Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

Právě připravujeme zhodnocení realizace Strategie CLLD MAS Holicko za uplynulý rok 2021. Jenomže realizace strategie se netýká pouze projektů podaných do výzev MAS Holicko, ale jde o rozvoj Holicka všemi možnými typy projektů (financování z vlastních zdrojů, z krajských dotací, národních dotací, z evropských fondů,…).

Proto jsme Vás chtěli požádat o vyplnění přiloženého dotazníku, kam stačí uvést pouze název projektu nebo jiné aktivity, kterou jste zrealizovali v loňském roce 2021 v dané oblasti. Ze zkušenosti z minulých let víme, že dotazník vypadá o hodně delší než ve skutečnosti je. To je způsobeno tím, že jsme se snažili u každého opatření vypsat typy projektů (aktivit), které se daného opatření týkají, tak aby vyplnění bylo pro Vás jednodušší. Proto  nám bude stačit, pokud nám pošlete vlastní seznam zrealizovaných projektů třeba i v těle e-mailu. A my už si to do tabulky přepíšeme sami.

Jedná se nám o projekty, u kterých jste ukončili realizaci v roce 2021. Projekty mohly být financované jak z evropských fondů, národních nebo krajských dotací, tak klidně i z vlastních zdrojů. Projekty podpořené z MAS nám posílat nemusíte, o těch samozřejmě víme. Ale pro zjišťování situace na Holicku, potřebujeme vědět o projektech, které byly financovány mimo MAS. Může se jednat jak o např. rekonstrukci provozovny, nebo o nákup nové technologie, nějakého stroje, ale i třeba o organizaci zajímavé akce (hasičský ples, vzdělávání maminek na rodičovské dovolené, apod.)

Prosíme o zpětnou reakci (vyplněný dotazník x vlastní seznam) na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 11. února 2022.

 

Předem děkujeme za Váš čas, který tomuto "úkolu" budete věnovat

 

IROP CZ RO B C RGB

Pokud náhodou nespadnete do karantény, tak zde vám přinášíme pár tipů na zajímavé únorové aktivity.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Luboš Kvapil

Název projektu: Drobná zámečnická dílna

  

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 2.770.413,16 Kč

Výše dotace: 899.550 Kč

 

Výsledek projektu:

Doposud pan Kvapil podnikal v oboru zámečnictví v pronajatých prostorách v sousední obci Vysoké Chvojno. Stav této provozovny byl ale nevyhovující, a to jak z důvodu malých prostor, tak i celkového technického stavu budovy. Tato situace byla nadále neudržitelná a finančně velmi nákladná. Z toho důvodu žadatel v rámci projektu postavil novou větší zámečnickou dílnu na vlastním pozemku v obci Horní Ředice. Navíc v rámci dokončovacích prací byla na pozemku vysazena doprovodná zeleň.

IROP CZ RO B C RGB

Už jste si všimli, že MAS Holicko vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o dotaci pro podnikatele, neziskovky, obce a vlastníky lesních pozemků? Chtěli byste získat až 50% dotaci na nákup nové technologie do své podnikatelské provozovny? Potřebují sokolové, kroužek mladých hasičů nebo třeba knihovna ve vaší obci nové vybavení?

Přijďte se dozvědět více, a to ve čtvrtek 20.1.2022 do Komunitního centra v Ostřetíně nebo v úterý 15.2.2022 do Sokolovny v Holicích. 

Pokud se Vám tyto termíny nehodí domluvte se s manažerkami MAS na individuální konzultaci.

Více info o vyhlášené výzvě zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-clld-2014-2020/category/69.html

IROP CZ RO B C RGB

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6. 1. 2022

Datum příjmu žádostí o dotaci: 6. 1. 2022 – 16. 3. 2022

Územní vymezení: území MAS Holicko určené pro období 2014-2020 (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko a Vysoké Chvojno), tzn. kromě nově přistoupivší obce Veliny

Vyhlášené Fiche:

 1. Podpora zemědělských podniků - plánovaná finanční alokace: 1.815.417,- Kč
 2. Podpora potravinářských podniků - plánovaná finanční alokace: 316.503,- Kč
 3. Podpora malých podniků - plánovaná finanční alokace: 1.419.286,- Kč
 4. Zpřístupnění lesa návštěvníkům - plánovaná finanční alokace: 1.000.000,- Kč
 5. Podpora spolkového života - plánovaná finanční alokace: 782.305,- Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Barbora Vohralíková, kontaktní telefon: 732 651 733, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánována školení předkladatelů projektů, jež proběhnou:

 • 20. 1. 2022 od 15:00 hodin v Komunitním centru v Ostřetíně,
 • 15. 2. 2022 od 15:00 hodin v Sokolovně v Holicích.

 

Kompletní informace o výzvě a jednotlivých vyhlášených Fichích jsou ke stažení zde: https://holicko.cz/vyzvy-clld-2014-2020/category/69.html 

Dovolte nám popřát vám do nového roku hodně zdraví, doma hodně pohody a v práci zase hodně úspěchů. A pokud nebudete vědět, co s volným časem, tak zde vám přinášíme pár tipů na zajímavé lednové aktivity.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

21. 12. 2021

PF 2022

Než všichni nastoupíte vánoční prázdniny se svými nejbližšími, tak nám dovolte popřát Vám pohodové vánoční svátky a úspěšný start do nového roku 2022. Děkujeme Vám za skvělou spolupráci v letošním roce a už se těšíme na společné projekty a akce v roce příštím.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Trusnov

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti v obci Trusnov, 2. etapa

  

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Trusnov

Celková výše projektu: 997.479,78 Kč

Výše dotace: 947.605,79 Kč

 

Výsledek projektu:

Projekt řešil druhou etapu rekonstrukce chodníků v Trusnově (větve A1 a C o délce 616 m), která navazovala na první etapu zrealizovanou již v roce předchozím. Tím byla zvýšena bezpečnost silničního provozu po celé obci při komunikaci III/30513. Tato druhá etapa se týkala chodníku od okraje obce ze směru od Uherska až po bytové domy ve východní části obce. Povrch, obruby i další prvky na původním chodníku byly totiž dožilé a nesplňovaly požadavky na bezbariérovost. Zrekonstruovaný chodník tak zajistil bezpečný přístup chodců ke kapličce, komunitnímu centru, dětskému hřišti, autobusové zastávce a pohostinství.

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - prosinec 2021.

Zkuste se v předvánočním shonu na chvilku zastavit. V právě vydaném zpravodaji se dočtete, co se dělo zajímavého na Holicku v průběhu podzimu a co pro Vás chystáme v roce příštím.

Nové číslo zpravodaje, ale i ty předcházející je možné si stáhnout zde: https://holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html 

IROP CZ RO B C RGB

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

Tímto si Vás dovoluji pozvat na jednání Valné hromady MAS Holicko, které se uskuteční ve středu 9.12.2020 od 15:00 hodin.

Bohužel se nám situace neustále zhoršuje a tím pádem stále není jisté, zda se vůbec budeme moci setkat prezenčně (přeci jenom MAS má již 37 členů). Také zde hrozí riziko, že z důvodu nárůstu počtu karantén se třeba ani nebudeme schopni sejít v nadpoloviční většině. Proto jednání proběhne on-line formou videokonference s následným korespondenčním hlasováním, tak jak nám to umožňují stanovy.

Jednání tedy proběhne v Google meet na tomto odkaze:  http://meet.google.com/eob-qhvc-yis

Předpokládaný program:

 • Zahájení setkání
 • Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2021
 • Plán činnosti a výzvy v roce 2022
 • Aktualizace směrnice MAS pro implementaci Strategie CLLD pro rok 2022
 • Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2022
 • Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2022
 • Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
 • Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
 • Různé
 • Závěr

 

V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi