Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

IROP CZ RO B C RGB

Datum vyhlášení výzvy MAS: 18.4.2017

Datum příjmu žádostí o dotaci: 24.4.2017 (od 8:00 hodin) – 21.6.2017 (do 12:00 hodin)

Podporované aktivity:

 1. Bezpečnost dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, ale vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.

 

Finanční alokace: 6.365.805,- Kč

Výzva je navázána na výzvu IROP č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD (na tomto odkaze jsou ke stažení obecná i specifická pravidla pro žadatele včetně všech příloh)

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jsou naplánována školení předkladatelů projektů, jež proběhnou:

2. 5. 2017 od 14:00 hodin ve Školícím a evakuačním centru obce Dolní Ředice (Dašická 300, Dolní Ředice),

11. 5. 2017 od 14:00 hodin na Městském úřadě v Holicích (v zasedací místnosti).

 

Konkrétní znění výzvy a její podmínky jsou dostupnézde.

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu "Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“ Vás zve na setkání partnerů MAP SO ORP Holice, které se bude konat ve středu 17.5.2017 od 14:00 hod na MěÚ v Holicích (zasedací místnost). Hlavním bodem setkání bude podpis Memoranda o spolupráci  partnerů MAP Holice.

Podpisem Memoranda bychom chtěli stvrdit spolupráci MŠ, ZŠ, organizací poskytující zájmové a neformální vzdělávání, jejich zřizovatelů a dalších subjektů, kterým záleží na vzdělávání dětí na území SO ORP Holice. Z tohoto důvodu jsem Vás chtěla požádat o prostudování Memoranda o spolupráci, vyplnění a podepsání listu pro partnery MAP s názvem Přistoupení k memorandu a samozřejmě i o účast na setkání.

Potvrďte, prosím, svoji účast / neúčast nejpozději do úterý 9. 5. 2017 do 16:00 hodin na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon: 775 302 057.

Místem již 6. ročníku akce, která je považována za festival venkova, a je určena k setkávání zástupců místních akčních skupin, bylo vybráno pro rok 2017 Hlinsko.

Letos se bude LeaderFEST konat v termínu 30. 5. - 1. 6. 2017. Organizaci bude zajišťovat jako hlavní garant Místní akční skupina Hlinecko, ale i za pomoci dalších MAS Pardubického kraje (včetně MAS Holicko). 

V nabídce až pro 300 účastníků budou nejen dvoudenní semináře v Multifunkčním centru, ale i velký jarmark na Betlémě ve středu 31. 5., dále několik exkurzí do pivovaru, městské galerie, na Veselý Kopec, výlet do obce Vysočina, která získala v roce 2015 ocenění Vesnice roku Pardubického kraje, a také ukázka tradičních řemesel při prohlídce Betléma.

Hlinsko očekává příjezd až 300 hostů nejen z České republiky, ale i zahraničí, a to zástupců místních akčních skupin z Polska, Rakouska, Finska, Gruzie nebo Srbska.

Na financování akce se významně podílí Celostátní síť venkova, jejímž cílem je sdružovat regionální aktéry a pomáhat tak rozvoji venkova.

Více informací na http://www.leaderfest.cz

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, pro Vás připravila v měsíci květnu praktické semináře na témata:

 • Metody aktivního učení – exkurze v ZŠ Kunratice,
 • Jak efektivně komunikovat s rodiči ve škole a školní družině,
 • ADHD – porucha, která zasahuje do celého života dítěte,
 • Exkurze do Pevnosti poznání Olomouc.

V přiložené pozvánce jsou uvedeny obsahy a termíny konání jednotlivých seminářů. Prosím o dodržení termínů pro přihlašování na jednotlivé semináře, které jsou tam také uvedeny.

Semináře jsou určeny pro Vás i Vaše pedagogy, proto prosím o předání pozvánky i jim. V případě kurzu o ADHD je možné pozvat i rodiče Vašich žáků. V případě exkurzí do ZŠ Kunratice nebo Pevnosti poznání Olomouc je možné pozvat i zřizovatele Vašich škol.

logolink MSMT VVV hor barva cz

Řídící výbor  MAP pro SO ORP Holice na svém 3. zasedání dne 21.3.2017 schválil aktualizaci Strategického rámce MAP do roku 2023.

Předmětem aktualizace byly spíše kosmetické úpravy vzniklé z úpravy názvosloví a výsledků provedené analýzy území Holicka. Součástí byla také aktualizace tabulky projektových záměrů jednotlivých škol a vzdělávacích zařízení na území ORP Holice.

Strategický rámec může být znovu aktualizován nejdříve za 6 měsíců.

Dokument včetně dalších schválených částí MAP (analýza, implementační část) naleznete zde.

IROP CZ RO B C RGB

MAS Holicko upozorňuje, že v dubnu 2017 má v úmyslu vyhlásit 2. výzvu MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu(2017). Tato informace má pouze neoficiální charakter – čekáme na schválení výzvy Ministerstvem pro místní rozvoj.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 10.4.2017

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: 24.4.2017 – 21.6.2017

Podporované aktivity:

 1. Bezpečnost dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • Realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy, ale vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.

 

Finanční alokace: 6.365.805,- Kč

Výzva je navázána na výzvu IROP č. 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD (na tomto odkaze jsou ke stažení pravidla pro žadatele, osnova studie proveditelnosti, apod.)

 

Avízo výzvy a hodnotící kritéria jsou přiloženy jako příloha tohoto článku.

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IROP CZ RO B C RGB

MAS Holicko upozorňuje, že v dubnu 2017 má v úmyslu vyhlásit 1. výzvu MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2017). Tato informace má pouze neoficiální charakter – čekáme na schválení výzvy Ministerstvem pro místní rozvoj.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: 10.4.2017

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: 24.4.2017 – 21.6.2017

Podporované aktivity:

 1. Aktivita Infrastruktura základních škol
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

 • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
 • budování bezbariérovosti škol;

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 

 1. Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
 • nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
 • pořízení vybavení budov a učeben
 • pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem vzdělávání.

 

Finanční alokace: 3.066.203,- Kč

Výzva je navázána na výzvu IROP č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela (na tomto odkaze jsou ke stažení pravidla pro žadatele, osnova studie proveditelnosti, apod.)

 

Avízo výzvy a hodnotící kritéria jsou přiloženy jako příloha tohoto článku.

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Ing. Vendula Maříková, kontaktní telefon: 604 798 433, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové připravila pro MŠ a ZŠ v měsíci dubnu praktické semináře na témata:

 • Využití ICT ve výuce na 2. stupni ZŠ,
 • Jednoduché fyzikální experimenty pro děti (MŠ a 1. stupeň ZŠ),
 • Dílničky (MŠ a 1. stupeň ZŠ),
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (1. a 2. stupeň ZŠ)
 • Manažerské schopnosti ředitelů škol (MŠ, ZŠ).

Na seminářích budou představeny nové metody a praktické rady využitelné buď přímo ve výuce nebo v případě semináře pro ředitele škol, návody k získání lepších manažerských dovedností. Po absolvování každého semináře získáte certifikát.

V přiložené pozvánce jsou uvedeny obsahy a termíny konání jednotlivých seminářů. Prosím o dodržení termínů pro přihlašování na jednotlivé semináře, které jsou tam také uvedeny.

Účast na seminářích je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno. 

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

chtěli bychom Vás informovat o vydání nového Zpravodaje MAS Holicko č. 1/2017. Toto číslo stejně jako ty předchozí je zveřejněno na našich internetových stránkách v sekci DOKUMENTY / ZPRAVODAJ MAS Holicko.

logolink MSMT VVV hor barva cz

MAS Holicko, která je realizátorem projektu „Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice“, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradce Králové připravila pro MŠ a ZŠ v měsíci březnu praktické semináře na témata:

 • - Využití ICT ve výuce na ZŠ,
 • - Ovlivňování klimatu školy,
 • - Rozvoj hodnotících dovedností vedoucích pedagogických pracovníků.

Na seminářích budou představeny nové metody a praktické rady využitelné buď přímo ve výuce nebo v případě seminářů pro ředitele škol, návody k získání lepších manažerských dovedností. Po absolvování každého semináře získáte certifikát.

V přiložené pozvánce jsou uvedeny obsahy a termíny konání jednotlivých seminářů. Prosím o dodržení termínů pro přihlašování na jednotlivé semináře, které jsou tam také uvedeny.

Účast na seminářích je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno. 

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi