Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Vysoké Chvojno

Název projektu: Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 136.589,20 Kč

Výše dotace: 107.932 Kč

 

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu bylo pořízení nového vybavení, které bude sloužit k volnočasovému vyžití občanů Vysokého Chvojna. Z tohoto důvodu obec nakoupila židle a stoly do spolkové místnosti Mysliveckého spolku Viselce a klubovny Klubu důchodců, které kromě těchto spolků využívá i samotná obec při pořádání vnitřních akcí. Pro pořádání obecních venkovních akcí jako je dětský den nebo loučení s prázdninami, apod. byl pořízen party stan o rozměrech 5x10 m a ozvučovací technika včetně notebooku, externí vypalovačky CD-ROM a mikrofonů.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Vysoké Chvojno

Název projektu: Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 136.589,20 Kč

Výše dotace: 107.932 Kč

 

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu bylo pořízení nového vybavení, které bude sloužit k volnočasovému vyžití občanů Vysokého Chvojna. Z tohoto důvodu obec nakoupila židle a stoly do spolkové místnosti Mysliveckého spolku Viselce a klubovny Klubu důchodců, které kromě těchto spolků využívá i samotná obec při pořádání vnitřních akcí. Pro pořádání obecních venkovních akcí jako je dětský den nebo loučení s prázdninami, apod. byl pořízen party stan o rozměrech 5x10 m a ozvučovací technika včetně notebooku, externí vypalovačky CD-ROM a mikrofonů.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Aleš Erber

Název projektu: Vybavení pro environmentální poradenství 2020

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 140.306,91 Kč

Výše dotace: 52.180 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Erber se věnuje poradenství v oboru lesnictví a agrolesnictví, ale v současnosti rozšiřuje své služby i o další zaměření z oblasti životního prostředí a plánování krajiny. K tomu potřebuje novou techniku a technologie: notebook,venkovní terénní počítač, elektronickou průměrku, elektronický dálkoměr s výškoměrem a sklonoměrem, fotoaparát a program pro zpracování dat. Díky tomu bude moci nabízet environmentální poradenství, zpracování env. projektů či plánů za účelem zvýšení biodiverzity a retence vody v krajině, mapových podkladů a analýz. Žadatel nakoupenou techniku využije i v rámci vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo v rámci výzkumů ve spolupráci s institucemi jako je Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Pardubice nebo Mendelova univerzita v Brně.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Aleš Erber

Název projektu: Vybavení pro environmentální poradenství 2020

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 140.306,91 Kč

Výše dotace: 52.180 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Erber se věnuje poradenství v oboru lesnictví a agrolesnictví, ale v současnosti rozšiřuje své služby i o další zaměření z oblasti životního prostředí a plánování krajiny. K tomu potřebuje novou techniku a technologie: notebook,venkovní terénní počítač, elektronickou průměrku, elektronický dálkoměr s výškoměrem a sklonoměrem, fotoaparát a program pro zpracování dat. Díky tomu bude moci nabízet environmentální poradenství, zpracování env. projektů či plánů za účelem zvýšení biodiverzity a retence vody v krajině, mapových podkladů a analýz. Žadatel nakoupenou techniku využije i v rámci vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo v rámci výzkumů ve spolupráci s institucemi jako je Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Pardubice nebo Mendelova univerzita v Brně.

IROP CZ RO B C RGBVe středu 1.9.2021 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci vyhlášené výzvy MAS Holicko č.8 - IROP týkající se opatření Bezpečnost silničního provozu.

V rámci této výzvy byla na MAS podána pouze 1 žádost o podporu s požadovanou dotací 1.240.178,37 Kč. Alokace (dotace EU) této výzvy byla taktéž 1.240.178,37 Kč, tzn. že alokace na tuto výzvu byla zcela vyčerpána.

Seznam přijatých žádostí o podporu tvoří přílohu.

Chcete podpořit regionální producenty z Pardubicka? Pak nakoukněte do přiloženého katalogu, kde jsou uvedeny prověřené produkty označené značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt.

V případě, že máte chvilku čas, tak nemusíte jen listovat v katalogu producentů, ale můžete si přečíst i noviny, kde se dozvíte něco o pěstování hub v rodinné firmě pana Václavíka z Dolan, o výrobě knedlíků Kadavý z Vlčí habřiny nebo o kvalitě čerstvého mléka z Ostřetína. Mimo to zde jsou i tipy na výlety po Pardubicku. Stačí pouze otevřít přiložený soubor.

 

Začátek školního roku je tu. Přesto a možná právě i proto je v září na Holicku v plánu "fůra" společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Přijďte se podívat.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

Právě vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS Holicko - srpen 2021.

Zajímává Vás, co se od jara děje na MASce? Jste zvědaví, co nového se chystá? Pak se podívejte na právě vydaný srpnový zpravodaj, který je ke stažení zde: https://holicko.cz/o-nas/zpravodaj-mas-holicko.html 

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: TJ Sokol Chvojenec z.s.

Název projektu: Vybavení zázemí pro činnost TJ Sokol Chvojenec z.s.

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 316.857,18 Kč

Výše dotace: 229.270 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo vybavit nově vybudovanou společenskou místnost v 1. patře budovy fotbalových kabin ve Chvojenci, která bude sloužit jako zázemí pro místní spolky. Kromě sokolů ji budou využívat i dobrovolní hasiči, myslivecký spolek nebo i samotná obec. V rámci projektu byla tedy tato nová společenská místnost a přiléhající venkovní terasa vybavena nábytkem (stoly, židle), kuchyňským zázemím (linka, dřez, trouba, sklokeramická deska,digestoř a lednice) a promítací technikou (notebook, dataprojektor a projekční plátno). To umožní tuto místnost využívat jak pro pravidelné členské schůze spolků, tak i pro různé kulturní, vzdělávací nebo osvětové akce.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: TJ Sokol Chvojenec z.s.

Název projektu: Vybavení zázemí pro činnost TJ Sokol Chvojenec z.s.

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 316.857,18 Kč

Výše dotace: 229.270 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo vybavit nově vybudovanou společenskou místnost v 1. patře budovy fotbalových kabin ve Chvojenci, která bude sloužit jako zázemí pro místní spolky. Kromě sokolů ji budou využívat i dobrovolní hasiči, myslivecký spolek nebo i samotná obec. V rámci projektu byla tedy tato nová společenská místnost a přiléhající venkovní terasa vybavena nábytkem (stoly, židle), kuchyňským zázemím (linka, dřez, trouba, sklokeramická deska,digestoř a lednice) a promítací technikou (notebook, dataprojektor a projekční plátno). To umožní tuto místnost využívat jak pro pravidelné členské schůze spolků, tak i pro různé kulturní, vzdělávací nebo osvětové akce.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi