Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Holicko - osobnosti známé i neznámé

Michaela Kovářová

ŠKOLÍCÍ CENTRUM PRO PŘÍPRAVU JEDNOTEK sdho A EVAKUAČNÍ STŘEDISKO - DOLNÍ ŘEDICE

ČÍSLO VÝZVY: 4 (2012)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 666.000,- Kč

 

Neziskové organizace mohou čerpat dotace na vlastní provoz a osvětové projekty v rámci širokého spektra témat, jako je např. rozvoj lidských zdrojů, udržitelné podnikání a využívání zdrojů, volnočasové aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů a poskytování poradensko-informačních služeb. Důležitým prvkem projektů bývá propojení neziskového sektoru s komerčním včetně zapojení veřejné správy.

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

OP Z podporuje projekty, které dokáží předcházet nezaměstnanosti, posilují rozvoj lidských zdrojů, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační služby.

Více o OP Z a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP Z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

IROP se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost, poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení, podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné využít k novým společensko-kulturním účelům.

Více o IROP a podrobnosti zde.

oficiální odkaz na webové stránky IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OP VVV zabezpečuje zvyšování kvality vzdělávání na základních, středních i vysokých školách s důrazem na využívání moderních ICT technologií a používání cizích jazyků, propaguje technické, přírodovědné a environmentálně zaměřené obory a předměty, posiluje finanční gramotnost a rozvíjí podnikatelské dovednosti studentů, zasazuje se o investice do výzkumných a vývojových kapacit, o popularizaci vědy a přenos poznatků mezi sektory a zeměmi. 

Více o OP VVV a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. 

Více o OP ŽP  a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webocé stránky OP ŽP: http://www.opzp.cz/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

21. 08. 2015

Dotace pro školy

Školy a ostatní školská zařízení mohou získat dotace z programů, jak na investiční projekty, tak i na tzv. "měkkých" projekty jejichž prostřednictvím dojde ke zvýšení  kvality vzdělávání.

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

IROP se zaměřuje na mimo jiné i na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v oblasti předškolního, základního, středoškolského, volnočasového a celoživotního vzdělávání v následujících kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Více o IROP a podrobnosti zde.

oficiální odkaz na webové stránky IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP VVV zabezpečuje zvyšování kvality vzdělávání na základních, středních i vysokých školách s důrazem na využívání moderních ICT technologií a používání cizích jazyků, propaguje technické, přírodovědné a environmentálně zaměřené obory a předměty, posiluje finanční gramotnost a rozvíjí podnikatelské dovednosti studentů, zasazuje se o investice do výzkumných a vývojových kapacit, o popularizaci vědy a přenos poznatků mezi sektory a zeměmi. 

Více o OP VVV a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Hamonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

OP Z podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. 

Více o OP Z a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP Z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

21. 08. 2015

Dotace pro obce

Obce mohou získat dotace z  programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství.

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

Více o OP ŽP  a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webocé stránky OP ŽP: http://www.opzp.cz/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Integrovaný regionální operační program 

IROP se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.

Více o IROP a podrobnosti zde.

oficiální odkaz na webové stránky IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

OP Z podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. 

Více o OP Z a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP Z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Harmonogram výzev rpo rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

PRV má za úkol přispívat k rozvoji začínajících i fungujících zemědělských a lesnických podniků, iniciuje modernizaci firem, zlepšuje jejich výkonnost a podporuje investice do výzkumu a vývoje v oblasti živočišné a rostlinné výroby, zahrnuje také opatření umožňující zemědělským podnikatelům rozšířit vlastní obor činnosti a diverzifikovat tak svoje aktivity.

Více o PRV a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky PRV: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde. 

 

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podnikatelé v živočišné i rostlinné výrobě, chovatelé ryb a lesní hospodáři mohou čerpat podporu především z Programu rozvoje venkova , Operačního programu Rybářství a Operačního programu Životní prostředí. Dotovány jsou investice pro udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy, investice do výstavby hospodářských budov a potřebné infrastruktury. Prostředky jsou poskytovány také na nové technologie a zpracovatelské postupy, inovace a poradenské služby. O dotace se mohou ucházet začínající podnikatelé i fyzické a právnické osoby s historií.

 

Program rozvoje venkova 

PRV má za úkol přispívat k rozvoji začínajících i fungujících zemědělských a lesnických podniků, iniciuje modernizaci firem, zlepšuje jejich výkonnost a podporuje investice do výzkumu a vývoje v oblasti živočišné a rostlinné výroby, zahrnuje také opatření umožňující zemědělským podnikatelům rozšířit vlastní obor činnosti a diverzifikovat tak svoje aktivity.

Více o PRV a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky PRV: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Operační program Rybářství 

OP R podporuje zvyšování produkce sladkovodních ryb, zlepšuje kvalitu vodního prostředí v rybnících, zajišťuje modernizaci zpracovatelských kapacit (výroben) a poskytuje prostředky pro zlepšení pracovních podmínek v odvětví rybářství. 

Více o OP R a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

Více o OP ŽP  a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP ŽP: http://www.opzp.cz/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro firmy s výrobním zaměřením je připraveno množství programů, které mají napomoci ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti pomocí zavádění inovací, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podpory výzkumu a vývoje nebo například snižování energetické náročnosti.

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP PIK se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu. 

Více o OP PIK a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP PIK: http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Operační program Životní prostředí 

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

Více o OP ŽP  a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webocé stránky OP ŽP: http://www.opzp.cz/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Operační program Zaměstnanost 

OP Z podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. 

Více o OP Z a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP Z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Harmonogram výzev rpo rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke tažení zde.

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

21. 08. 2015

DOTAČNÍ RÁDCE

Neorientujete se dostatečně v oblasti dotací ze zdrojů EU, jednotlivých ministerstev nebo Pardubického kraje? Tak právě Vám MAS HOLICKO nabízí poradenství v oblasti zskávání dotací.

 

Naše nabídka zahrnuje veškeré služby v rámci celého projektového cyklu, a to jak pro podnikatele, tak i pro obce:

KONZULTAČNÍ ČINNOST:

 • Poradenství a monitoring v oblasti krajských, národních a evropských dotačních programů
 • Vyhledání vhodného zdroje financování (dotačního titulu) projektového záměru

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE:

 • Zpracování žádostí o dotaci z národních a evropských programů
 • Zpracování případových studií, studií proveditelnosti, studií využitelnosti a podnikatelských plánů
 • Zpracování regionálních/tématických, strategických a programových dokumentů
 • Zpracování strategických plánů obcí

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ - PROJEKTOVÝ MANAGEMENT:

 • Zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem dotace
 • Asistence při realizaci projektů financovaných z národních a evropských programů
 • Zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, podkladů pro vyúčtování projektu a komplexní administraci
 • Poradenství k přípravě výběrových řízení dle pravidel dotačního programu
 • Řízení realizace včetně řešení neočekávaných změn
 • Poradenství k publicitě dle pravidel dotačního programu

 

Ceník poradenské činnosti je ke stažení zde.

 

RYCHLÝ PŘEHLED DOTACÍ PRO JEDNOTLIVÉ SEKTORY


 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

chtěli bychom Vás informovat o vydání nového Zpravodaje MAS Holicko č. 2/2015. Toto číslo stejně jako ty předchozí je zveřejněno na našich internetových stránkách v sekciDOKUMENTY / ZPRAVODAJ MAS Holicko.

Programový rámec je dokument definující realizaci části SCLLD prostřednictvím jednoho z programů podporovaných z ESI fondů, tj. Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí.

 

MAS Holicko bude moci svému území nabídnout dotaci pouze z IROP a PRV. Podporované aktivity vycházejí z obsahu jednotlivých Operačních programů a z analytické a strategické části SCLLD MAS Holicko.

ESI fondy

Předpokládaná alokace (2016 - 2022)

Podporované aktivity Možní žadatelé
IROP 23,334 mil. Kč
 • Vzdělávání,
 • Bezpečnost silničního provozu.
 • Obce, svazky obcí,
 • Základní školy, další školská zařízení a jejich zřizovatelé.
PRV 11,176 mil Kč
 • Podpora zemědělských podniků,
 • Podpora potravinářských podniků,
 • Podpora malých podniků,
 • Ochrana lesních porostů,
 • Zpřístupnění lesa návštěvníkům.
 • Zemědělci,
 • Výrobci potravin,
 • Nezemědělští mikro a malí podnikatelé,
 • Subjekty hospodařící v lesích.

 

Tato PRACOVNÍ VERZE Programových rámců je určena pro připomínkování široké veřejnostiObsah jednotlivých programových rámců totiž ještě není konečný. Na základě Vašich reakcí, bude finanční alokace rozdělena mezi jednotlivá opatření. A tudíž se může stát, pokud v území nezjistíme zájem o některé opatření, že bude z Programového rámce vyřazeno. Proto Vás prosím o zaslání jednoduché informace, že máte v plánu realizovat projektový záměr v daných opatřeních, v následující struktuře:

 

Název organizace:

Stručná specifikace projektu – max. 100 znaků

Předpokládaný termín realizace

Předpokládaná výše nákladů bez DPH

Vzor

Výstavba chodníků podél hlavní komunikace, cca 800 m

2017

700 000 Kč

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

 

 

Veškeré připomínky nebo informace o plánovaných projektech, prosím, zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu zprávy uveďte „programové rámce MAS Holicko“.

V případě zájmu si můžete domluvit osobní schůzku s ředitelkou MAS Ing. Michaelou Kovářovou (tel.: 775 302 057), případně je možné uspořádat hromadné setkání dle zaměření potencionálních žadatelů (obce, zemědělci, cestovní ruch, ostatní podnikatelé, školy, apod.).


IROP:

2. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP (PLATNÁ K 12.10.2015)

 

1. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP (PLATNÁ K 2.7.2015)

 

PRV:

2. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV (PLATNÁ K 12.10.2015)

 

1. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV (PLATNÁ K 2.7.2015)


IROP CZ RO B C RGB

IROP CZ RO B C RGB

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko pro období 2014–2020 je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období.

Jedná se o širokou strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie bude obsahovat komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Je třeba definovat a především podložit jednotlivé požadavky potřeb regionu. SCLLD je ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS, propojující subjekty, záměry a zdroje.

 

 Obsah strategie:

1) Popis území a zdůvodnění jeho výběru

 • vymezení a charakteristiky území,
 • historie a zkušenosti místního partnerství.

 2) Analytická část

 • socio-ekonomická analýza,
 • SWOT analýza,
 • analýza problémů a potřeb.

 3) Strategická část

 • stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření,
 • popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky,
 • vazba na strategické dokumenty,
 • akční plán obsahující popis programových rámců s rozdělením na opatření CLLD s tématy projektů, včetně principů pro určení preferenčních kritérií,
 • vazba na horizontální témata.

 4) Implementační část

 • popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS,
 • popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity,
 • popis animačních aktivit,
 • popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce,
 • popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci).

5) Přílohy

 • finanční plán a indikátory pro programové rámce,
 • mapa území a seznam obcí,
 • popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie,
 • analýza rizik,
 • čestné prohlášení.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.