 a naším cílem je vybrat takové oblasti podpory, které neziskové organizace, podnikatelé i obce z našeho území považují za nejvíce potřebné pro svůj rozvoj. Tento dokument má být komplexní, pokud v něm některý okruh projektových záměrů bude chybět, bude velmi obtížné na tyto záměry získat finanční podporu, protože nebudou podepřeny dokumentem. Proto je dobré do strategie zahrnout vše, i s rizikem toho, že nebude vše realizováno, než to v budoucnosti postrádat a těžko hledat možnosti, jak finanční prostředky získat.


Uvědomujeme si, že Vaše projektové záměry jsou Vaším důležitým majetkem a proto všechny zaslané informace podléhají pod ochranu osobních údajů a budou využity výhradně v OBECNÉ ROVINĚ pro přípravu Strategie MAS Holicko, o.p.s.!

V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme možnost osobní konzultace, bližšího seznámení s aktivitami organizace a možnostmi zapojen í do její činnosti jak z pohledu člena, tak příjemce dotace. Bližší informace podá Ředitelka MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dotazník ke stažení zde

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.