Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

logolink PK MAS

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 4.10.2017

Datum příjmu žádostí o dotaci: 4.10.2017 – 25.10..2017 (do 12:00 hodin)

Podporované aktivity: Obnova a údržba občanské vybavenosti, venkovského prostoru, sportovních zařízení, sakrálních staveb, podpora péče o krajinu, apod.

Specifikace žadatelů: Obce a nestátní neziskové organizace, které jsou členy/partnery MAS, a které jsou majiteli nemovitosti, která je předmětem projektu.

Územní vymezení: Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko nebo Vysoké Chvojno.

Forma podpory: Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je 400 tis. Kč. Výše způsobilých výdajů projektů bude v rozpětí 10 – 50 tis. Kč. Výše neinvestičního příspěvku ze strany MAS bude činit 70% z celkových způsobilých výdajů projektu. Finanční spoluúčast žadatelů bude min. 30%.

Realizace projektů: musí probíhat až po schválení dotace POV Radou / Zastupitelstvem Pardubického kraje, tj. v období 1.5.2018 (1.7.2018) – 31.12.2018.

 

logo maly LEADER 2018

 

Průběžné informace poskytují: Manažerky MAS Holicko Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Je naplánováno školení předkladatelů projektů, jež proběhne: 17. 10. 2017 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Holicích (v zasedací místnosti).

 

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupné zde.

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na společné jednání Valné hromady, Zakladatelů, Správní rady, Programového výboru, Dozorčí rady a Kontrolního výboru MAS Holicko.

Jednání se koná ve středu 29. 11. 2017 v 15:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích.

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Změna v partnerské základně MAS Holicko
 3. Informace o výsledcích výzev MAS Holicko vyhlášených v roce 2017
 4. Rozhodnutí o podpoření/nepodpoření projektů výzvy Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018
 5. Výzvy MAS Holicko v roce 2018
 6. Aktualizace směrnice MAS pro implementaci Strategie CLLD - 2018
 7. Aktualizace preferenčních kritérií pro hodnocení projektů konečných žadatelů - 2018
 8. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2018
 9. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2018
 10. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
 11. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
 12. Různé
 13. Závěr

 

V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu "Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“ Vás zve na setkání partnerů MAP SO ORP Holice, které se bude konat v pondělí 13.11.2017 od 14:00 hod na MěÚ v Holicích (zasedací místnost). Hlavním bodem setkání bude závěrečná konference projektu MAP.

Na konferenci budete informováni o průběhu a výsledcích projektu. A protože již budou známy i výsledky závěrečné evaluace, tak bude vyhodnocena úspěšnost procesů vytváření partnerství vzdělávacích zařízení a jejich zřizovatelů na Holicku, výsledků a dopadů místního akčního plánu, jeho dopady na strategii MAP. Na základě těchto vyhodnocení budou stanoveny další kroky v rámci zamýšleného projektu MAP II.

 

Potvrďte, prosím, svoji účast / neúčast nejpozději do pátku 3.11.2017 do 16:00 hodin na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon: 775 302 057.

Turistická oblast (TO) Pardubicko má od června 2017 svou destinační společnost. MAS Holicko se stala jedním ze zakládajících členů spolku, jehož cílem je dostat do povědomí obyvatel region Pardubicka jako turistickou destinaci a vytipovat své klíčové produkty z přirozených podmínek destinace. 

Více se dozvíte na oficiálních stránkách spolku.

Systém regionálních produktů, resp. regionálního značení je založen na zviditelnění jedinečnosti jednotlivých regionů a výrobků produkovaných místními výrobci. Slouží nejen výrobcům, kteří prostřednictvím regionálního značení mohou své produkty lépe propagovat, ale i všem, kteří chtějí daný region podporovat, návštěvníky regionu nevyjímaje, a zároveń získat kvalitní produkt daného kraje.

Touto značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda, apod.). Značku může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní uvedená kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení.

Kraj Pernštejnů nese hrdě historický odkaz Viléma II. z Pernštejna—uznávaného uvážlivého hospodáře a především budovatele rybniční soustavy na Pardubicku, jenž významem a rozsahem ve své době převažovala díla Rožmberků. Mnohá z původních vodních děl jsou stále funkční a jsou stabilním tématem či přímo součástí každodenního života, tradičních produktů a výrobků lidí místního kraje.

Značku koordinují MAS Region Kunětická hora, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko.

Pokud máte zájem získat tuto značku pro svůj produkt nebo výrobek, nebo víte o někom kdo na území těchto 3 MAS něco zajímavého pěstuje nebo vyrábí, prosím přihlaste se na tyto kontakty:

 • hlavní koordinátor: MAS Region Kunětické hory - Mgr. Jiří Kuban, tel.: 605 329 028, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • místní koordinátor: MAS Bohdanečsko - Ing. Daniela Dvořáková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • místní koordinátor: MAS Holicko - Ing. Michaela Kovářová, tel: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 


Podrobné informace k regionálním produktům také naleznete na oficiálních stránkách regionálního značení.

IROP CZ RO B C RGB

Dovolte mi Vás touto cestou pozvat k účasti na semináři „CO VÁM NABÍZÍ MAS HOLICKO A JEJÍ STRATEGIE V LETECH 2016 – 2023“, který se uskuteční v úterý 17.10.2017 od 14:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Holicích (2.patro), Holubova 1, 534 01 Holice.

Seminář  je organizován MAS Holicko a účast na něm je bezplatná.

Seminář má za cíl představit podporovaná opatření v rámci Strategie CLLD MAS Holicko (definice příjemce dotace, způsobilé výdaje, výše způsobilých výdajů, výše dotace, preferenční kritéria) a informovat o plánovaných termínech vyhlášení výzev příjmu žádostí o dotaci v roce 2018. Seminář je primárně určen potenciálním žadatelům, na které jsou výzvy zaměřeny, mezi něž patří především obce, školy a vzdělávací zařízení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, zemědělci a vlastníci lesa z území Holicka.

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do pátku 13.10.2017 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení přátelé venkova,

dovolte mi, abych Vás jménem všech organizátorů a spolupořadatelů, pozvala na 9. Národní konferenci VENKOV 2017, která se letos bude konat 1. - 3. listopadu v Pardubickém kraji, a to konkrétně v Golf Resortu Dřítči.

Na webových stránkách http://www.konferencevenkov.cz/2017/uvod/ naleznete již nyní aktuální verzi programu konference. Zde také postupně obdržíte přesnější informace o časovém harmonogramu, formě závazných přihlášek, rezervačním systému a dalších nezbytnostech.

MAS Holicko upozorňuje, že v říjnu 2017 má v úmyslu vyhlásit výzvu pro příjem žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu Malý LEADER pro Holicko, jež bude financován z Programu obnovy venkov Pardubického kraje. Tato informace má v tuto chvíli pouze neoficiální charakter, aby si potencionální žadatelé v území mohli připravit své projektové záměry. MAS v tuto chvíli čeká na oficiální zveřejnění podmínek POV Pardubického kraje a zároveň intenzivně pracuje na přípravě pravidel tohoto dotačního titulu.

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: říjen 2017

Realizace projektů: leden – listopad 2018

Předmět dotace: obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení a sakrálních staveb, péče o krajinu

Možní žadatelé: obce, svazky obcí, organizace zřízené a založené obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace, podnikatelské subjekty

Forma dotace: Plánovaná finanční alokace na celou výzvu je 400 tis. Kč. Výše způsobilých výdajů projektů bude v rozpětí 10 – 50 tis. Kč. Výše neinvestiční dotace bude činit 70% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

chtěli bychom Vás informovat o vydání nového Zpravodaje MAS Holicko č. 2/2017. Toto číslo stejně jako ty předchozí je zveřejněno na našich internetových stránkách v sekci DOKUMENTY / ZPRAVODAJ MAS Holicko.

logolink MSMT VVV hor barva cz

Tímto si Vás dovolím požádat o prostudování a následné zaslání Vašich připomínek k námi vytvořenému návrhu Akčního plánu MAP Holicka pro celé období 2018 - 2023, který vzniknul na základě výsledků zpracování strategického rámce a projednávání pracovních skupin. Jeho obsahem je návrh konkrétních kroků a projektů jež budou realizovány v průběhu celého programovacího období 2018 - 2023 a pomohou naplnit cíle uvedené ve strategickém rámci MAP.

Pracovní verzi dokumentu přikládám jako přílohu a nebo je ke stažení na webových stránkách MAP (úplně dole): http://holicko.cz/map-vzdelavani/strategicky-dokument.html

Veškeré připomínky, prosím, vyplňte do přiložené tabulky a zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to nejpozději do pátku 8. 9. 2017. Do předmětu zprávy uveďte „Připomínky Akčního plánu MAP“.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi