Image

Podpořené projekty - program CLLD

Chodník Dolní Roveň

Podpořené projekty - CLLD úterý, 21 červenec 2020

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Dolní Roveň

Název projektu: Chodník Dolní Roveň

 

Číslo výzvy MAS: 4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Opatření: 2 - Bezpečnost silničního provozu

Místo realizace: Dolní Roveň

Celková výše projektu: 1.169.215,00 Kč

Výše dotace: 1.110.754,25 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce chodníku při místní komunikaci v Dolní Rovni vedoucí za tokem Lodrantka v úseku od centra obce až k budově „malé“ školy v Horní Rovni o celkové délce 1.388,88 m. Původní stav chodníku nesplňoval požadavky na bezpečnost chodců ani na bezbariérovost. Realizace projektu tedy výrazně přispěla ke zvýšení bezpečnosti v obci, především pak dětí školou povinných.

Naposledy změněno 21. 07. 2020

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi