Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

Nevíte, co v dubnu s volným časem?

V příloze je kalendář plánovaných akcí, které se budou konat v dubnu 2022 na území MAS Holicko.

IROP CZ RO B C RGB

 

Ve středu 16.3.2022 přesně o půlnoci skončil příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS Holicko č. 7 - PRV.

V průběhu této výzvy MAS Holicko obdržela od žadatelů z území celkem 21 žádostí o dotaci:

 • Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků - 5 žádostí,
 • Fiche 2 - Podpora potravinářských podniků - 2 žádosti,
 • Fiche 3 - Podpora malých podniků - 7 žádostí,
 • Fiche 5 - Zpřístupnění lesa návštěvníkům - 2 žádosti,
 • Fiche 7 - Podpora spolkového života - 5 žádostí.

 

Můžeme konstatovat, že se v historii MAS Holicko jedná asi o nejzajímavější a nejpotřebnější výzvu. Protože tak velký počet žádostí v rámci jedné výzvy jsme tu ještě neměli.

Celkem je v rámci těchto žádostí o dotaci požadováno 6.994.777,- Kč. Alokace této výzvy, ale byla pouhých 5.333.511,- Kč, což znamená, že se nám nebude dostačovat více jak 1,6 mil. Kč.

Největší zájem byl o Fichi 1 – Podpora zemědělských podniků (5 žádostí) a Fichi 3 – Podpora malých podniků (7 žádostí). Tomu odpovídá i to, že největší požadovaná částka byla ve Fichi 1, kde žadatelé chtějí o více jak 1,2 mil. Kč než jim MAS Holicko může nabídnout. Druhou nejpotřebnější je Fiche 3, kde je požadovaná dotace vyšší než alokace o více jak 600 tis. Kč.

Naštěstí u ostatních Fichí požadovaná dotace nepřevýšila alokovanou částku.

Seznam přijatých žádostí o dotaci tvoří přílohu.

Potebujete po karanténě zase mezi lidi? Zde přinášíme pár tipů na akce, které se budou konat v březnu na Holicku.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

Jaké projekty připravují MAS na podporu rozvoje sociální oblasti v Pardubickém kraji představili jejich zástupci na jednání s krajským radním pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a vedoucí odboru sociálních věcí Helenou Zahálkovou.

Místní akční skupiny svými projekty významně přispívají k sociálnímu začleňování, jen pro období  2021 – 2027 plánují získat z evropského programu OPZ+  prostředky v celkové hodnotě 190 milionů korun. Tyto prostředky budou pro území využity prostřednictvím dvou komplexních tříletých rozvojových projektů zaměřených do oblasti podpory komunitní a sociální práce, dobrovolnictví, prorodinných aktivit, či podpory neformálních pečovatelů a hospicové péče. Jednotlivé projekty jsou zpracovány právě na úrovni každé z místních akčních skupin, které je zde představily.

„Vnímám, že činnost MAS velmi pozitivně přispívá ke komunikaci sociální problematiky mezi zástupci obcí, neziskových organizací a firem. Díky tomu dochází i na lokální úrovni ke komunitnímu plánování sociálních služeb a jejich koordinaci“, uvedl k prezentovaným rozvojovým projektům Pavel Šotola. Zdůraznil, že tato činnost také napomáhá prohlubovat spolupráci na úrovni sociálních služeb a škol, a to při včasné identifikaci problémů dětí či ohrožených rodin a jejich následné pomoci. „Představené projekty reagují na aktuální potřeby v jednotlivých územích a jsou v souladu s cíli Pardubického kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb, pomoci ohroženým rodinám a podpory mezigeneračního soužití“, doplnila k prezentovaným činnostem Helena Zahálková a poděkovala za možnost spolupráce.

Účastníci se shodli na pokračování spolupráce a výměny zkušeností po odstartování jednotlivých projektů. Spolupráce místních akčních skupin a Pardubického kraje probíhá dlouhodobě. V uplynulém programovém období 2014-2020 přinesly místní akční skupiny na podporu sociálního začleňování do území Pardubického kraje více než 125 milionů korun.

Právě připravujeme zhodnocení realizace Strategie CLLD MAS Holicko za uplynulý rok 2021. Jenomže realizace strategie se netýká pouze projektů podaných do výzev MAS Holicko, ale jde o rozvoj Holicka všemi možnými typy projektů (financování z vlastních zdrojů, z krajských dotací, národních dotací, z evropských fondů,…).

Proto jsme Vás chtěli požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, kam stačí uvést pouze název projektu nebo jiné aktivity, kterou jste zrealizovali v loňském roce 2021 v dané oblasti. Ze zkušenosti z minulých let víme, že dotazník vypadá o hodně delší než ve skutečnosti je. To je způsobeno tím, že jsme se snažili u každého opatření vypsat typy projektů (aktivit), které se daného opatření týkají, tak aby vyplnění bylo pro Vás jednodušší. Proto  nám bude stačit, pokud nám pošlete vlastní seznam zrealizovaných projektů třeba i v těle e-mailu. A my už si to do tabulky přepíšeme sami.

Jedná se nám o projekty, u kterých jste ukončili realizaci v roce 2021. Projekty mohly být financované jak z evropských fondů, národních nebo krajských dotací, tak klidně i z vlastních zdrojů. Projekty podpořené z MAS nám posílat nemusíte, o těch samozřejmě víme. Ale pro zjišťování situace na Holicku, potřebujeme vědět o projektech, které byly financovány mimo MAS. Může se jednat jak o např. rekonstrukci provozovny, nebo o nákup nové technologie, nějakého stroje, ale i třeba o organizaci zajímavé akce (hasičský ples, vzdělávání maminek na rodičovské dovolené, apod.)

Prosíme o zpětnou reakci (vyplněný dotazník x vlastní seznam) na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 11. února 2022.

 

Předem děkujeme za Váš čas, který tomuto "úkolu" budete věnovat

 

IROP CZ RO B C RGB

Pokud náhodou nespadnete do karantény, tak zde vám přinášíme pár tipů na zajímavé únorové aktivity.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Luboš Kvapil

Název projektu: Drobná zámečnická dílna

  

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 2.770.413,16 Kč

Výše dotace: 899.550 Kč

 

Výsledek projektu:

Doposud pan Kvapil podnikal v oboru zámečnictví v pronajatých prostorách v sousední obci Vysoké Chvojno. Stav této provozovny byl ale nevyhovující, a to jak z důvodu malých prostor, tak i celkového technického stavu budovy. Tato situace byla nadále neudržitelná a finančně velmi nákladná. Z toho důvodu žadatel v rámci projektu postavil novou větší zámečnickou dílnu na vlastním pozemku v obci Horní Ředice. Navíc v rámci dokončovacích prací byla na pozemku vysazena doprovodná zeleň.

IROP CZ RO B C RGB

Už jste si všimli, že MAS Holicko vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o dotaci pro podnikatele, neziskovky, obce a vlastníky lesních pozemků? Chtěli byste získat až 50% dotaci na nákup nové technologie do své podnikatelské provozovny? Potřebují sokolové, kroužek mladých hasičů nebo třeba knihovna ve vaší obci nové vybavení?

Přijďte se dozvědět více, a to ve čtvrtek 20.1.2022 do Komunitního centra v Ostřetíně nebo v úterý 15.2.2022 do Sokolovny v Holicích. 

Pokud se Vám tyto termíny nehodí domluvte se s manažerkami MAS na individuální konzultaci.

Více info o vyhlášené výzvě zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-clld-2014-2020/category/69.html

IROP CZ RO B C RGB

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6. 1. 2022

Datum příjmu žádostí o dotaci: 6. 1. 2022 – 16. 3. 2022

Územní vymezení: území MAS Holicko určené pro období 2014-2020 (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko a Vysoké Chvojno), tzn. kromě nově přistoupivší obce Veliny

Vyhlášené Fiche:

 1. Podpora zemědělských podniků - plánovaná finanční alokace: 1.815.417,- Kč
 2. Podpora potravinářských podniků - plánovaná finanční alokace: 316.503,- Kč
 3. Podpora malých podniků - plánovaná finanční alokace: 1.419.286,- Kč
 4. Zpřístupnění lesa návštěvníkům - plánovaná finanční alokace: 1.000.000,- Kč
 5. Podpora spolkového života - plánovaná finanční alokace: 782.305,- Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Barbora Vohralíková, kontaktní telefon: 732 651 733, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánována školení předkladatelů projektů, jež proběhnou:

 • 20. 1. 2022 od 15:00 hodin v Komunitním centru v Ostřetíně,
 • 15. 2. 2022 od 15:00 hodin v Sokolovně v Holicích.

 

Kompletní informace o výzvě a jednotlivých vyhlášených Fichích jsou ke stažení zde: https://holicko.cz/vyzvy-clld-2014-2020/category/69.html 

Dovolte nám popřát vám do nového roku hodně zdraví, doma hodně pohody a v práci zase hodně úspěchů. A pokud nebudete vědět, co s volným časem, tak zde vám přinášíme pár tipů na zajímavé lednové aktivity.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi