Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, pro Vás ve spolupráce se ZŠ Kunratice připravila akreditovaný vzdělávací program s názvem „Metody aktivního učení“.

Vzdělávací program se bude konat 3. května 2017 přímo v ZŠ Kunratice (Praha), kde realizují metodu aktivního učení již od roku 2007.

Vzdělávací program je určen pro vedení škol, pedagogy, případně i zřizovatele škol jako zdroj inspirace. 

Potvrďte, prosím, svoji účast nejpozději do pondělí 10. 4. 2017 do 16:00 hodin na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Účast je bezplatná. Občerstvení včetně oběda zajištěno. Hromadná doprava z Holic zajištěna. Více viz. pozvánka v příloze.

Vážená paní, vážený pane,


rádi bychom Vás tímto srdečně pozvali na setkání výrobců sdružených v aktivitě KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt (koordinátor MAS Region Kunětické hory) a dalších významných aktérů k zavádění systému spolupráce v Turistické oblasti Pardubicko.


Setkání pardubických i mimopardubických výrobců, řemeslníků, umělců a zástupců služeb v oblasti cestovního ruchu obecně, vč. místních prodejců a pořadatelů akcí se uskuteční dne 21. února od 16. hodin v 1. patře Kulturního centra Pardubice – náměstí Republiky 1.


Z důvodu zajištění odpovídajících prostor Vás prosíme o potvrzení účasti do 17. února 2017 na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

IROP CZ RO B C RGBV pátek 3.2.2017 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 2. výzvy MAS Holicko - PRV.

V průběhu této výzvy MAS obdržela od žadatelů z území 4 žádosti o dotaci. 3 žádosti v rámci Fiche 1 - Podpora zemdělských podniků a jeden projekt v rámci Fiche 4 - Ochrana lesních porostů. V rámci Fiche 3 nebyl zaregistrován žádný projekt. Celková požadovaná dotace v rámci této výzvy činí 3.243.439,-Kč.

Seznam přijatých žádostí o dotaci tvoří přílohu.

logolink MSMT VVV hor barva cz

Tímto si Vás dovolím požádat o prostudování a následné zaslání Vašich připomínek k námi vytvořenému návrhu Implementační části MAP, kde je popsána struktura partnerství MAP, činnosti zřízených orgánů, jejich úkoly, povinnosti a odpovědnosti. Jsou zde zapsány způsoby a procesy zapojení veřejnosti do tvorby MAP. Dále je zde uvedeno jak bude probíhat monitoring, vyhodnocování a případná aktualizace MAP.

Pracovní verzi dokumentu přikládám jako přílohu a nebo je ke stažení na webových stránkách MAP (úplně dole): http://holicko.cz/map-vzdelavani/strategicky-dokument.html

Veškeré připomínky, prosím, vyplňte do přiložené tabulky a zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to nejpozději do úterý  14. 2. 2017. Do předmětu zprávy uveďte „Připomínky Implementační část MAP“.

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové  připravila pro MŠ na Holicku 2 praktické semináře na téma čtenářská a matematická gramotnost v MŠ.

Na seminářích budou představeny nové metody, praktické ukázky a k dispozici budou hotové materiály využitelné v přímé výuce. Po absolvování každého semináře získáte certifikát.

V přiložené pozvánce jsou uvedeny obsahy a termíny konání jednotlivých seminářů. Prosím o dodržení termínů pro přihlašování na jednotlivé semináře, které jsou tam také uvedeny.

Účast na seminářích je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno. 

v sobotu 25. března 2017

Motto: „Poznejte s námi naše krajské město“


Připravili jsme pro vás zajímavý program:

n  Budova C Krajského úřadu (stará reálka), Komenského náměstí 120 (8 – 11 h):

 • Registrace účastníků (8 – 9 h)
 • Poskytování informací, prezentace činnosti pořadatelů a spolupořadatelů, nabídka informačních a turistických materiálů, tiskovin, knih, map apod. (8 – 11 h)

n  Komenského náměstí:

 • Hudební vystoupení trampské skupiny Vodáci (8 – 9 h, 9.15 – 9.20 h)
 • Proslovy představitelů Pardubického kraje, města Pardubic a KČT (9 – 9.15 h)

n  Poznávací program ve městě a okolí (9 – 18 h):

 • S průvodcem a výkladem:
  • Městskou památkovou rezervací (délka 1 km, trvání 1:30 h, od 10, 12 a 14 h)
  • Báje a pověsti spojené s Pardubicemi (délka 1 km, trvání 1:30 h, od 10 a 12 h)
  • Prohlídka pardubické radnice
   (trvání 1 h, od 10 do 14 h každou celou hodinu)
  • Procházka nábřežími a parky: od Prokopova mostu podle Chrudimky okolo sokolovny, aquacentra, prohlídka ekocentra Paleta, přes lávkupod Vinicí, park pod Vinicí, okolo Matičního jezera, Staré rybárny (možnost občerstvení, dětský koutek), okolo bývalé hydroelektrárny a Winternitzových mlýnů doparku Na Špici (místo konání Olympijského parku Pardubice 2016, dětské hřiště), novou lávkou přes Chrudimku do Tyršových sadů (dětský koutek) a na zámecké valy(délka 6 km, od 10 a 12 h)
  • Cyklistický výlet Po stopách Pernštejnů (délka 40 km, trvání 4 h, od 10 h)
  • Plavba do Kunětic a zpět lodí Arnošt (trvání 3 h, 2 plavby od 10 a 13.30 h). Nutná rezervace na adrese
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   a platba předem nejpozději do 31. ledna 2017
  • Historickým trolejbusem po stopách moderní architektury (trvání 2 h, 2 jízdy od 12 a 14 h).
   Nutná rezervace na adrese
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a platba předem nejpozději do 31. ledna 2017
  • Prohlídka zámeckého areálu (palác, kaple, valy) (od 10 do 15 h každou celou hodinu)
  • Prohlídka historické expozice Pardubice – příběh města (od 13, 14, 15 h)
  • Procházka kurzem Velké pardubické (trvání 2 h, odjezdy na závodiště v 10, 12 a 14 h). Nutná rezervace na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   a platba předem nejpozději do 31. ledna 2017
 • Samostatně:
  • Turistické informační centrum, nám. Republiky 1 (pod Zelenou bránou), otevřeno od 9 do 18 h
  • Pamětihodnosti:
   • Zelená brána, otevřena od 10 do 15 h, poslední vstup v 14.30
   • Východočeské muzeum Pardubice, Zámek 2, otevřeno od 10 do 18 h
   • Východočeská galerie v Pardubicích, expozice Zámek 3, expozice dům
    U Jonáše, Pernštýnské nám. 50, obě expozice otevřeny od 10 do 18 h
   • kostely: arciděkanský kostel sv. Bartoloměje, nám. Republiky, kostel Zvěstování Panny Marie, Klášterní ul., oba otevřeny od 8 do 15 h
   • valy a zámek
   • Stezka Viléma z Pernštejna (2,5 km)
   • Stezka po stopách odbojové skupiny Silver A (2 km)
   • Výlet na Kunětickou horu (pěšky
    nebo na kole, včetně návštěvy Perníkové chaloupky a hradu), po červené zn. 10 km, po zelené zn. 7 km, hrad otevřen od 10 do 16 h, poslední komentovaná prohlídka v 15 h, Perníková chaloupka otevřena od 9 do 16.30 h

Takto jsou v programu označeny body zvláště zajímavé pro
rodiny s dětmi

Změna programu vyhrazena.

Sledujte podrobnosti a další informace na  
http://www.kct-slovan-pardubice.info

Srdečně zveme a těšíme se na vás!

logolink MSMT VVV hor barva cz

Tímto si Vás dovolím požádat o prostudování a následné zaslání Vašich připomínek k námi vytvořenému návrhu Analytické části MAP. V rámci tohoto dokumentu jsme se snažili zanalyzovat data o území z předchozích strategií, dotazníků MŠMT a proběhlých řízených rozhovorů s představiteli formálního i neformálního vzdělávání na Holicku a definovat problémové oblasti a priority vzdělávání na Holicku.

Pracovní verzi dokumentu přikládám jako přílohu a nebo je ke stažení na webových stránkách MAP: http://holicko.cz/map-vzdelavani/strategicky-dokument.html

Veškeré připomínky, prosím, vyplňte do přiložené tabulky a zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , a to nejpozději do pátku  25. 1. 2017. Do předmětu zprávy uveďte „Připomínky Analýza MAP“. Víme , že se jedná o rozsáhlý dokument, z tohoto důvodu Vás prosíme o prostudování především kapitol 6. Specifická část analýzy a 7. Východiska pro strategickou část (začátek na str. 181), kde jsou popsány naše závěry ke kterým jsme došli při analýze území. Předchozí kapitoly se týkají právě popisu území.

 

 

Na přelomu měsíců ledna a února na toto bude ještě navazovat  jednání pracovních skupin, kde budou rozebírány závěry z analýzy a zapracovávány Vaše konkrétní připomínky. Tímto bychom Vás proto chtěli pozvat na jednání jednotlivých pracovních skupin dle témat:

 1. Pracovní skupina pro Zájmové a neformální vzdělávání – 31.1.2017 od 12:30 do 13:30 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích (Holubova 1, Holice)
 2. Pracovní skupina pro Předškolní vzdělávání – 31.1.2017 od 14:00 do 15:30 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích (Holubova 1, Holice)
 3. Pracovní skupina pro Základní vzdělávání – 1.2.2017 od 14:00 do 16:00 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích (Holubova 1, Holice)

 

Jednání je otevřeno jak pro ředitele škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání, tak i pro jejich zaměstnance, kteří se zajímají o nové trendy ve výuce a výchově dětí, zřizovatele a rodiče dětí a žáků. Proto prosím ředitele organizací o předání této pozvánky pedagogům a rodičům, kteří by svým názorem mohli přispět ke tvorbě Místního akčního plánu vzdělávání.

Potvrďte, prosím, svoji účast / neúčast na jednotlivých pracovních skupinách nejpozději do pátku 27. 1. 2017 do 16:00 hodin na e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon: 775 302 057

IROP CZ RO B C RGB

 

MAS Holicko upozorňuje, že dnes 3. 1. 2017 vyhlásila výzvu č.2 pro příjem žádostí o dotaci v rámci programového rámce PRV.

Datum příjmu žádostí o dotaci:17.1.2017 (od 8:00 hodin) – 3.2.2017 (do 12:00 hodin)

Finální termín registrace na RO SZIF: 31.5.2017

Vyhlášené Fiche:

 1. Podpora zemědělských podniků - plánovaná finanční alokace: 1.631.207,- Kč
 2. Podpora malých podniků - plánovaná finanční alokace: 1.648.569,- Kč
 3. Ochrana lesních porostů - plánovaná finanční alokace: 467.582,- Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jsou naplánována školení předkladatelů projektů, jež proběhnou:

11. ledna 2017 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Holicích (v zasedací místnosti),

16. ledna 2017 od 14:00 hodin na Obecním úřadě v Ostřetíně (v zasedací místnosti).

 

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupné zde.

23. 12. 2016

PF 2017

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme vše dobré v novém roce 2017.

IROP CZ RO B C RGB

Těsně před Vánoci nám Státní zemědělský intervenční fond schválil výzvu pro příjem žádostí o dotaci v rámci programového rámce PRV. 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 3.1.2017

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: 17.1.2017 – 3.2.2017

Vyhlášené Fiche:

 1. Podpora zemědělských podniků - plánovaná finanční alokace: 1.631.207,- Kč
 2. Podpora malých podniků - plánovaná finanční alokace: 1.648.569,- Kč
 3. Ochrana lesních porostů - plánovaná finanční alokace: 467.582,- Kč

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi