Image

Podpořené projekty - program CLLD

Drobná zámečnická dílna

Podpořené projekty - CLLD pondělí, 24 leden 2022

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Luboš Kvapil

Název projektu: Drobná zámečnická dílna

  

Číslo výzvy MAS: 5 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Horní Ředice

Celková výše projektu: 2.770.413,16 Kč

Výše dotace: 899.550 Kč

 

Výsledek projektu:

Doposud pan Kvapil podnikal v oboru zámečnictví v pronajatých prostorách v sousední obci Vysoké Chvojno. Stav této provozovny byl ale nevyhovující, a to jak z důvodu malých prostor, tak i celkového technického stavu budovy. Tato situace byla nadále neudržitelná a finančně velmi nákladná. Z toho důvodu žadatel v rámci projektu postavil novou větší zámečnickou dílnu na vlastním pozemku v obci Horní Ředice. Navíc v rámci dokončovacích prací byla na pozemku vysazena doprovodná zeleň.

Naposledy změněno 24. 01. 2022

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi