Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

Nákup kolového traktoru

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Martin Štěpánek

Název projektu: Nákup kolového traktoru

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 1 - Podpora zemědělských podniků

Místo realizace: Dolní Ředice

Celková výše projektu: 3.563.450 Kč

Výše dotace: 1.200.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Štěpánek hospodaří na cca 35 ha a zabývá se jak živočišnou (výkrm prasat), tak i rostlinnou výrobou. Doposud disponoval pouze jedním kolovým traktorem, který byl na některé polní práce výkonově nedostačující. Nákup druhého kolového traktoru umožnil zkvalitnit a zefektivnit tyto polní práce, a to i díky jeho vybavení GPS navigací s automatickým řízením. Navíc byla navázána spolupráce s obcí: traktor je příležitostně využíván i pro poskytování služeb obci (prohrnování komunikací v zimě, svoz bioodpadu, apod.).

SÁZÍME STROMY, KTERÉ SPOJUJÍ - HORNÍ ŘEDICE

Od výsadby posledních 2 partnerských stromů nás nemohlo nic odradit. Ačkoliv byl terén kvůli zpoždění výstavby nové silnice (slušně řečeno) ve velmi nepříznivém stavu, tak se zaměstnancům Horních Ředic nakonec podařilo zasadit dvě lípy (ještě dříve než začne mrznout a vše zapadne sněhem). Podpořit sázení přišly i děti z první třídy místní ZŠ zazpíváním písničky "Nesem vám noviny".
 
A zde ještě krátké slovo starosty Ing. Jiřího Kosela:
Naše obec je charakteristická především dlouhodobou snahou zastupitelů obce o všestranný rozvoj celého hornoředického katastrálního území. Tedy nejen péčí o intravilán, což by mělo být samozřejmostí, ale také o extravilán obce (vybudovaná síť zpevněných polních cest, výsadba zeleně, protipovodňová opatření…).
Obec zajistila již před více než 20 lety svým občanům veškerou základní technickou vybavenost. S péčí řádného hospodáře udržujeme, modernizujeme a rozšiřujeme obecní majetek. A tak se můžeme prezentovat opravenými místními komunikacemi, několikrát rekonstruovanou bezbariérovou základní školou, nově postavenou mateřskou školou, funkčním obecním domem se službami, úsporným veřejným osvětlením, upraveným hřbitovem, širokým sportovním zázemím, bohatou květinovou výzdobou, dvěma soukromými restauračními zařízeními, obchodem s potravinami…
Velkým projektem byla výstavba tlakové kanalizace v obci, která se napojila na kanalizaci holické městské části Podhráz. Takovéto navýšení dimenze hlavního tlakového potrubí následně umožnilo odkanalizování i okolních obcí – Dolních Ředic, Časů a Chotče. Prostřednictvím dotací MAS Holicko se podařilo moderně vybavit počítačovou učebnu a venkovní učebnu na základní škole, vybavit klubovny místních spolků (SDH, FK, TJ SOKOL) a také podpořit několik podnikatelských projektů v obci. Posledním úspěšným projektem, na kterém jsme spolupracovali s MAS, je dokončení zahrady nově vybudované MŠ v přírodním stylu.
Největší přínos MAS Holicko spočívá ve snaze o všestranný rozvoj celého regionu, a to hlavně informováním o vyhlášených dotačních výzvách a následnou pomocí s procesem administrace.
 
Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali dvě lípy, které byly vysazeny u bývalé silnice I-36 vedle památníku padlých pruských vojáků. Obec na výše uvedeném pozemku zároveň plánuje osadit pamětní desku obětem havárií na této dlouhé roky nebezpečné silnici.

KAM NA HOLICKU v prosinci 2023

Venku proletuje sníh. Maminky žhaví trouby na pečení voňavého cukroví, protože advent a s ním i Vánoce se blíží. No prostě, čeká nás nádherný čas. A pokud si najdete skulinku ve svém nabitém diáři, tak zde je pár tipů na trávení volného času.

Podpora investic do nezemědělských činností - Vysoké Chvojno

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Arnošt Košťál

Název projektu: Podpora investic do nezemědělských činností - Vysoké Chvojno

  

Číslo výzvy MAS: 7 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 885.599 Kč

Výše dotace: 315.000 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Košťál doposud podnikal v oboru tesařských a klempířských prací. Díky projektu, který byl zaměřen na pořízení pásového bagru, rozšířil svou nabídku služeb i o obor stavebnictví - výkopové práce a další úkony spojené s přípravou staveniště a dokončovacími pracemi. Současně se pan Košťál zavázal s pomocí pořízeného bagru spolupracovat s obcí Vysoké Chvojno na zemních a výkopových pracích a údržbě obecních pozemků.

Rábská keramika a borůvky z Vyšehněvic - Regionální značka Kraj Pernštejnů přivítala další dva nové producenty

Jak asi vypadá tříkilometrový borůvkový záhon? Kdo by se chtěl podívat na vlastní oči, má možnost vyrazit v létě na samosběr borůvek do Vyšehněvic na Bohdanečsku. Rodina Novákových se svým zetěm Lukášem Kopeckým zde před lety založila pole kanadských borůvek a za sebou teď mají druhou prodejní sezónu. Především je to ale samá dřina. Zvlášť když většinu prací děláte ručně – sázení, pletí, stříhání i samotný sběr borůvek, přičemž borůvky dozrávají postupně a k jedné rostlině se tak musíte několikrát vrátit. Mimo jiné i vysoký podíl ruční práce ocenila certifikační komise Kraje Pernštejnů, která se sešla 22. listopadu a udělila regionální značku právě vyšehněvickým borůvkám.

Druhou oceněnou se stala paní Kateřina Dubcová se svou rábskou keramikou z dílny Mozaika. Její keramické výrobky se vyznačují originální barevností a jemnými vzory. Uměleckou školu vystudovala paní Dubcová v Anglii a po návratu do Čech se rozhodla keramice věnovat naplno. V obci Ráby na Pardubicku založila dílnu Mozaika, kde pořádá keramické kurzy pro děti i dospělé. Pro tvorbu je použita keramická hlína z Jaroměře, dřevěné doplňky ke keramice pocházejí od místních truhlářů. Originální keramiky si všimla i Česká televize, která o paní Dubcové odvysílala reportáž v pořadu Toulavá kamera.

V rámci středečního jednání komise byly také schváleny žádosti o recertifikaci značky jejím současným držitelům: houslaři Janu F. Veselému, kravskému mléku ze Živanic, hospodářství Štěpánek z Ředic, které se věnuje chovu vepřů a holické Pepeho zmrzlině.

„Stručně řečeno - regionální značka Kraj Pernštejnů oceňuje lokální producenty, kteří svou práci dělají poctivě a srdcem,“ říká koordinátorka značky M. Kaplavková. Jednotlivé výrobky jsou označeny logem značky – dubovým listem v kruhovém poli. Aktuálně se regionální značkou Kraj Pernštejnů může pochlubit 31 místních zemědělců, producentů potravin, ale také řemeslníků a umělců z Pardubicka, Bohdanečska a Holicka.

MAS Holicko vyhlašuje výzvu č.8 - PRV

IROP CZ RO B C RGB

Datum vyhlášení výzvy MAS: 21.11.2023

Termín příjmu projektových záměrů: 21.11.2023 - 9.1.2024

 

Podporované aktivity:

7. Podpora spolkového života

Podpora zahrnuje investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny) včetně obecních knihoven.

Výše způsobilých výdajů projektů: 50.000 - 300.000,- Kč

Výše dotace: 80% - režim nezakládající veřejnou podporu nebo režim de minimis

 

Finanční alokace: 78.947,- Kč (dotace EU)

Územní vymezení: území MAS Holicko, pro které je schválena SCLLD pro období 2014-2020, tzn. kromě nově přistoupivší obce Veliny

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovnice SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažerka SCLLD Ing. Hana Kylarová, kontaktní telefon: 777 044 286, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jsou naplánována školení předkladatelů projektových záměrů, jež proběhnou:

  • Úterý 6.12.2023 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MAS Holicko (Náměstí T.G.Masaryka 1096, Holice). 

 

Kompletní informace o výzvě jsou zveřejněny zde: https://www.holicko.cz/vyzvy-mas/category/74.html

KANCELÁŘE MAS HOLICKO NA NOVÉ ADRESE

Dáváme na vědomí všem našim členům, partnerům, spolupracovníkům a žadatelům, že ode dneška nás najdete na nové adrese.

Ke stěhování nás vedly 2 důvody:

  1. nové rozvojové aktivity MAS a s tím spojené rozšíření pracovního týmu,
  2. potřeba bezbariérového přístupu z důvodu častých návštěv seniorů.

 

Zůstali jsme na náměstí (pouze na jeho opačné straně) a sídlíme v přízemí. Konkrétněji nás najdete ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce (bývalé prostory Butiku u Petry).

Naše nová adresa je: Náměstí T. G. Masaryka 1096, Holice.

SÁZÍME STROMY, KTERÉ SPOJUJÍ - RADHOŠŤ

Dnešní sázení stromů v obci Radhošť bylo spojeno s oslavou 17. listopadu 1989 – Dne boje za svobodu a demokracii. Sázení dvou jeřábů oskeruše využili místní obyvatelé k příjemnému setkání. Vzhledem k teplotě okolo 4 stupňů se podával čaj (i s rumem), štrůdl a bábovka. Po zasazení stromů proběhl slavnostní přípitek. Oskeruše má jedlé plody, a proto si místní v nadsázce naplánovali setkání za 10 let až začnou stromy plodit.
 
A zde ještě krátké slovo starosty Dušana Tesaře:
K samotné obci Radhošť náleží místní část Sedlíštka a osada Bory (lidově U tří kocourů). Nachází se zde několik méně známých míst například přírodní památka rybník Šejval. Radhoští prochází cyklostezka, která vede podél klikatící se řeky Loučné a po které se dostanete kolem dvoru Malejov a koňských výběhů v Janovičkách do obce Zámrsk, aniž byste přejížděli hlavní silnici. Řeka Loučná protéká údolím pod návrším kostela sv. Jiří, dominantou naší obce. Na začátku 21. století byl kostel se zvonicí zařazen mezi kulturní památky a započalo se s jeho dlouholetou opravou. Dřevěná zvonice je pozůstatkem původního vyhořelého kostela. Ve zvonici se nacházely tři zvony, jeden z nich se zachoval dodnes. Jeho stáří je datováno do 16. století. Nyní prochází kompletní rekonstrukcí ohradní zeď hřbitova, která je nedílnou součástí celého návrší.
V obci je staletá sokolovna, kde se uskutečňuje veškeré kulturní dění v obci. V areálu sokolovny se nachází venkovní cvičiště a nově zrekonstruované dětské hřiště. Dalším spolkem v obci jsou dobrovolní hasiči, jejichž zázemí je součástí budovy obecního úřadu.
Obec leží na železniční trati Pardubice – Česká Třebová, což nabízí i jednoduchou dopravu nejen do škol a zaměstnání. V posledních letech byla v obci dokončena plynofikace, vybudován vodovodní řad a uskutečnila se kompletní obnova rozvodu elektrické energie společně s rekonstrukcí veřejného osvětlení a místního rozhlasu. V rámci ozelenění obcí se vysadila nová zeleň a zároveň se zabudovaly dřevěné sety k posezení.
Díky působnosti MAS Holicko jsme informovaní o dotacích, které jsou určené obcím.
 
Do projektu „Stromy, které spojují“ jsme vybrali jeřáb Oskeruše. Je to stará odrůda patřící do naší lokality, takže do parčíku Pod chaloupkami krásně „zapadnou“. Vytrvalý strom se dožívá až 500 let. Má jedlé plody, které můžou sloužit i k podzimní dekoraci.

SÁZÍME STROMY, KTERÉ SPOJUJÍ - VELINY

Ve Velinách na svatého Martina sice nesněžilo, ale přibyly zde 2 stromy partnerství - kaštany jedlé. Setkání všem zpříjemnila výborná káva a domácí koláč. Program pro děti zase zpestřila ovečka Shaun a sympatický myšák.
 
A zde ještě krátké slovo starosty Lukáše Janečka:
Znak naší obce se skládá ze zeleného šindele na bílém poli a tří zlatých borových šišek. Šindel symbolizuje střechu starobylého kostela z roku 1752, zelená barva je barvou polí a lesů v okolí a borová šiška má také vztah k lesům. Ať se totiž ve Velinách vydáte na kteroukoliv světovou stranu, tak vždycky dojdete do lesa. Okolní lesy jsou rájem houbařů a sběračů lesních plodin. Lesů si tady hodně vážíme a i toho, že v obci nemáme žádný těžký průmysl. Zeleň se tady snažíme udržovat v co nejlepším stavu a výsadba nových stromů v obci se bude jen stupňovat.
Nejvíce jsme pyšní na cyklostezku vedoucí z Velin do Borohrádku, která je opravdu hodně využívaná a skoro celá vede lesem. Její část vede i po Naučné stezce rytíře Velingera nebo také okolo tábora Mlýnek, rekreačního chatkového komplexu, do kterého hodně investujeme a máme tak rezervace na několik let dopředu. Dominantou obce je dřevěný kostel sv. Mikuláše (národní kulturní památka) postavený v barokním stylu, který je hojně vyhledávaným místem v rámci celého našeho regionu, a to nejen návštěvníky z Čech, ale i ze sousedních zemí. Mimoto je kostel také využíván i jako kulturně společenské centrum. Pořádají se zde totiž různé koncerty a představení. Obec Veliny byla navíc oceněná v roce 2014 v soutěži Vesnice roku bílou stuhou za činnost mládeže.
V MAS Holicko jsme krátce, takže na významnější spolupráci zatím čekáme.
 
Naše obec si zvolila dva kaštany jedlé, které lemují chodníček k novému kulturnímu domu. Na tomto místě již byly kaštany sázeny i v předchozích letech, takže ty nové sem nejen krásně zapadly, ale vznikla tu i krásná alej.

Stavební úpravy domu čp. 313 pro zřízení 3 dvoulůžkových pokojů.

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Jaroslava Konečná

Název projektu: Stavební úpravy domu čp. 313 pro zřízení 3 dvoulůžkových pokojů.

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 619.580,06 Kč

Výše dotace: 269.040 Kč

 

Výsledek projektu:

Předmětem projektu byla modernizace, zvýšení kapacity a kvality ubytovacího zařízení v Holicích „Skrblíkova restaurace“. Dosavadní ubytovací kapacita (7 hostinských pokojů se 14 lůžky a 9 přistýlkami) nesplňovala požadavky na rostoucí počet žádostí o ubytování v Holicích. Z tohoto důvodu se žadatelka rozhodla přestavět původní salonek a přípravnu jídel v 2. NP na 3 dvoulůžkové pokoje se samostatnými koupelnami a balkonem a na místnost pro uložení čistého prádla. Součástí bylo i vybavení těchto pokojů základním nábytkem.

Kalendář aktualit

« Červenec 2024 »
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Aktuality

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi