Image

Podpořené projekty - program CLLD

Moderní technika v zemědělství

Podpořené projekty - CLLD pondělí, 18 listopad 2019

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Zemědělská společnost Ostřetín, a.s.

Název projektu: Moderní technika v zemědělství

 

Číslo výzvy MAS: 3 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Ostřetín

Celková výše projektu: 2.399.430 Kč

Výše dotace: 743.625 Kč

 

Výsledek projektu:

Cílem projektu bylo pořízení nové moderní techniky v zemědělství, která by nahradila již velmi zastaralé stroje. Konkrétně byl pořízen traktor John Deere 6105MC a rozmetadlo Fliegel ADS 120, jež budou využity především v rostlinné výrobě pro odvoz a následnou aplikaci chlévské mrvy na pole. Dále pak traktor bude využit i k sezonním pracím v rostlinné výrobě, shrnování zeleně, sušení sena. Navíc v rámci projektu vzniklo 1 nové pracovní místo pro obsluhu těchto strojů.

Naposledy změněno 18. 11. 2019

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi