Image

Projekty a aktivity MAS Holicko

Holicko - osobnosti známé i neznámé

Michaela Kovářová

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na společné jednání Valné hromady,Správní rady a Dozorčí rady MAS Holicko.

Jednání se koná dne 13. 5. 2015 v 15:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích. 

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Změna v partnerské základně MAS Holicko
 3. Informace o činnosti MAS v roce 2014 a Hodnotící zpráva MAS Holicko za rok 2014
 4. Informace o hospodaření MAS v roce 2014 a účetní závěrka MAS za rok 2014
 5. Informace o výsledku zprávy nezávislého auditora  - audit účetní závěrky, audit dotace z PRV
 6. Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2014
 7. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2015
 8. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2015
 9. Různé
 10. Závěr

 V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

Dne 5. března 2015 zasedala v areálu Perníkové chaloupky v Rábech (pod hradem Kunětická hora) již třetí certifikační komise, aby zhodnotila žádosti o značku KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. Značka, kterou koordinují MAS Region Kunětická hora, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko je udělována na území těchto tří MAS a třetím kolem úspěšně prošly tyto 4 produkty:

 • Jablka ze sadů od firmy Agrospol Hostovice, a.s.,
 • Sudličkovy ovocné destiláty a likéry firmy Fonticulus spol. s r.o.,
 • Zelenina z Rokytna od Ladislava Soukala,
 • Švestky z Podůlšan od Františka Richtera.

 

V předchozích dvou kolech získalo označení dubového listu již 12 produktů:

 • Bio-zelenina z ekofarmy Horní Ředice od Ing. Jitky Píchové z Horních Ředic,
 • Pekařské výrobky z Uherska od Ing. Davida Nováka z Uherska,
 • Vinuté perle a bižuterie od Magdalény Šotolové ze Starých Ždánic,
 • Jehňata z rodinné farmy Zetkovi ze Starých Ždánic,
 • Kunětickohorský med ze Včelí farmy Němčice—Valenta Pavel,
 • Pernštejnský kapr od  společnosti Rybniční hospodářství, s.r.o. z Lázní Bohdaneč,
 • Dekorativní vazby ze sušených květin od Vlasty Sekyrkové z Lázní Bohdaneč,
 • Jahody od Jiřího Houdy z Lázní Bohdaneč,
 • Strašovský česnek od spolku Strašovský Paličák z.s. ze Strašova,
 • IMUNOPREVENC od Jiřího Václavíka z Dolan,
 • Mléčné výrobky z Farmy APOLENKA ze Spojilu,
 • Kunětická zmrzka od Moniky Pavlisové z Kunětic.

 

Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním prostředím, kvalitními a šetrnými formami hospodaření, tradičními výrobky atd. To oceňují návštěvníci, ale i místní obyvatelé, kteří tak mají zároveň příležitost podpořit „svého“ výrobce. Certifikace pomáhá čelit nepůvodním produktům s pochybnou značkou „pravosti“  a „původnosti“.

MODERNIZACE SKRBLÍKOVY RESTAURACE

Číslo výzvy: 6 (2013)

Fiche: 4 - Venkov - balzám pro města

Výše dotace: 120.744,- Kč

Partneři projektu: MAS Litomyšlsko, o.p.s., MAS Bohdanečsko, z.s., MAS Holicko, o.p.s., MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s., Místní akční skupina Svitava z.s., MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Termín realizace: 1. 9. 2014 - 30. 6. 2015

Celkové výdaje projektu MAS Holicko: 500.000,- Kč

Celková dotace projektu MAS Holicko: 500.000,- Kč

Popis projektu: Smyslem projektu je  posílení spolupráce mezi začínajícími a zkušenějšími MAS v rámci Pardubického kraje v oblasti předávání správné praxe a postupů s využitím zkušeností programovacího období 2007 -2013.

Cíl projektu:  Cíli projektu jsou podpora rozšíření spolupráce MAS v Pardubickém kraji a nastavení mechanismu monitoringu a evaluace.

Výstupy projektu: Výstupem projektu bude komplexně zpracovaná metodika možných postupů při evaluaci a monitoringu strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Metodika využije zkušeností a příkladů dobré praxe zúčastněných partnerských MAS z programovacího období 2007 - 2013.

 

 

realizace projektu


   

 

Jednání koordinační pracovní skupiny:

 

Konference projektů spolupráce v Choceradech - 8. června 2015:

Cílem projektů spolupráce je účast místních akčních skupin na společném projektu s jinou MAS. Spolupráce může probíhat na dvou úrovních:

a) národní spolupráce (spolupráce mezi MAS ČR)

b) mezinárodní spolupráce (spolupráce MAS ČR s minimálně jednou zahraniční MAS)

Při projektech spolupráce realizují místní akční skupiny různé výstupy, které přináší do území MAS trvalou hodnotu obyvatelům či návštěvníkům a zároveň si partneři vyměňují informace a zkušenosti především při řešení společných problémů a potřeb území. Základní myšlenkou ve vztahu k metodě LEADER je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově.

Projekty spolupráce jsou podpořeny z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Výzvu k předkládání projektů v období 2007 - 2013 vyhlašuje MZe ČR. Projekty k financování jsou vybírány na základě splnění kritérií  přijatelnosti, bodového hodnocení hodnotitelskou komisí a podle finanční alokace na výzvu.

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

chtěli bychom Vás informovat o vydání nového Zpravodaje MAS Holicko č. 1/2015. Toto číslo stejně jako ty předchozí je zveřejněno na našich internetových stránkách v sekci DOKUMENTY / ZPRAVODAJ MAS Holicko.

SPORTOVNÍ AREÁL - ZASTŘEŠENÍ CHVOJENEC

Číslo výzvy: 5 (2013)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 385.335,- Kč

Dovolte abychom Vás informovali o tom, že dne 5. března 2015 proběhne 3. kolo certifikace „Kraj Pernštejnů regionální produkt®“

 

Touto značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda, apod.). Značku může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní uvedená kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení.

Pokud máte zájem získat tuto značku pro svůj produkt nebo výrobek, nebo víte o někom kdo na území MAS Holicko (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Vysoké Chvojno) něco zajímavého pěstuje nebo vyrábí. Prosím přihlaste se na tento kontakt: Ing. Michaela Kovářová (koordinátor na území MAS Holicko) -  tel.: 775 302 057, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V prvních dvou kolech bylo označeno regionální značkou s motivem dubového listu celkem 12 produktů, z toho 2 právě z území MAS Holicko (ostatní produkty byly z území MAS Region Kunětické hory a MAS Bohdanečsko). Jmenovitě pekařské výrobky z Uherska od Ing. Davida Nováka z Uherska a bio-zelenina z ekofarmy Horní Ředice od Ing. Jitky Píchové z Horních Ředic.

 


A PROČ SE ZAPOJIT DO SYSTÉMU PODPORY ODBYTU MÍSTNÍ PRODUKCE?

 • Jednotná identita regionu, místních producentů a výrobců v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje.
 • Jednotný systém grafického značení, podmínek výběru a udělování značení, zajišťování podmínek udržování kvality a cílené propagace produktů.
 • Přidělení certifikátu a označení výrobku v systému regionálního značení jednoznačně přispívá ke zviditelnění výrobce a zvýšení odbytu mezi místními obyvateli i návštěvníky, a tím zlepšení jeho ekonomické stability.
 • V oblasti cestovního ruchu na území České republiky se jednoznačně regionální značení stává vyhledávaným artiklem pro návštěvníky vedle turistických známek a dalších celorepublikových systémů.
 • Regionální značky na území České republiky sdružuje Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ), která zajišťuje celorepublikovou prezentaci všech výrobců s platným certifikátem pro svůj výrobek (webové stránky, noviny Doma v regionech, prezentace na veletrzích a akcích cestovního ruchu, prezentační materiály). ARZ v současné době sdružuje již 24 regionů v ČR.

 


CO VÁM ZAPOJENÍ SE DO SYSTÉMU CERTIFIKACE PŘINESE?

 • Zveřejnění v turistických novinách Doma v Kraji Pernštejnů,
 • vytvoření katalogového listu,
 • umístění informace na celorepublikovém výše uvedeném webu a na webu zapojených regionů,
 • výhodné zajištění visaček a samolepek pro označení produktu,
 • možnost prezentace a prodeje produktů v prostorách informačních center a na akcích pořádaných partnery či samotnými regiony,
 • možnost zveřejnění ve veškerých materiálech regionů,
 • možnost zapojení se do aktivit regionů,
 • navázání komunikace a spolupráce s dalšími výrobci nejen v doma, ale i v sousedních regionech,
 • možnost navázání spolupráce s místními prodejci, aj.

 


POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?

Bližší informace Vám ráda poskytne Ing. Michaela Kovářová (koordinátor na území MAS Holicko) -  tel.: 775 302 057, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podrobné  informace k regionálním produktů také naleznete na www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/  a v novinách „Doma v Kraji Pernštejnů“.

Místní partnerství je organizační složka obecně prospěšné společnosti vzniklá na základě smlouvy mezi partnery MAS a obecně prospěšnou společností, která byla zřízena za účelem naplňování zásad stanovených pro činnost MAS. Místní partnerství má vlastní orgány - Valnou hromadu, Programový výbor, Kontrolní výbor a Výběrovou komisi. Kompetence orgánů výcházejí ze standardizačních podmínek daných Ministerstvem zemědělství pro programové období 2014 - 2020 a podrobně jsou specifikovány statutem.

 


VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem Místního partnerství, kterou tvoří všichni partneři MAS. Odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území působnosti MAS Holicko - schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů a schvaluje rozpočet Místního partnerství.

 Členové: viz. seznam Partnerů MAS 

 


Programový výbor

Programový výboor je rozhodovacím orgánem Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména schvalování výzev k podávání žádostí, výběr projektů a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu.

Složení k 12.12.2023:

 
Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Obec Horní Ředice Ing. Jiří Kosel Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček Mgr. Jana Koudelová Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život
Ing. Darina Götzlová Ing. Darina Götzlová FO - nepodnikající Podnikání v ostatních oblastech 
Vladislava Mašková Vladislava Mašková FO - podnikatel  Cestovní ruch
  Ing. Jindřich Hemer Ing. Jindřich Hemer FO - nepodnikající Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství
  Český hudební tábor mládeže o.p.s. Ing. Josef Kušička Neziskový sektor Volnočasové aktivity a spolkový život

                                                                                      


kontrolní výbor

Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména dohled nad tím, že Místní partnerství vyvíjí svou činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. Kontroluje způsob výběru projektů, včetně vyřizování odvolávání žadatelů proti výběru MAS. Je zopovědný za monitoring a hodnocení SCLLD (indikátorový a evaluační plán SCLLD).

 Složení k 12.12.2023:

   Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Jaroslava Píšová Jaroslava Píšová FO - nepodnikající Cestovní ruch
Členové: Obec Dolní Roveň Ing. Miloš Horák Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
  Michal Kurka Michal Kurka FO - nepodnikající Životní prostředí

                                                                    


výběrová komise

Výběrová komise je výběrový orgán Místního partnerství. Do jeho kompetence spadá zejména prvotní výběr projektů na základě objektivních kritérií (navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD).

Složení k 12.12.2023:

    Zástupce člena: Sektor působnosti: Zájmová skupina:
Předseda: Dobrovolný svazek obcí Holicka Miloš Vlasák Veřejný sektor Místní samospráva a svazky obcí
Členové: Milan Shejbal Milan Shejbal FO - nepodnikající Místní samospráva a svazky obcí
  Základní umělecká škola Karla Malicha Mgr. art. František Machač Veřejný sektor Vzdělávání, sociální a zdravotnické služby
  Tomáš Fliger Tomáš Fliger FO - podnikatel Podnikání v ostatních oblastech
  Tělocvičná jednota SOKOL Holice Lukáš Horský Neziskový sektor Volnočasové  aktivity a spolkový život
  Věra Skutilová Věra Skutilová FO - podnikatel Zemědělství, lesnictví, potravinářství a rybářství

 

                                                                            

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi

Please publish modules in offcanvas position.