Image

Dotační rádce

Dotace pro podnikatele v zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství

Michaela Kovářová

21. 08. 2015

Dotace pro školy

Školy a ostatní školská zařízení mohou získat dotace z programů, jak na investiční projekty, tak i na tzv. "měkkých" projekty jejichž prostřednictvím dojde ke zvýšení  kvality vzdělávání.

 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

IROP se zaměřuje na mimo jiné i na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání v oblasti předškolního, základního, středoškolského, volnočasového a celoživotního vzdělávání v následujících kompetencích: komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Více o IROP a podrobnosti zde.

oficiální odkaz na webové stránky IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP VVV zabezpečuje zvyšování kvality vzdělávání na základních, středních i vysokých školách s důrazem na využívání moderních ICT technologií a používání cizích jazyků, propaguje technické, přírodovědné a environmentálně zaměřené obory a předměty, posiluje finanční gramotnost a rozvíjí podnikatelské dovednosti studentů, zasazuje se o investice do výzkumných a vývojových kapacit, o popularizaci vědy a přenos poznatků mezi sektory a zeměmi. 

Více o OP VVV a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Hamonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

OP Z podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. 

Více o OP Z a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP Z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

21. 08. 2015

Dotace pro obce

Obce mohou získat dotace z  programů, které mají napomoci ke zlepšení životního prostředí, života obyvatel, dopravní infrastruktury, ale například i zapojení do inovativních projektů a tvorbu mezinárodních partnerství.

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, zateplení veřejných budov, snížení energetické náročnosti, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií,  sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

Více o OP ŽP  a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webocé stránky OP ŽP: http://www.opzp.cz/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Integrovaný regionální operační program 

IROP se zaměřuje na podporu vybraných silnic II. a III. třídy a rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu a podporu oblastí kulturního odvětví, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách a podpora nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.

Více o IROP a podrobnosti zde.

oficiální odkaz na webové stránky IROP: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

OP Z podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. 

Více o OP Z a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP Z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Harmonogram výzev rpo rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

PRV má za úkol přispívat k rozvoji začínajících i fungujících zemědělských a lesnických podniků, iniciuje modernizaci firem, zlepšuje jejich výkonnost a podporuje investice do výzkumu a vývoje v oblasti živočišné a rostlinné výroby, zahrnuje také opatření umožňující zemědělským podnikatelům rozšířit vlastní obor činnosti a diverzifikovat tak svoje aktivity.

Více o PRV a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky PRV: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde. 

 

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podnikatelé v živočišné i rostlinné výrobě, chovatelé ryb a lesní hospodáři mohou čerpat podporu především z Programu rozvoje venkova , Operačního programu Rybářství a Operačního programu Životní prostředí. Dotovány jsou investice pro udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy, investice do výstavby hospodářských budov a potřebné infrastruktury. Prostředky jsou poskytovány také na nové technologie a zpracovatelské postupy, inovace a poradenské služby. O dotace se mohou ucházet začínající podnikatelé i fyzické a právnické osoby s historií.

 

Program rozvoje venkova 

PRV má za úkol přispívat k rozvoji začínajících i fungujících zemědělských a lesnických podniků, iniciuje modernizaci firem, zlepšuje jejich výkonnost a podporuje investice do výzkumu a vývoje v oblasti živočišné a rostlinné výroby, zahrnuje také opatření umožňující zemědělským podnikatelům rozšířit vlastní obor činnosti a diverzifikovat tak svoje aktivity.

Více o PRV a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky PRV: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Operační program Rybářství 

OP R podporuje zvyšování produkce sladkovodních ryb, zlepšuje kvalitu vodního prostředí v rybnících, zajišťuje modernizaci zpracovatelských kapacit (výroben) a poskytuje prostředky pro zlepšení pracovních podmínek v odvětví rybářství. 

Více o OP R a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

Více o OP ŽP  a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP ŽP: http://www.opzp.cz/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pro firmy s výrobním zaměřením je připraveno množství programů, které mají napomoci ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti pomocí zavádění inovací, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, podpory výzkumu a vývoje nebo například snižování energetické náročnosti.

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP PIK se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu. 

Více o OP PIK a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP PIK: http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Operační program Životní prostředí 

OP ŽP je možné využít například na opatření vedoucí k efektivnímu využívání vody, pořízení a rekonstrukci nízkoemisních spalovacích zdrojů nebo velkých nespalovacích stacionárních zdrojů, podporu recyklačních a nákupu úsporných technologií, sanace ekologických zátěží a dalších projektů vedoucích ke zlepšení stavu životního prostředí.

Více o OP ŽP  a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webocé stránky OP ŽP: http://www.opzp.cz/

Harmonogram výzev pro rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke stažení zde.

 

 

Operační program Zaměstnanost 

OP Z podporuje programy celoživotního a technického vzdělávání, opatření vedoucí k dlouhodobému zajištění zdravé pracovní síly, trh práce a oblast vzdělanosti. 

Více o OP Z a podrobnosti zde.

Oficiální odkaz na webové stránky OP Z: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

Harmonogram výzev rpo rok 2015 ke stažení zde.

Harmonogram výzev pro rok 2016 ke tažení zde.

 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

21. 08. 2015

DOTAČNÍ RÁDCE

Neorientujete se dostatečně v oblasti dotací ze zdrojů EU, jednotlivých ministerstev nebo Pardubického kraje? Tak právě Vám MAS HOLICKO nabízí poradenství v oblasti zskávání dotací.

 

Naše nabídka zahrnuje veškeré služby v rámci celého projektového cyklu, a to jak pro podnikatele, tak i pro obce:

KONZULTAČNÍ ČINNOST:

 • Poradenství a monitoring v oblasti krajských, národních a evropských dotačních programů
 • Vyhledání vhodného zdroje financování (dotačního titulu) projektového záměru

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE:

 • Zpracování žádostí o dotaci z národních a evropských programů
 • Zpracování případových studií, studií proveditelnosti, studií využitelnosti a podnikatelských plánů
 • Zpracování regionálních/tématických, strategických a programových dokumentů
 • Zpracování strategických plánů obcí

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ - PROJEKTOVÝ MANAGEMENT:

 • Zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem dotace
 • Asistence při realizaci projektů financovaných z národních a evropských programů
 • Zpracování monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, podkladů pro vyúčtování projektu a komplexní administraci
 • Poradenství k přípravě výběrových řízení dle pravidel dotačního programu
 • Řízení realizace včetně řešení neočekávaných změn
 • Poradenství k publicitě dle pravidel dotačního programu

 

Ceník poradenské činnosti je ke stažení zde.

 

RYCHLÝ PŘEHLED DOTACÍ PRO JEDNOTLIVÉ SEKTORY


 

Zaujala Vás možnost získání dotace na Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

 

Rychlé posouzení dotačních možností - formulář ke stažení zde. Vyplněný formulář zasílejte  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., budete zpět kontaktování manažerem MAS.

Nebo se přímo obraťte na ředitelku MAS Holicko, o.p.s. Ing. Michaelu Kovářovou, tel.: 775 302 057, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Vážení kolegové, kolegyně a přátelé,

chtěli bychom Vás informovat o vydání nového Zpravodaje MAS Holicko č. 2/2015. Toto číslo stejně jako ty předchozí je zveřejněno na našich internetových stránkách v sekciDOKUMENTY / ZPRAVODAJ MAS Holicko.

Programový rámec je dokument definující realizaci části SCLLD prostřednictvím jednoho z programů podporovaných z ESI fondů, tj. Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí.

 

MAS Holicko bude moci svému území nabídnout dotaci pouze z IROP a PRV. Podporované aktivity vycházejí z obsahu jednotlivých Operačních programů a z analytické a strategické části SCLLD MAS Holicko.

ESI fondy

Předpokládaná alokace (2016 - 2022)

Podporované aktivity Možní žadatelé
IROP 23,334 mil. Kč
 • Vzdělávání,
 • Bezpečnost silničního provozu.
 • Obce, svazky obcí,
 • Základní školy, další školská zařízení a jejich zřizovatelé.
PRV 11,176 mil Kč
 • Podpora zemědělských podniků,
 • Podpora potravinářských podniků,
 • Podpora malých podniků,
 • Ochrana lesních porostů,
 • Zpřístupnění lesa návštěvníkům.
 • Zemědělci,
 • Výrobci potravin,
 • Nezemědělští mikro a malí podnikatelé,
 • Subjekty hospodařící v lesích.

 

Tato PRACOVNÍ VERZE Programových rámců je určena pro připomínkování široké veřejnostiObsah jednotlivých programových rámců totiž ještě není konečný. Na základě Vašich reakcí, bude finanční alokace rozdělena mezi jednotlivá opatření. A tudíž se může stát, pokud v území nezjistíme zájem o některé opatření, že bude z Programového rámce vyřazeno. Proto Vás prosím o zaslání jednoduché informace, že máte v plánu realizovat projektový záměr v daných opatřeních, v následující struktuře:

 

Název organizace:

Stručná specifikace projektu – max. 100 znaků

Předpokládaný termín realizace

Předpokládaná výše nákladů bez DPH

Vzor

Výstavba chodníků podél hlavní komunikace, cca 800 m

2017

700 000 Kč

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

 

 

Veškeré připomínky nebo informace o plánovaných projektech, prosím, zasílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do předmětu zprávy uveďte „programové rámce MAS Holicko“.

V případě zájmu si můžete domluvit osobní schůzku s ředitelkou MAS Ing. Michaelou Kovářovou (tel.: 775 302 057), případně je možné uspořádat hromadné setkání dle zaměření potencionálních žadatelů (obce, zemědělci, cestovní ruch, ostatní podnikatelé, školy, apod.).


IROP:

2. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP (PLATNÁ K 12.10.2015)

 

1. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP (PLATNÁ K 2.7.2015)

 

PRV:

2. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV (PLATNÁ K 12.10.2015)

 

1. PRACOVNÍ VERZE PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV (PLATNÁ K 2.7.2015)


IROP CZ RO B C RGB

IROP CZ RO B C RGB

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko pro období 2014–2020 je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období.

Jedná se o širokou strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie bude obsahovat komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Je třeba definovat a především podložit jednotlivé požadavky potřeb regionu. SCLLD je ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS, propojující subjekty, záměry a zdroje.

 

 Obsah strategie:

1) Popis území a zdůvodnění jeho výběru

 • vymezení a charakteristiky území,
 • historie a zkušenosti místního partnerství.

 2) Analytická část

 • socio-ekonomická analýza,
 • SWOT analýza,
 • analýza problémů a potřeb.

 3) Strategická část

 • stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření,
 • popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky,
 • vazba na strategické dokumenty,
 • akční plán obsahující popis programových rámců s rozdělením na opatření CLLD s tématy projektů, včetně principů pro určení preferenčních kritérií,
 • vazba na horizontální témata.

 4) Implementační část

 • popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS,
 • popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity,
 • popis animačních aktivit,
 • popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce,
 • popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci).

5) Přílohy

 • finanční plán a indikátory pro programové rámce,
 • mapa území a seznam obcí,
 • popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie,
 • analýza rizik,
 • čestné prohlášení.

Vážená paní, Vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit tímto způsobem, abychom zjistili, jestli nemáte zájem realizovat Vaše projektové záměry (období 2016 – 2023) s pomocí dotace od MAS Holicko, o.p.s.

Z dotazníkového šetření, které probíhalo v předcházejících letech, jsme od obcí, škol, neziskovek, podnikatelů a dalších subjektů z území MAS Holicko obdrželi seznam potřebných investic, které jsme zařadili do zásobníku projektů. 

Vzhledem k upřesnění informací o možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím MAS, nebude bohužel řada již zaslaných projektových záměrů přes MAS podporovatelná. Jelikož je našim cílem maximální využití alokovaných prostředků pro rozvoj našeho regionu, prosíme o pročtení přiložených programových rámců a vyplnění tabulky pro projektové záměry a zvážení, zda bychom nemohli dle nastavených parametrů podpořit některou další novou aktivitu realizovanou v období 2016 až 2022, která by zapadala do uvedených oblastí v programových rámcích.

 

MAS Holicko bude moci svému území nabídnout dotaci z:

 • IROP – zaměřeno na obce, sociální podniky, ZŠ a školská zařízení – alokace na období 2016 (2017) – 2022 činí 15,953 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)
 • PRV – zaměřeno na zemědělce, potravináře, lesníky a ostatní mikro a malé podnikatele – alokace na období 2016 (2017) – 2022 činí 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

 

Podrobný popis toho, co může MAS Holicko ve své strategii podporovat (zaměření nových opatření) je uvedeno v příloze.

 

Tímto bych Vás chtěla požádat o zpětnou reakci - zaslání informací o Vašich připravovaných projektech v daných opatřeních, v následující struktuře:

Název organizace:

 

 

Stručná specifikace projektu – max. 100 znaků

Předpokládaný termín realizace

Předpokládaná výše nákladů bez DPH

Vzor

Výstavba chodníků podél hlavní komunikace, cca 800 m

2017

700 000 Kč

Projekt 1

 

 

 

Projekt 2

 

 

 

Projekt 3

 

 

 

 

Obsah jednotlivých opatření totiž není konečný. Na základě Vašich reakcí, bude finanční alokace rozdělena mezi jednotlivá opatření. A tudíž se může stát, pokud v území nezjistíme zájem o některé opatření, že bude z Programového rámce vyřazeno. Proto Vás prosím o zaslání jednoduché informace, že budete realizovat nějaký projektový záměr. V případě zájmu si s Vámi ráda domluvím schůzku, případně můžeme uspořádat hromadné setkání dle zaměření potencionálních žadatelů (obce, zemědělci, cestovní ruch, ostatní podnikatelé, školy, apod..

 

Prosím o vyplnění tabulky a zaslání zpět na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo o domluvení osobní schůzky s ředitelkou MAS Holicko Ing. Michaelou Kovářovou ( tel.: 775 302 057nejpozději do 17. 7. 2015.

29. 06. 2015

DNY HOLICKA 2015

O uplynulém víkendu 20. - 21. června se na prostranství před kulturním domem v Holicích konaly již tradiční oslavy našeho mikroregionu - Dny Holicka 2015. Tato dvoudenní akce nabídla mnoho kulturních akcí, sportovního vyžití i atrakcí pro děti.

V sobotu zahájil kulturní program Dnů Holicka starosta města Mgr. Ladislav Effenberk. Od 10 hodin na pódiu před kulturním domem hrála místní dechová hudba BaŠaPa. Poté se zde vystřídala různá představení regionálních spolků, např. pěvecký sbor Motýlek, Holoubek a Svatomartinský, ZUŠ Karla Malicha Holice, Vzdělávací centrum Paprsek z Dolního Jelení, místní mateřské školy, taneční klub APEL, taneční studio Hany Flekrové, Pohybové studio Energy Holice, DDM Holice, TJ Sokol Horní Ředice, studenti Gymnázia Dr. Emila Holuba, Hasičky Holice a FULL STEAM dance crew.

Největším „tahákem“ bylo nejspíše představení Dashy & Pájky Pájk Quartet. Ve večerních hodinách si bylo možné poslechnout koncerty místních skupin: Kóřaband a RoDeO.

Nedělní dopoledne bylo věnováno dětem, které se mohli jít podívat na pohádku Král třítisíctřistatřicátýtřetí. Odpoledne již opět hrály dechové hudby: FF Blassorchester Frohburg, Dechový orchestr KD Holice, Green Seven Dixieband a JG Dix.

Během obou dní probíhal sportovní program, kdy místní zápasili ve fotbale, nohejbale, plážovém volejbale a stolním tenise. V sobotu i neděli  probíhal v Poběžovicích Gladiator race  - dobrodružný závod v přírodě na předem připravené a vytyčené trati, kde závodníci vlastní silou a dovednostmi překonávají nástrahy trasy. Přírodní a umělé překážky (vodní příkopy, bahenní brody, plazení v "minovém poli", přeskakování, přelézání, sjíždění překážek, nošení břemene, šplh na laně aj.) je doplněno o náročnou trať a gladiátorské výzvy. V neděli cykloturisté vyrazili na rozhlednu Na Milíři (Vysoká nad Labem).

Po oba dny probíhal doprovodný program jako byl Gastrofest, různé výstavy (Africké muzeum Dr. Emila Holuba, Holice v obrazech, výstava prací žáků MŠ a žáků ZUŠ Holice, výstava Lesního družstva Vysoké Chvojno), pouť s houpačkami, vyhlídkové jízdy vláčkem nebo vyhlídkové lety vrtulníkem. V sobotu navíc probíhala chovatelská výstava, dětský den u místních hasičů, trenažér střední školy automobilní, prezentace holických skautů a RVC Holoubek.

V sobotu zde měla svůj stánek i MAS Holicko. I na této akci jsme propagovali svoji dosavadní činnost v regionu Holicka (Strategický plán LEADER) včetně projektu KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®.

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi