Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

Tímto si Vás dovoluji pozvat na odpolední setkání s MAS Holicko, které je naplánováno na úterý 22.6.2021.Toto setkání proběhne konečně prezenčně, a to v zasedací místnosti Městského úřadu v Holicích. Setkání bude mít 2 části:

1) Od 13:30 hod bude probíhat oficiální představení finální verze Koncepční části Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027. Ta bude v dalším bodě programu předložena Valné hromadě ke schválení. A následně bude zaslána k hodnocení na MMR.

2) Od 15 hod již proběhne klasická Valná hromada MAS Holicko s tímto předpokládaným programem:

 • Zahájení setkání
 • Změny v partnerské základně MAS Holicko
 • Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2020
 • Informace o hospodaření MAS v roce 2020 a schválení účetní závěrky za rok 2020
 • Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora
 • Schválení výroční zprávy MAS Holicko za rok 2020
 • Informace o činnosti MAS Holicko v roce 2021
 • Schválení Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027 - Koncepční část
 • Různé
 • Závěr 

Veškeré podklady Vám budou zaslány nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním.

V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

IROP CZ RO B C RGB

 

Termín příjmu žádostí o dotaci: 20.5. - 1.9.2021

Podporované aktivity:

 1. Bezpečnost dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, ale vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.

 

Finanční alokace: 1.240.178,37 Kč (dotace EU)

Územní vymezení: celé území Holicka kromě nově přistoupivší obce Veliny

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Barbora Vohralíková, kontaktní telefon: 732 651 733, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://holicko.cz/vyzvy-clld-2014-2020/category/67.html

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice

Název projektu: Vybavení společenské místnosti hasičské zbrojnice SDH Horní Ředice

 

 

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Horní Řefice

Celková výše projektu: 324.836 Kč

Výše dotace: 229.579 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo rozvíjet spolkové aktivity v obci Horní Ředice, a to vybavením místní hasičské zbrojnice. Zdejší společenská místnost je totiž využívána nejen pro schůze a akce pobočného spolku dobrovolných hasičů (např.kroužek mladých hasičů, valné hromady, apod.), ale i pro aktivity místních sokolů nebo samotné obce. V rámci projektu byla tedy společenská místnost a její zázemí vybavena nábytkem (stoly, židle, skříně) a promítací technikou (notebook a projekční zařízení), což ve svém důsledku ještě zvýší možnosti využití této budovy v obci.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Ředice

Název projektu: Vybavení společenské místnosti hasičské zbrojnice SDH Horní Ředice

 

 

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Horní Řefice

Celková výše projektu: 324.836 Kč

Výše dotace: 229.579 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo rozvíjet spolkové aktivity v obci Horní Ředice, a to vybavením místní hasičské zbrojnice. Zdejší společenská místnost je totiž využívána nejen pro schůze a akce pobočného spolku dobrovolných hasičů (např.kroužek mladých hasičů, valné hromady, apod.), ale i pro aktivity místních sokolů nebo samotné obce. V rámci projektu byla tedy společenská místnost a její zázemí vybavena nábytkem (stoly, židle, skříně) a promítací technikou (notebook a projekční zařízení), což ve svém důsledku ještě zvýší možnosti využití této budovy v obci.

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Chvojenec

Název projektu: Modernizace prostor v MŠ Chvojenec

Číslo výzvy MAS: Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 40.695,18 Kč

Výše dotace: 24.900,- Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu došlo k položení dlažby ve 2 místnostech - kuchyň a jídelna MŠ Chvojenec. Dále v kuchyni byly vyměněny odpady a následně zde byla provedena i výmalba.

 

logo maly leader uni final 2020

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Chvojenec

Název projektu: Modernizace prostor v MŠ Chvojenec

Číslo výzvy MAS: Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 40.695,18 Kč

Výše dotace: 24.900,- Kč

 

Výsledek projektu:

V rámci projektu došlo k položení dlažby ve 2 místnostech - kuchyň a jídelna MŠ Chvojenec. Dále v kuchyni byly vyměněny odpady a následně zde byla provedena i výmalba.

 

logo maly leader uni final 2020

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Radhošť

Název projektu: Obnova údržba venkovského parku před bytvokou a částí prostranství bývalého obchodu v obci Radhošť

Číslo výzvy MAS: Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Místo realizace: Radhošť

Celková výše projektu: 59.861,10 Kč

Výše dotace: 24.900,- Kč

 

Výsledek projektu:

V parku před bytovkou a části prostranství bývalého obchodu, které slouží ke komunitnímu životu v obci (konají se zde veškeré venkovní obecní akce), byly vykáceny 2 ks lip, 1 ks borovice a přestárlé a proschlé keře. Poté byla provedena výsadba nových stromů a keřů a umístění venkovního mobiliáře.

 

logo maly leader uni final 2020

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Radhošť

Název projektu: Obnova údržba venkovského parku před bytvokou a částí prostranství bývalého obchodu v obci Radhošť

Číslo výzvy MAS: Malý LEADER pro Holicko pro rok 2020

Místo realizace: Radhošť

Celková výše projektu: 59.861,10 Kč

Výše dotace: 24.900,- Kč

 

Výsledek projektu:

V parku před bytovkou a části prostranství bývalého obchodu, které slouží ke komunitnímu životu v obci (konají se zde veškeré venkovní obecní akce), byly vykáceny 2 ks lip, 1 ks borovice a přestárlé a proschlé keře. Poté byla provedena výsadba nových stromů a keřů a umístění venkovního mobiliáře.

 

logo maly leader uni final 2020

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Uhersko

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Uhersko výstavbou nového chodníku při silnici III/30513

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Uhersko

Celková výše projektu: 337.825,95 Kč

Výše dotace: 320.934,65 Kč

 

Výsledek projektu:

Obec Uhersko se rozhodla řešit bezpečnost chodců podél silnice III/30513, kde je koncentrovaná veškerá občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, sokolovna, mateřská škola a obchod s potravinami). Bohužel zde dosud chodník chyběl a chodci byli nuceni chodit po nezpevněné krajnici. Díky projektu tedy bylo postaveno 81 metrů nového chodníku, který nejen zvýšil bezpečnost dospělých chodců, ale zejména dětí, které zde navštěvují buď MŠ nebo sokolovnu. Po ukončení stavebních prací byl okolní nezpevněný terén zpětně oset travou.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Uhersko

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Uhersko výstavbou nového chodníku při silnici III/30513

 

 

Číslo výzvy MAS: 6.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2019)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Uhersko

Celková výše projektu: 337.825,95 Kč

Výše dotace: 320.934,65 Kč

 

Výsledek projektu:

Obec Uhersko se rozhodla řešit bezpečnost chodců podél silnice III/30513, kde je koncentrovaná veškerá občanská vybavenost (obecní úřad, pošta, sokolovna, mateřská škola a obchod s potravinami). Bohužel zde dosud chodník chyběl a chodci byli nuceni chodit po nezpevněné krajnici. Díky projektu tedy bylo postaveno 81 metrů nového chodníku, který nejen zvýšil bezpečnost dospělých chodců, ale zejména dětí, které zde navštěvují buď MŠ nebo sokolovnu. Po ukončení stavebních prací byl okolní nezpevněný terén zpětně oset travou.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi