Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

Dne 19. listopadu 2015 zasedala v areálu Perníkové chaloupky v Rábech (pod hradem Kunětická hora) již čtvrtá certifikační komise, aby zhodnotila žádosti o značku KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®. Značka, kterou koordinují MAS Region Kunětická hora, MAS Holicko a MAS Bohdanečsko je udělována na území těchto tří MAS a čtvrtým kolem úspěšně prošly tyto 2 produkty:

 • Tuhá rostlinná mýdla a šampony z Mýdlárny Levandulový dům,
 • Houslař Jan F. Veselý.

 

V předchozích třech kolech získalo označení dubového listu již 16 produktů: 

 • Bio-zelenina z ekofarmy Horní Ředice od Ing. Jitky Píchové z Horních Ředic,
 • Pekařské výrobky z Uherska od Ing. Davida Nováka z Uherska,
 • Vinuté perle a bižuterie od Magdalény Šotolové ze Starých Ždánic,
 • Jehňata z rodinné farmy Zetkovi ze Starých Ždánic,
 • Pernštejnský kapr od  společnosti Rybniční hospodářství, s.r.o. z Lázní Bohdaneč,
 • Dekorativní vazby ze sušených květin od Vlasty Sekyrkové z Lázní Bohdaneč,
 • Jahody od Jiřího Houdy z Lázní Bohdaneč,
 • Strašovský česnek od spolku Strašovský Paličák z.s. ze Strašova,
 • IMUNOPREVENC od Jiřího Václavíka z Dolan,
 • Mléčné výrobky z Farmy APOLENKA ze Spojilu,
 • Kunětická zmrzka od Moniky Pavlisové z Kunětic,
 • Jablka ze sadů od firmy Agrospol Hostovice, a.s.,
 • Sudličkovy ovocné destiláty a likéry firmy Fonticulus spol. s r.o.,
 • Zelenina z Rokytna od Ladislava Soukala,
 • Švestky z Podůlšan od Františka Richtera.

 

Označení místních výrobků pomáhá zviditelnit region a zhodnotit jeho turistickou atraktivnost, která je mimo jiné tvořena zdravým životním prostředím, kvalitními a šetrnými formami hospodaření, tradičními výrobky atd. To oceňují návštěvníci, ale i místní obyvatelé, kteří tak mají zároveň příležitost podpořit „svého“ výrobce. Certifikace pomáhá čelit nepůvodním produktům s pochybnou značkou „pravosti“  a „původnosti“.

Touto značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky (např. výrobky z pleteného dřeva, slaměné výrobky, fotografie, keramika, šperky, sněžnice, krajka, sklo, nábytek, papírové obaly, apod.), potraviny a zemědělské produkty (pečivo, mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, ovoce, zelenina, nápoje, lesní plody, ryby, med, apod.) a přírodní produkty (léčivky, bylinné čaje, rákos pro stavební účely, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda, apod.). Značku může získat výrobek jak tradiční tak i nový, jestliže splní uvedená kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení.

Pokud máte zájem získat tuto značku pro svůj produkt nebo výrobek, nebo víte o někom kdo na území MAS Holicko (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko, Vysoké Chvojno) něco zajímavého pěstuje nebo vyrábí. Prosím přihlaste se na tento kontakt: Ing. Michaela Kovářová (koordinátor na území MAS Holicko) -  tel.: 775 302 057, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JEZDECKÁ STÁJ DOLNÍ JELENÍ

ČÍSLO VÝZVY: 6 (2013)

Fiche: 4 - Venkov - balzám pro města

Výše dotace: 367.199,- Kč

 

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat, na společné jednání Valné hromady, Zakladatelů a Správní rady MAS Holicko.

Jednání se koná dne 2. 12. 2015 v 15:00 hodin v zasedací síni MěÚ v Holicích. 

Předpokládaný program:

 1. Zahájení setkání
 2. Ex-post hodnocení Strategického plánu LEADER 2007 – 2013
 3. Návrh a schválení výše partnerských příspěvků na rok 2016
 4. Návrh rozpočtu MAS Holicko na rok 2016
 5. Odvolání a jmenování členů Správní rady a Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
 6. Odvolání a jmenování členů Programového výboru, Kontrolního výboru a Výběrové komise místního partnerství
 7. Různé
 8. Závěr

 V případě, že se nemůžete jednání zúčastnit, pošlete informaci na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADU UHERSKO + SLUŽBY

ČÍSLO VÝZVY: 5 (2013)

Fiche: 2 - Zelená pro mikropodnikatele

Výše dotace: 1.184.000,- Kč

 

Vážená paní, Vážený pane,

V současné době finišujeme tvorbu Integrované strategie a naším cílem je vybrat takové oblasti podpory, které podnikatelé, zemědělci, neziskové organizace, ale i obce z našeho území považují za nejvíce potřebné pro svůj rozvoj.

MAS Holicko bude moci svému území nabídnout dotaci z:

 • PRV – zaměřeno na zemědělce, potravináře, lesníky a ostatní mikro a malé podnikatele – alokace na období 2016 (2017) – 2023 činí 12,175 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce),
 • IROP – zaměřeno na obce a ZŠ – alokace na období 2016 (2017) – 2023 činí 23,332 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce).

Podrobný popis toho, co bude MAS Holicko ve své strategii podporovat (zaměření nových opatření) je uvedeno v příloze.

 

Pro identifikaci zájmu z území, správnému rozdělení finanční alokace, nastavení monitorovacích indikátorů a preferenčních kritérií pro výběr projektů máme v úmyslu uspořádat veřejné projednání Programových rámců Integrované strategie území MAS Holicko na období 2016 -2023. Veřejná projednání se budou konat dvě, rozdělené dle projednávaného operačního programu:

1)Veřejné projednání Programového rámce PRV, které se bude konat v úterý 20. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích – zváni jsou všichni zemědělci, potravináři, lesníci, ale i všichni ostatní mikro a malí podnikatelé podnikající v nezemědělských činnostech.

2)Veřejné projednání Programového rámce IROP, které se bude konat v úterý 27. 10. 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Holicích – zváni jsou všichni starostové obcí a ředitelé ZŠ a ostatních školských zařízení.

 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

 

Ing. Michaela Kovářová, Ředitelka společnosti

NÁKUP NOVÉ TECHNOLOGIE DO FIRMY APOLLO group cz s.r.o.

ČÍSLO VÝZVY: 6 (2013)

Fiche: 2 - Zelená pro mirkopodnikatele

Výše dotace: 75.000,- Kč

 

Na konci letošních prázdnin již tradičně prezentovala MAS Holicko svou činnost na mezinárodním agrosalonu s názvem Země živitelka v Českých Budějovicích (27. 8. - 1. 9. 2015) v rámci stánku Krajského sdružení MAS Pardubického kraje. Návštěvníkům nabídla propagační materiály MAS Pardubického kraje a představila regionální výrobky.

Veletrh je známý svými expozicemi na témata obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství.

Pavilon Z se již tradičně proměnil v Pavilon VENKOVA s prezentací Celostátní sítě pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Národná sieť rozvoja vidieka Slovenské republiky a dalšími partnerskými organizacemi z veřejné a soukromé sféry. Svou účastí se zapojilo přes 40 místních akčních skupin z většiny krajů. Místní akční skupiny ze Slovenské republiky prezentovaly společné projekty spolupráce.

Zahájení Země živitelky v pivovarské zahradě se účastnil prezident Miloš Zeman a ministr zemědělství Marian Jurečka. Sobotní dožínky uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Přijela řada tuzemských i zahraničních ministrů a výstavu si nenechali ujít ani mnozí zákonodárci a starostové. Akci využili ke schůzkám také představitelé profesních organizací.

Marian Jurečka zhodnotil letošní sklizeň obilovin jako velice dobrou. Upozornil ale, že hospodářský rok je třeba hodnotit, až je prodáno a zaplaceno. Vyzval obyvatele, aby nakupovali regionální výrobky.

Navzdory tropickému počasí se po pěti letech podařila opět překonat stotisícová hranice návštěvnosti a větší byl také zájem vystavovatelů, kteří prezentovali své regionální výrobky a služby ve venkovské tržnici, kde probíhalo vystoupení tradičního jihočeského folkloru.

Země živitelka poskytovala jako každý rok prostor pro setkávání partnerů a odborné semináře, mezi které patřil páteční odborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádaný Spolkem pro obnovu venkova České republiky ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem zemědělství. Dále se uskutečnil diskusní seminář za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na téma „Perspektiva českého potravinářství a také seminář „Aktuality z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020“, oba byly pořádány Ministerstvem zemědělství. Doprovodným programem bylo představení a křest publikace Sdružení místních samospráv České republiky „Jak se vám líbí náš venkov? Příklady dobré praxe spolupráce obcí v místních akčních skupinách.“

Ministr zemědělství měl možnost společně s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milanem Štěchem zhlédnout prezentaci místních akčních skupin a dalších partnerů jako byl Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a Společnosti mladých agrárníků ČR,  při prohlídce pavilonu Z ve čtvrtek, tak také v pátek večer při účasti na sedmém ročníku Večeru venkova, který zahájili společně s předsedou Národní sítě Místních akčních skupin ČR Václavem Pošmurným. Akce se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a řada dalších zástupců ministerstev, odborných organizací, jednotlivých místních akčních skupin, obcí a také přátel venkova obecně. V průběhu večera byli oceněni všechny vítězné vesnice soutěže Vesnice roku za posledních 20 let.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ JAROSLAV

ČÍSLO VÝZVY: 6 (2013)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 594.789,- Kč

 

ŠKOLÍCÍ CENTRUM PRO PŘÍPRAVU JEDNOTEK sdho A EVAKUAČNÍ STŘEDISKO - DOLNÍ ŘEDICE

ČÍSLO VÝZVY: 4 (2012)

Fiche: 1 - Volný čas aktivně

Výše dotace: 666.000,- Kč

 

Neziskové organizace mohou čerpat dotace na vlastní provoz a osvětové projekty v rámci širokého spektra témat, jako je např. rozvoj lidských zdrojů, udržitelné podnikání a využívání zdrojů, volnočasové aktivity, tvorba nových vzdělávacích programů a poskytování poradensko-informačních služeb. Důležitým prvkem projektů bývá propojení neziskového sektoru s komerčním včetně zapojení veřejné správy.

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

OP Z podporuje projekty, které dokáží předcházet nezaměstnanosti, posilují rozvoj lidských zdrojů, propagují pružnou formu práce, rovné příležitosti žen a mužů v profesním i rodinném životě, projekty, které dokáží integrovat handicapované na trh práce, pomáhá také menšinám a organizacím, které těmto skupinám poskytují své konzultační služby.

Více o OP Z a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP Z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

IROP se zaměřuje na investiční projekty zlepšující občanskou vybavenost, poskytuje finance na výstavbu a rekonstrukci objektů sociální a vzdělávací infrastruktury včetně materiálně-technického vybavení, podporuje sportovní a kulturní atrakce, revitalizuje nevyužitelné stavby a poskytuje prostředky na sanaci postižených lokalit, které je možné využít k novým společensko-kulturním účelům.

Více o IROP a podrobnosti zde.

oficiální odkaz na webové stránky IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OP VVV zabezpečuje zvyšování kvality vzdělávání na základních, středních i vysokých školách s důrazem na využívání moderních ICT technologií a používání cizích jazyků, propaguje technické, přírodovědné a environmentálně zaměřené obory a předměty, posiluje finanční gramotnost a rozvíjí podnikatelské dovednosti studentů, zasazuje se o investice do výzkumných a vývojových kapacit, o popularizaci vědy a přenos poznatků mezi sektory a zeměmi. 

Více o OP VVV a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí. 

Více o OP ŽP  a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webocé stránky OP ŽP: http://www.opzp.cz/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi