Image

Podpořené projekty - program CLLD

Jezdecká stáj veřejnosti

Podpořené projekty - CLLD úterý, 15 srpen 2023

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Jezdecká stáj Dolní Jelení

Název projektu: Jezdecká stáj veřejnosti

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Dolní Jelení

Celková výše projektu: 237.247 Kč

Výše dotace: 161.600 Kč

 

Výsledek projektu:

Spolek Jezdecká stáj Dolní Jelení se od roku 2010 věnuje aktivitám s využitím koní. Pořádá dětské dny, jezdecké hry, jezdeckou školičku, tábory s koňmi, vožení dětí na ponících nebo v kočáře, atd. Cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím pořízení šatních skříněk, nádob na tříděný odpad a vybavení pro voltižní kroužek (voltižní madla, dečka a uzdečka) zkvalitnit podmínky svým členům při účasti na zájmových volnočasových aktivitách. Naopak multifunkční domek se skluzavkou, lavičkami a pískovištěm rozšířil areál o atraktivní způsob relaxace pro širokou veřejnost. Areál spolku je totiž v každodenním provozu.

Naposledy změněno 15. 08. 2023

Projekty

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi